Medewerkster Kruidvat ontslagen om gebruik gratis crème: logisch of lariekoek?

‘Kruidvat ontslaat caissière om gebruik gratis crème’ kopten diverse nieuwssites vorige week. Een werkneemster van Kruidvat gebruikte een testertje, waarna zij op staande voet is ontslagen. De rechtbank oordeelde dat dit ontslag op staande voet terecht is gegeven. Dit is op het eerste gezicht misschien een verrassende uitspraak, maar niets is minder waar. Waarom is het oordeel van de rechter toch begrijpelijk?
Medewerkster Kruidvat ontslagen om gebruik gratis crème logisch of lariekoek
Wat speelde zich af?
Een 19-jarige caissière van Kruidvat, die daar al langer dan 2 jaar in dienst was, smeerde zich tijdens haar werk in met een tester van Nivea. De tester mocht eigenlijk alleen worden verstrekt aan klanten die meer dan € 10,- uitgaven in de winkel. De filiaalmanager die op dat moment aanwezig was, ontsloeg de werkneemster dan ook op staande voet.

De werkneemster legde zich hier niet bij neer, en spande een procedure aan bij de rechtbank. Zij verzocht om vernietiging van het ontslag op staande voet en om doorbetaling van het loon. Mocht de rechter dit niet toewijzen waardoor het ontslag in stand zou blijven, was haar tweede eis betaling door Kruidvat van een vergoeding van € 44.506,35 bruto. Deze eisen zijn door de rechter afgewezen. Waarom heeft de rechter dit besloten?

Regels zijn regels
In de eerste plaats wordt groot gewicht toegekend aan de gedragsregels. In de gedragsregels van Kruidvat is het volgende opgenomen:

  • Met gratis artikelen worden artikelen bedoeld die meegegeven mogen worden aan klanten zodra zij voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Indien de desbetreffende klant het gratis artikel niet wil hebben, dan blijft het artikel eigendom van A.S. Watson. Gratis artikelen mogen uitsluitend worden meegenomen door personeel op basis van eigen (personeels)aankopen. Na afloop van de desbetreffende actie dient de procedure “Afhandeling gratis artikelen na looptijd actie” uit het handboek te worden gevolgd. Het meenemen van gratis artikelen in strijd met deze instructies is diefstal. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet”;
  • Het wegnemen van geld of goederen of het meewerken daaraan, met inbegrip het (het gebruik) van kapotte of beschadigde artikelen die het eigendom van A.S. Watson zijn, is diefstal. Diefstal, fraude of omkoping in welke vorm dan ook, is altijd een reden voor ontslag op staande voet”.

De werkneemster beschikte over deze gedragsregels, of kon hier in ieder geval bekend mee zijn. De gedragsregels zijn namelijk ook te vinden op de personeelssite. Ook heeft Kruidvat er veel aan gedaan om haar personeel bekend te maken met bovenstaande specifieke gedragsregel: niet alleen is een speciale campagne gevoerd gericht op voorkoming van diefstal en fraude, ook zijn dilemmaspellen over dit onderwerp gespeeld.

Daarnaast hecht de kantonrechter er grote waarde aan dat Kruidvat als detailhandelorganisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door het eigen personeel. Hierom, en ter voorkoming van precedentwerking, heeft zij groot belang bij de strikte naleving van de gedragsregels door het personeel.

De andere kant van de medaille
Zoals altijd wegen ook de belangen van de werkneemster mee in de beslissing van de rechter. Maar in deze zaak leidde dit niet tot een ander oordeel. De werkneemster is pas 19 jaar oud en relatief kort in dienst. Bovendien heeft zij nog een andere baan, waar zij zelfs meer is gaan werken omdat zij daar meer verdient. De werkneemster is dus niet afhankelijk van Kruidvat voor haar inkomen. Bovendien, zo stelde de werkgever, zijn er voor verkoopsters in deze branche veel vacatures. De werkneemster heeft dit niet ontkend. Alles tegen elkaar afgewogen maakt daarom dat Kruidvat in het gelijk is gesteld. Klik hier voor de uitspraak.

Geringe waarde
In deze zaak merkt de rechter nog op dat het niet ter zake doet dat het ging om een artikel met een geringe waarde. Als zaken van geringe waarde of betekenis worden weggenomen of genuttigd, worden dit ‘bagateldelicten’ genoemd. Er zijn tal van voorbeelden te vinden in de rechtspraak over bagateldelicten. Bekende rechtszaken zijn die van de stewardess die op staande voet werd ontslagen wegens het opeten van een geopend zakje pinda’s, en die van de werknemer die haar baan per direct verloor nadat zij 50 eurocent in haar zak had gestoken. Het lijken betrekkelijk onschuldige handelingen, maar toch hield de rechter in beide gevallen het ontslag in stand. Ook in vergelijkbare zaken rekent de rechter zo’n ‘vergrijp’ van de werknemer onder bepaalde omstandigheden zwaar aan.

Wel wordt in dit soort zaken ook enige verantwoordelijkheid bij de werkgever neergelegd. Zo bekijkt de rechter onder andere of:

  • De werkgever een beleid of reglement heeft over diefstal door werknemers;
  • De werknemer op de hoogte is van de inhoud van dit beleid, en
  • Het beleid door de werkgever ook strikt wordt gehanteerd.

Bovenstaande drie punten zijn in de Kruidvat-zaak ook getoetst door de rechter. Zorg er dus voor dat dergelijke regels goed vastliggen in een reglement.

Wil je weten of je in jouw situatie een werknemer op staande voet kunt ontslaan? Of wil je een goed reglement laten opstellen? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Duur parkeerplekje van € 4,20 naar € 300,-!

Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Door Puk Birnie | november 14, 2018

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel…

Jongetje van 9 raakt pink kwijt is school aansprakelijk

Jongetje van 9 raakt pink kwijt: is school aansprakelijk?

Door Puk Birnie | oktober 24, 2018

Op 10 juli 2018 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak tussen de ouders van een jongetje van 9 en een basisschool. Tijdens het buitenspelen verloor het jongetje zijn pink na een ongeluk met een dichtgevallen putdeksel. De ouders vinden dat de school verantwoordelijk is voor het verliezen van de pink van het jongetje.…