Medewerkster Kruidvat ontslagen om gebruik gratis crème: logisch of lariekoek?

‘Kruidvat ontslaat caissière om gebruik gratis crème’ kopten diverse nieuwssites vorige week. Een werkneemster van Kruidvat gebruikte een testertje, waarna zij op staande voet is ontslagen. De rechtbank oordeelde dat dit ontslag op staande voet terecht is gegeven. Dit is op het eerste gezicht misschien een verrassende uitspraak, maar niets is minder waar. Waarom is het oordeel van de rechter toch begrijpelijk?
Medewerkster Kruidvat ontslagen om gebruik gratis crème logisch of lariekoek
Wat speelde zich af?
Een 19-jarige caissière van Kruidvat, die daar al langer dan 2 jaar in dienst was, smeerde zich tijdens haar werk in met een tester van Nivea. De tester mocht eigenlijk alleen worden verstrekt aan klanten die meer dan € 10,- uitgaven in de winkel. De filiaalmanager die op dat moment aanwezig was, ontsloeg de werkneemster dan ook op staande voet.

De werkneemster legde zich hier niet bij neer, en spande een procedure aan bij de rechtbank. Zij verzocht om vernietiging van het ontslag op staande voet en om doorbetaling van het loon. Mocht de rechter dit niet toewijzen waardoor het ontslag in stand zou blijven, was haar tweede eis betaling door Kruidvat van een vergoeding van € 44.506,35 bruto. Deze eisen zijn door de rechter afgewezen. Waarom heeft de rechter dit besloten?

Regels zijn regels
In de eerste plaats wordt groot gewicht toegekend aan de gedragsregels. In de gedragsregels van Kruidvat is het volgende opgenomen:

  • Met gratis artikelen worden artikelen bedoeld die meegegeven mogen worden aan klanten zodra zij voldoen aan de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Indien de desbetreffende klant het gratis artikel niet wil hebben, dan blijft het artikel eigendom van A.S. Watson. Gratis artikelen mogen uitsluitend worden meegenomen door personeel op basis van eigen (personeels)aankopen. Na afloop van de desbetreffende actie dient de procedure “Afhandeling gratis artikelen na looptijd actie” uit het handboek te worden gevolgd. Het meenemen van gratis artikelen in strijd met deze instructies is diefstal. Diefstal is een dringende reden voor ontslag op staande voet”;
  • Het wegnemen van geld of goederen of het meewerken daaraan, met inbegrip het (het gebruik) van kapotte of beschadigde artikelen die het eigendom van A.S. Watson zijn, is diefstal. Diefstal, fraude of omkoping in welke vorm dan ook, is altijd een reden voor ontslag op staande voet”.

De werkneemster beschikte over deze gedragsregels, of kon hier in ieder geval bekend mee zijn. De gedragsregels zijn namelijk ook te vinden op de personeelssite. Ook heeft Kruidvat er veel aan gedaan om haar personeel bekend te maken met bovenstaande specifieke gedragsregel: niet alleen is een speciale campagne gevoerd gericht op voorkoming van diefstal en fraude, ook zijn dilemmaspellen over dit onderwerp gespeeld.

Daarnaast hecht de kantonrechter er grote waarde aan dat Kruidvat als detailhandelorganisatie te maken heeft met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door het eigen personeel. Hierom, en ter voorkoming van precedentwerking, heeft zij groot belang bij de strikte naleving van de gedragsregels door het personeel.

De andere kant van de medaille
Zoals altijd wegen ook de belangen van de werkneemster mee in de beslissing van de rechter. Maar in deze zaak leidde dit niet tot een ander oordeel. De werkneemster is pas 19 jaar oud en relatief kort in dienst. Bovendien heeft zij nog een andere baan, waar zij zelfs meer is gaan werken omdat zij daar meer verdient. De werkneemster is dus niet afhankelijk van Kruidvat voor haar inkomen. Bovendien, zo stelde de werkgever, zijn er voor verkoopsters in deze branche veel vacatures. De werkneemster heeft dit niet ontkend. Alles tegen elkaar afgewogen maakt daarom dat Kruidvat in het gelijk is gesteld. Klik hier voor de uitspraak.

Geringe waarde
In deze zaak merkt de rechter nog op dat het niet ter zake doet dat het ging om een artikel met een geringe waarde. Als zaken van geringe waarde of betekenis worden weggenomen of genuttigd, worden dit ‘bagateldelicten’ genoemd. Er zijn tal van voorbeelden te vinden in de rechtspraak over bagateldelicten. Bekende rechtszaken zijn die van de stewardess die op staande voet werd ontslagen wegens het opeten van een geopend zakje pinda’s, en die van de werknemer die haar baan per direct verloor nadat zij 50 eurocent in haar zak had gestoken. Het lijken betrekkelijk onschuldige handelingen, maar toch hield de rechter in beide gevallen het ontslag in stand. Ook in vergelijkbare zaken rekent de rechter zo’n ‘vergrijp’ van de werknemer onder bepaalde omstandigheden zwaar aan.

Wel wordt in dit soort zaken ook enige verantwoordelijkheid bij de werkgever neergelegd. Zo bekijkt de rechter onder andere of:

  • De werkgever een beleid of reglement heeft over diefstal door werknemers;
  • De werknemer op de hoogte is van de inhoud van dit beleid, en
  • Het beleid door de werkgever ook strikt wordt gehanteerd.

Bovenstaande drie punten zijn in de Kruidvat-zaak ook getoetst door de rechter. Zorg er dus voor dat dergelijke regels goed vastliggen in een reglement.

Wil je weten of je in jouw situatie een werknemer op staande voet kunt ontslaan? Of wil je een goed reglement laten opstellen? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Charlotte van Eeden

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…