5 bizarre rechtszaken waarin WhatsApp als bewijs werd gebruikt

Ongeveer tien miljoen mensen in ons land hebben WhatsApp. En het aantal gebruikers stijgt nog steeds. Die toename zie je ook terug in de rechtszaal. Het aantal rechtszaken waarin WhatsApp-chats als bewijs door partijen wordt ingezet, is de laatste paar jaar fors gestegen. In dit artikel belichten we vijf opvallende rechtszaken waarin WhatsApp als bewijs diende. Wat was er precies aan de hand? En wat oordeelde de rechter?

5 bizarre rechtszaken waarin WhatsApp als bewijs werd gebruikt

1. Ex-echtgenote stuurt vele berichten en naaktfoto’s naar haar ex-echtgenoot

Een ex-vrouw en ex-man maken elkaar na de echtscheiding het leven zuur. Diverse incidenten vinden plaats. De man doet aangifte tegen de vrouw wegens vernieling. De vrouw doet op haar beurt aangifte tegen de man vanwege (psychische) mishandeling, vernielingen en smaad/laster. In een civiele rechtszaak vorderen beide partijen een contactverbod.

De man stelt dat de vrouw hem lastigvalt met een ongevraagde stroom aan e-mailberichten en WhatsApp-berichten waarbij zij naaktfoto’s van zichzelf en haar partner stuurt en waarin sprake is van scheldpartijen en discriminerende opmerkingen aan het adres van de partner van de man. De vrouw vordert naast een contactverbod ook dat de man de foto’s vernietigt en dat hem wordt verboden de foto’s door te sturen aan derden.

“De relatie tussen partijen is thans zeer gespannen en ernstig verstoord”, aldus de rechter. De rechter vindt dat voldoende is bewezen dat beide partijen veelvuldig contact met elkaar hebben gezocht. Er wordt een contactverbod opgelegd voor de duur van één jaar ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van partijen. De man moet de naaktfoto’s vernietigen en hem wordt verboden deze te verspreiden.

Lees de uitspraak

2. Piloot verlaat cockpit om te gaan slapen, co-piloot maakt foto van lege stoel

Even een dutje doen, kan best. Dat moet de gezagvoerder hebben gedacht die tijdens een vlucht van Zürich naar Münster-Osnabrück achterin het vliegtuig meer dan een uur ging slapen. De co-piloot moest noodgedwongen in zijn eentje het vliegtuig besturen. Hij maakte van de lege stoel naast hem foto’s die hij naar zijn moeder stuurde via WhatsApp met daarbij onder meer de tekst “Wat klopt er niet?”. De werkgever ontslaat de gezagvoerder op staande voet. In de ontslagbrief staat dat het slapen in de cabine als gevolg waarvan de co-piloot ruim een uur in zijn eentje moest vliegen in strijd is met de wet en de binnen de werkgever geldende Operation Manuals.

De captain vecht het ontslag aan en betwist dat er sprake zou zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet en stelt dat de foto’s en WhatsApp-berichten zijn gemanipuleerd. De rechter geeft een deskundige de opdracht om de foto’s en berichten op de telefoon van de co-piloot te onderzoeken. Ook draagt de rechter de werkgever op om te bewijzen dat er sprake is van een dringende reden.

Uiteindelijk acht de rechter het slapen in de cabine bewezen, maar niet ruim één uur. Toch blijft het ontslag op staande voet in stand. Dit omdat aangenomen moet worden dat de gezagvoerder bekend was met de geldende regelgeving met betrekking tot de bezetting in de cockpit en dat overtreding van die veiligheidsvoorschriften reden kan zijn voor een ontslag op staande voet. De tijdsduur van het ‘slaapincident’ is volgens de rechter niet relevant voor de beoordeling of sprake is van een dringende reden.

Lees de uitspraak

3. Yuri van Gelder wordt naar huis gestuurd tijdens de Olympische Spelen door NOC*NSF

Een sprekend voorbeeld van een rechtszaak waarin een WhatsApp-chat als bewijs werd gebruikt, was de zaak van turner Yuri van Gelder tegen NOC*NSF. Yuri spande een kort geding aan tegen NOC*NSF omdat hij het niet eens was met de beslissing om hem van verdere deelname uit te sluiten. Yuri zou zich niet genoeg hebben ingespannen onder andere omdat hij buiten het Olympisch Dorp in Rio aan het feesten en drinken was nadat bekend werd dat hij naar de finale zou gaan.

Zijn coach heeft Yuri toen nog via WhatsApp gewaarschuwd dat hij niet moest drinken, voor 12 uur thuis moest zijn en de volgende ochtend moest trainen. Yuri reageerde eerst nog via WhatsApp dat het allemaal goed zou komen, maar uiteindelijk reageert hij niet meer op de coach in de app, is hij niet naar de training gegaan en stond hij de volgende dag pas om 15.00 uur op.

Het WhatsApp-gesprek tussen Yuri en zijn coach maakte een belangrijk deel uit van de rechtszaak en mede op grond daarvan heeft de rechter geoordeeld dat de beslissing van NOC*NSF om Yuri uit te sluiten van deelname terecht was.

Lees de uitspraak

4. Vrachtwagenchauffeur zegt arbeidscontract op via WhatsApp

Een werknemer werkt als vrachtwagenchauffeur op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden zonder tussentijds opzegbeding. Van meet af aan is de relatie tussen de chauffeur en zijn werkgever troebel.

De chauffeur deelt drie weken na ingang van zijn contract via WhatsApp aan de werkgever mee dat hij bezig is aan zijn laatste rit, dat hij de vrachtwagen inlevert en dat hij voor een ander gaat werken. De werkgever bevestigt die opzegging enkele dagen later via de e-mail. De chauffeur ziet deze bevestiging als een ontslag op staande voet en verzoekt de rechter om vernietiging van deze opzegging.

De rechter oordeelt dat de chauffeur zelf zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, dat hij daar ook naar heeft gehandeld en dat ook duidelijk is dat hij dit echt zelf zo wilde. De werkgever is akkoord gegaan met de opzegging en dus is het dienstverband met wederzijds goedvinden geëindigd. Het verzoek tot vernietiging wordt afgewezen.

Lees de uitspraak

5. Wie is de eigenaar van hond ‘Kiba’?

Het gaat om een Siberische Husky die luistert naar de naam ‘Kiba’. Na de breuk tussen A en B, verzorgde B de hond. Toen A erachter kwam dat B de hond had verkocht voor 300 euro via Facebook sloeg de vlam in de pan. A is razend, sleept alle betrokkenen voor de rechter en eist via een kort geding de hond terug.

A voert aan dat zij eigenaar is van de hond en dat B alleen maar tijdelijk voor hem zorgde. B zet daar onder meer tegenover dat A haar de hond in april 2015 cadeau heeft gedaan, dat B daarom eigenaar is van de hond en dus ook de hond mocht verkopen.

Tijdens de zitting blijkt dat A in het Europese Paspoort voor gezelschapsdieren haar naam over die van B heeft geschreven om te doen lijken alsof zij de eigenaar was. In het register van de Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren staat A wel als eigenaar van de hond geregistreerd, maar dit kan door een ieder die het chipnummer heeft worden gewijzigd. Gebleken is ook dat B de hondenbelasting en dierenartskosten betaalt. Ook komt naar voren dat A aan de partner van B via WhatsApp heeft gestuurd: “Ja, het is B haar hond dus ik hoef niet voor haar te zorgen als ik ziek ben.”

De rechter wijst de vordering van A af, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld wie de eigenaar is van de hond. In een kort geding is een verder feitenonderzoek of nadere bewijsvoering niet mogelijk. Dat kan alleen als een bodemprocedure wordt gestart. Of dit is gebeurd, is niet bekend. Mogelijk hebben partijen alsnog een onderlinge oplossing in bereikt.

Lees de uitspraak

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail fenstra@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Posted in

LegalMatters.com

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…