Doorbitch van Utrechtse nachtclub weigert feestgangers, terecht of niet?

Veel commotie ontstond toen feestgangers met een ticket werden geweigerd bij de deur van de nieuwe Utrechtse nachtclub WAS. Zij zouden niet aan de huisregels zouden voldoen. ‘Wat komen jullie doen?’ was een veelgestelde vraag door de ‘doorbitch’ op zaterdag 7 oktober. Eén van de huisregels is namelijk dat je de line up moet kennen. Verschillende bezoekers werden geweigerd als ze niet de juiste antwoorden gaven en kregen niet (meteen) hun geld terug. Mocht dit zomaar?

Doorbitch Utrechtse nachtclub weigert feestgangers, terecht of niet
Boze feestgangers
In club WAS. is een deurbeleid van toepassing. “Bepaalde mensen zullen we eruit filteren. We vinden het fijn als mensen bewust duidelijk kunnen maken voor welke artiest ze komen. Grote groepen kunnen we dan ook weren. We zoeken echt mensen die specifiek voor de locatie, het feest en de muziek komen.”  Aldus oprichter Jasper Coenen tegenover De Utrechtse Internet Courant in juli.

Dat deurbeleid leidde bij een feest op die bewuste zaterdag in oktober tot vele boze reacties op de facebookpagina van WAS. Verschillende mensen, die een kaartje hadden gekocht, werden geweigerd als zij niet de gehele line up van die avond konden benoemen. Sommigen werden zelfs geweigerd vanwege ‘diversiteit in de club’. Zij kregen niet direct het geld voor het kaartje (22 euro) terug. Mocht juridisch gezien club WAS. mensen met een ticket weigeren om deze redenen?

Toegang terecht geweigerd of niet?
De bezoekers die van te voren een kaartje hadden gekocht, hebben daarmee een afspraak met de club. Tegen de ticketprijs, krijg je toegang tot de club. Dat is dus een overeenkomst die tot stand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt. Met de koop van een ticket wordt akkoord gegeven op de algemene voorwaarden van WAS. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat men zich dient te houden aan de huisregels.

Maar pas twee dagen voor het feest plaatste WAS. de huisregels en laatste informatie over het feest online. Eén van de  huisregels is:

“Wij hopen dat bezoekers muziek net zo belangrijk vinden als wijzelf. Het wordt daarom erg gewaardeerd als ons publiek op de hoogte is van de muzikale programmering of op zijn minst oprechte interesse hierin toont. Bij gebrek aan kennis kan de toegang dan ook worden geweigerd.”

Mensen die een ticket hebben gekocht – voordat deze huisregels werden gepubliceerd – konden dus de huisregels en meer specifiek van bovengenoemde bepaling dus niet kennen. Belangrijk om te weten is dat algemene voorwaarden niet automatisch geldig zijn. In deze situatie is de bezoeker niet op tijd op de hoogte gebracht van de huisregels, namelijk mogelijk pas ná de koop of misschien helemaal niet als de bezoeker de facebookpagina niet heeft gezien. Ook kan bovengenoemde bepaling uit de huisregels worden bestempeld als vaag en voor meerdere uitleg vatbaar. Dit alles betekent dat contractueel gezien de nachtclub mensen aan de deur niet zomaar kon weigeren en pleegt de club contractsbreuk. Afgezien nog van het feit dat weigering om diversiteitsredenen mogelijk zelfs in strijd is met grondwettelijke rechten.

Strenge regels voor algemene voorwaarden
Niet alles mag ook zomaar worden opgenomen in algemene voorwaarden. Er gelden strenge regels wanneer je als ondernemer een overeenkomst sluit met een consument. Sommige algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend of zelfs in strijd met de wet.

De wet kent de zogeheten grijze en zwarte lijst. De zwarte lijst bevat bedingen die steeds onredelijk bezwarend worden geacht. De consument kan deze bedingen sowieso vernietigen. Bij de bedingen die staan op de grijze lijst rust op de gebruiker van de voorwaarden de bewijslast om aan te tonen dat de bedingen níet onredelijk bezwarend zijn.

Onredelijk bezwarend beding van fitnesscentrum
De zwarte en grijze lijst zijn niet uitputtend. Als een consument een beding wil vernietigen dat niet op de zwarte of grijze lijst staat, zal hij moeten aantonen dat het beding onredelijk bezwarend is. Zo hanteerde een fitnesscentrum het volgende beding in de algemene voorwaarden:
Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en moeten deze binnen 30 dagen ineens voldaan worden.”

De kantonrechter in ’s-Hertogenbosch oordeelde dat dit beding onredelijk bezwarend is. Ter bescherming van de consument bepaalt de wetgever dat bij twijfel over de uitleg van een beding, altijd de voor de consument gunstigste interpretatie gekozen moet worden. Onduidelijke bedingen kunnen dus in het nadeel uitpakken van de ondernemer. Daarom is het van belang om algemene voorwaarden goed en correct te laten opstellen zodat je altijd op je eigen algemene voorwaarden kunt terugvallen en de kans op vernietiging nihil is.

Hoe liep het af met de geweigerde feestgangers?
De bezoekers van de Utrechtse nachtclub, die geweigerd zijn, hebben inmiddels gelukkig hun geld van de organisatie teruggekregen. Ook hoeven bezoekers van Club WAS. niet langer bang te zijn dat ze geweigerd worden aan de deur als ze vooraf een kaartje hebben gekocht. Na de commotie over het deurbeleid is nu besloten dat feestgangers met een ticket uit de voorverkoop gegarandeerd binnenkomen. Club WAS. wil wel mensen die volgens hen niet passen in de club kunnen blijven weigeren. Daarom is besloten dat 50% van de kaarten in de verkoopt gaat en de overige 50% aan de deur.

Heb je vragen over een overeenkomst of vragen over de toepassing van algemene voorwaarden? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…