Doorbitch van Utrechtse nachtclub weigert feestgangers, terecht of niet?

Veel commotie ontstond toen feestgangers met een ticket werden geweigerd bij de deur van de nieuwe Utrechtse nachtclub WAS. Zij zouden niet aan de huisregels zouden voldoen. ‘Wat komen jullie doen?’ was een veelgestelde vraag door de ‘doorbitch’ op zaterdag 7 oktober. Eén van de huisregels is namelijk dat je de line up moet kennen. Verschillende bezoekers werden geweigerd als ze niet de juiste antwoorden gaven en kregen niet (meteen) hun geld terug. Mocht dit zomaar?

Doorbitch Utrechtse nachtclub weigert feestgangers, terecht of niet
Boze feestgangers
In club WAS. is een deurbeleid van toepassing. “Bepaalde mensen zullen we eruit filteren. We vinden het fijn als mensen bewust duidelijk kunnen maken voor welke artiest ze komen. Grote groepen kunnen we dan ook weren. We zoeken echt mensen die specifiek voor de locatie, het feest en de muziek komen.”  Aldus oprichter Jasper Coenen tegenover De Utrechtse Internet Courant in juli.

Dat deurbeleid leidde bij een feest op die bewuste zaterdag in oktober tot vele boze reacties op de facebookpagina van WAS. Verschillende mensen, die een kaartje hadden gekocht, werden geweigerd als zij niet de gehele line up van die avond konden benoemen. Sommigen werden zelfs geweigerd vanwege ‘diversiteit in de club’. Zij kregen niet direct het geld voor het kaartje (22 euro) terug. Mocht juridisch gezien club WAS. mensen met een ticket weigeren om deze redenen?

Toegang terecht geweigerd of niet?
De bezoekers die van te voren een kaartje hadden gekocht, hebben daarmee een afspraak met de club. Tegen de ticketprijs, krijg je toegang tot de club. Dat is dus een overeenkomst die tot stand komt doordat de ene partij iets aanbiedt en een andere partij dat aanvaardt. Met de koop van een ticket wordt akkoord gegeven op de algemene voorwaarden van WAS. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat men zich dient te houden aan de huisregels.

Maar pas twee dagen voor het feest plaatste WAS. de huisregels en laatste informatie over het feest online. Eén van de  huisregels is:

“Wij hopen dat bezoekers muziek net zo belangrijk vinden als wijzelf. Het wordt daarom erg gewaardeerd als ons publiek op de hoogte is van de muzikale programmering of op zijn minst oprechte interesse hierin toont. Bij gebrek aan kennis kan de toegang dan ook worden geweigerd.”

Mensen die een ticket hebben gekocht – voordat deze huisregels werden gepubliceerd – konden dus de huisregels en meer specifiek van bovengenoemde bepaling dus niet kennen. Belangrijk om te weten is dat algemene voorwaarden niet automatisch geldig zijn. In deze situatie is de bezoeker niet op tijd op de hoogte gebracht van de huisregels, namelijk mogelijk pas ná de koop of misschien helemaal niet als de bezoeker de facebookpagina niet heeft gezien. Ook kan bovengenoemde bepaling uit de huisregels worden bestempeld als vaag en voor meerdere uitleg vatbaar. Dit alles betekent dat contractueel gezien de nachtclub mensen aan de deur niet zomaar kon weigeren en pleegt de club contractsbreuk. Afgezien nog van het feit dat weigering om diversiteitsredenen mogelijk zelfs in strijd is met grondwettelijke rechten.

Strenge regels voor algemene voorwaarden
Niet alles mag ook zomaar worden opgenomen in algemene voorwaarden. Er gelden strenge regels wanneer je als ondernemer een overeenkomst sluit met een consument. Sommige algemene voorwaarden zijn onredelijk bezwarend of zelfs in strijd met de wet.

De wet kent de zogeheten grijze en zwarte lijst. De zwarte lijst bevat bedingen die steeds onredelijk bezwarend worden geacht. De consument kan deze bedingen sowieso vernietigen. Bij de bedingen die staan op de grijze lijst rust op de gebruiker van de voorwaarden de bewijslast om aan te tonen dat de bedingen níet onredelijk bezwarend zijn.

Onredelijk bezwarend beding van fitnesscentrum
De zwarte en grijze lijst zijn niet uitputtend. Als een consument een beding wil vernietigen dat niet op de zwarte of grijze lijst staat, zal hij moeten aantonen dat het beding onredelijk bezwarend is. Zo hanteerde een fitnesscentrum het volgende beding in de algemene voorwaarden:
Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en moeten deze binnen 30 dagen ineens voldaan worden.”

De kantonrechter in ’s-Hertogenbosch oordeelde dat dit beding onredelijk bezwarend is. Ter bescherming van de consument bepaalt de wetgever dat bij twijfel over de uitleg van een beding, altijd de voor de consument gunstigste interpretatie gekozen moet worden. Onduidelijke bedingen kunnen dus in het nadeel uitpakken van de ondernemer. Daarom is het van belang om algemene voorwaarden goed en correct te laten opstellen zodat je altijd op je eigen algemene voorwaarden kunt terugvallen en de kans op vernietiging nihil is.

Hoe liep het af met de geweigerde feestgangers?
De bezoekers van de Utrechtse nachtclub, die geweigerd zijn, hebben inmiddels gelukkig hun geld van de organisatie teruggekregen. Ook hoeven bezoekers van Club WAS. niet langer bang te zijn dat ze geweigerd worden aan de deur als ze vooraf een kaartje hebben gekocht. Na de commotie over het deurbeleid is nu besloten dat feestgangers met een ticket uit de voorverkoop gegarandeerd binnenkomen. Club WAS. wil wel mensen die volgens hen niet passen in de club kunnen blijven weigeren. Daarom is besloten dat 50% van de kaarten in de verkoopt gaat en de overige 50% aan de deur.

Heb je vragen over een overeenkomst of vragen over de toepassing van algemene voorwaarden? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Lizzy Jansen

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Duur parkeerplekje van € 4,20 naar € 300,-!

Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Door Puk Birnie | november 14, 2018

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De rechter boog zich over de vragen of er een overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW was ontstaan, en of de bevoegdheid tot het opleggen van de hoge boete aangemerkt kon worden als een ‘oneerlijk beding’. Onze jurist civiel…

Jongetje van 9 raakt pink kwijt is school aansprakelijk

Jongetje van 9 raakt pink kwijt: is school aansprakelijk?

Door Puk Birnie | oktober 24, 2018

Op 10 juli 2018 deed de rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak tussen de ouders van een jongetje van 9 en een basisschool. Tijdens het buitenspelen verloor het jongetje zijn pink na een ongeluk met een dichtgevallen putdeksel. De ouders vinden dat de school verantwoordelijk is voor het verliezen van de pink van het jongetje.…