Regeerakkoord: soepeler ontslagrecht, langer tijdelijke contracten, nieuwe regels voor zzp’ers

Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar een vast contract aan te bieden en er komen nieuwe regels voor zzp’ers. Slechts enkele plannen van Rutte III die de arbeidsmarkt moeten verbeteren. De belangrijkste plannen uit het regeerakkoord voor werkgevers en zelfstandigen hebben we op een rij gezet.

Regeerakkoord: soepeler ontslagrecht, langer tijdelijke contracten, nieuwe regels voor zzp’ers

1. Soepeler ontslagrecht
Het ontslagrecht is een paar jaar geleden nog ingrijpend gewijzigd, maar volgens de coalitie is het te moeilijk voor werkgevers om iemand te ontslaan. Daarom zullen werkgevers om verschillende redenen een werknemer mogen ontslaan. Als er meerdere gronden zijn voor ontslag (bijvoorbeeld: verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie), maar deze gronden afzonderlijk onvoldoende zijn voor ontslag, kan de rechter alsnog bepalen of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter kan dan wel een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding, bovenop de bestaande transitievergoeding.

2. Meer balans in de ontslagvergoeding
Werknemers hebben nu recht op een ontslagvergoeding (ook wel: transitievergoeding) na twee jaar. Straks hebben werknemers hier al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op. Daar staat wel wat tegenover. Werkgevers hoeven geen ontslagvergoeding te betalen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao van toepassing is. Ook zal er een compensatie komen voor werkgevers die een ontslagvergoeding moeten betalen bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor kleinere werkgevers zal sowieso een milder regime komen.

3. Langer tijdelijke contracten
Als werkgever moet je na twee jaar of bij de vierde arbeidsovereenkomst een vast contract geven als je een werknemer in dienst wilt houden. Werkgevers zijn daar huiverig voor en nemen daarom liever afscheid van een werknemer die tijdelijk in dienst is. Zo blijven werknemers vaak in tijdelijke contracten hangen. Deze regeling geldt sinds 1 juli 2015 en wordt weer teruggedraaid. Werkgevers hoeven dan net als vroeger pas na drie jaar een vast contract aan te bieden.

4. Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar
De loondoorbetalingsplicht wordt voor kleine werkgevers teruggebracht naar één jaar. Nu moeten werkgevers een zieke werknemer twee jaar lang loon doorbetalen. Het tweede jaar doorbetaling wordt dan collectief geregeld. De formerende partijen hopen dat bedrijven hierdoor werknemers sneller een vast contract zullen geven.

5. Nieuwe regels voor zzp’ers
De Wet DBA gaat de prullenbak in. De huidige regels zorgden voor veel onrust. Zelfstandigen zouden werk mislopen, omdat opdrachtgevers hen niet meer durven in te schakelen. In de plaats van de modelcontracten van de Belastingdienst komt daarom een ‘opdrachtgeversverklaring’ die duidelijkheid en zekerheid moet geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid voorkomt. Daarnaast wordt er een minimumtarief geïntroduceerd. Zzp’ers moeten straks tenminste 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Verder worden zelfstandigen niet verplicht zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel met verzekeraars in gesprek om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

De plannen uit het regeerakkoord moeten natuurlijk nog worden uitgewerkt en daarna aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden voorgelegd. Of en wanneer deze plannen wet zullen worden, is dus nog niet bekend. Dat betekent dat voorlopig alles nog bij het oude blijft.

Heb je vragen over onderwerpen uit dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail fenstra@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

 

Posted in

LegalMatters.com

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Bruidspaar schrikt tijdens huwelijksdiner van schenken 0.0-bier

Door Babette van de Venne | april 17, 2019

De uitbater van restaurant de IJ-kantine daagde een bruidspaar voor de rechter, omdat zij hun huwelijksdiner niet betaalden. Het restaurant verzorgde het hele huwelijksdiner voor het bruidspaar en haar tweehonderd gasten. Toch weigerde het bruidspaar de eindfactuur te betalen, omdat het restaurant haar afspraken uit de overeenkomst niet zou zijn nagekomen. Het paar vorderde daarom…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | maart 4, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…