Regeerakkoord: soepeler ontslagrecht, langer tijdelijke contracten, nieuwe regels voor zzp’ers

Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar een vast contract aan te bieden en er komen nieuwe regels voor zzp’ers. Slechts enkele plannen van Rutte III die de arbeidsmarkt moeten verbeteren. De belangrijkste plannen uit het regeerakkoord voor werkgevers en zelfstandigen hebben we op een rij gezet.

Regeerakkoord: soepeler ontslagrecht, langer tijdelijke contracten, nieuwe regels voor zzp’ers

1. Soepeler ontslagrecht
Het ontslagrecht is een paar jaar geleden nog ingrijpend gewijzigd, maar volgens de coalitie is het te moeilijk voor werkgevers om iemand te ontslaan. Daarom zullen werkgevers om verschillende redenen een werknemer mogen ontslaan. Als er meerdere gronden zijn voor ontslag (bijvoorbeeld: verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie), maar deze gronden afzonderlijk onvoldoende zijn voor ontslag, kan de rechter alsnog bepalen of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter kan dan wel een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding, bovenop de bestaande transitievergoeding.

2. Meer balans in de ontslagvergoeding
Werknemers hebben nu recht op een ontslagvergoeding (ook wel: transitievergoeding) na twee jaar. Straks hebben werknemers hier al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op. Daar staat wel wat tegenover. Werkgevers hoeven geen ontslagvergoeding te betalen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao van toepassing is. Ook zal er een compensatie komen voor werkgevers die een ontslagvergoeding moeten betalen bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor kleinere werkgevers zal sowieso een milder regime komen.

3. Langer tijdelijke contracten
Als werkgever moet je na twee jaar of bij de vierde arbeidsovereenkomst een vast contract geven als je een werknemer in dienst wilt houden. Werkgevers zijn daar huiverig voor en nemen daarom liever afscheid van een werknemer die tijdelijk in dienst is. Zo blijven werknemers vaak in tijdelijke contracten hangen. Deze regeling geldt sinds 1 juli 2015 en wordt weer teruggedraaid. Werkgevers hoeven dan net als vroeger pas na drie jaar een vast contract aan te bieden.

4. Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar
De loondoorbetalingsplicht wordt voor kleine werkgevers teruggebracht naar één jaar. Nu moeten werkgevers een zieke werknemer twee jaar lang loon doorbetalen. Het tweede jaar doorbetaling wordt dan collectief geregeld. De formerende partijen hopen dat bedrijven hierdoor werknemers sneller een vast contract zullen geven.

5. Nieuwe regels voor zzp’ers
De Wet DBA gaat de prullenbak in. De huidige regels zorgden voor veel onrust. Zelfstandigen zouden werk mislopen, omdat opdrachtgevers hen niet meer durven in te schakelen. In de plaats van de modelcontracten van de Belastingdienst komt daarom een ‘opdrachtgeversverklaring’ die duidelijkheid en zekerheid moet geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid voorkomt. Daarnaast wordt er een minimumtarief geïntroduceerd. Zzp’ers moeten straks tenminste 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Verder worden zelfstandigen niet verplicht zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel met verzekeraars in gesprek om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

De plannen uit het regeerakkoord moeten natuurlijk nog worden uitgewerkt en daarna aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden voorgelegd. Of en wanneer deze plannen wet zullen worden, is dus nog niet bekend. Dat betekent dat voorlopig alles nog bij het oude blijft.

Heb je vragen over onderwerpen uit dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail fenstra@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

 

Posted in

LegalMatters.com

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Bestuurder BV handelt onrechtmatig wat nu

Bestuurder BV handelt onrechtmatig: wat nu?

Door Michel Zaaijer | augustus 22, 2018

Een BV kan aansprakelijk zijn voor schade omdat contractuele of wettelijke verplichtingen worden geschonden. Naast de BV kan de bestuurder achter de BV evengoed aansprakelijk zijn voor schade. Het gebeurt steeds vaker dat bij schade de bestuurder wordt aangesproken als diegene – gelet op zijn wettelijke taakuitoefening – onzorgvuldig of onbehoorlijk handelt. Als vast komt…

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering hoe zit dat

Het stuiten van de verjaring van een geldvordering: hoe zit dat?

Door Puk Birnie | augustus 3, 2018

Onlangs behandelden wij al de uitspraak waarin de rechtbank oordeelde dat een bank niet aansprakelijk is als een rekeninghouder geld naar een verkeerde rekening overboekt. Deze vorm van onverschuldigde betaling valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Op 18 juli 2018 deed de rechtbank Midden-Nederland wederom een uitspraak over de onverschuldigde betaling. Ditmaal met een iets andere…

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | juli 11, 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering van overeenkomsten. Zo kan een aannemer slecht werk leveren, of een product niet voldoen aan de verwachtingen.  Veel mensen houden vast aan de gedachte dat men altijd de overeenkomst nog kan ontbinden. Toch werkt het in de praktijk niet zo.…

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | juni 12, 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller in dienst worden fouten niet snel gemaakt. Toch kan het gebeuren dat je een geldbedrag per ongeluk naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Onlangs deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak betreffende een zogeheten ‘onverschuldigde betaling’. De zaak kwam groot…