Regeerakkoord: soepeler ontslagrecht, langer tijdelijke contracten, nieuwe regels voor zzp’ers

Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar een vast contract aan te bieden en er komen nieuwe regels voor zzp’ers. Slechts enkele plannen van Rutte III die de arbeidsmarkt moeten verbeteren. De belangrijkste plannen uit het regeerakkoord voor werkgevers en zelfstandigen hebben we op een rij gezet.

Regeerakkoord: soepeler ontslagrecht, langer tijdelijke contracten, nieuwe regels voor zzp’ers

1. Soepeler ontslagrecht
Het ontslagrecht is een paar jaar geleden nog ingrijpend gewijzigd, maar volgens de coalitie is het te moeilijk voor werkgevers om iemand te ontslaan. Daarom zullen werkgevers om verschillende redenen een werknemer mogen ontslaan. Als er meerdere gronden zijn voor ontslag (bijvoorbeeld: verwijtbaar handelen gecombineerd met disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie), maar deze gronden afzonderlijk onvoldoende zijn voor ontslag, kan de rechter alsnog bepalen of ontslag gerechtvaardigd is. De rechter kan dan wel een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding, bovenop de bestaande transitievergoeding.

2. Meer balans in de ontslagvergoeding
Werknemers hebben nu recht op een ontslagvergoeding (ook wel: transitievergoeding) na twee jaar. Straks hebben werknemers hier al vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op. Daar staat wel wat tegenover. Werkgevers hoeven geen ontslagvergoeding te betalen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao van toepassing is. Ook zal er een compensatie komen voor werkgevers die een ontslagvergoeding moeten betalen bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor kleinere werkgevers zal sowieso een milder regime komen.

3. Langer tijdelijke contracten
Als werkgever moet je na twee jaar of bij de vierde arbeidsovereenkomst een vast contract geven als je een werknemer in dienst wilt houden. Werkgevers zijn daar huiverig voor en nemen daarom liever afscheid van een werknemer die tijdelijk in dienst is. Zo blijven werknemers vaak in tijdelijke contracten hangen. Deze regeling geldt sinds 1 juli 2015 en wordt weer teruggedraaid. Werkgevers hoeven dan net als vroeger pas na drie jaar een vast contract aan te bieden.

4. Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar
De loondoorbetalingsplicht wordt voor kleine werkgevers teruggebracht naar één jaar. Nu moeten werkgevers een zieke werknemer twee jaar lang loon doorbetalen. Het tweede jaar doorbetaling wordt dan collectief geregeld. De formerende partijen hopen dat bedrijven hierdoor werknemers sneller een vast contract zullen geven.

5. Nieuwe regels voor zzp’ers
De Wet DBA gaat de prullenbak in. De huidige regels zorgden voor veel onrust. Zelfstandigen zouden werk mislopen, omdat opdrachtgevers hen niet meer durven in te schakelen. In de plaats van de modelcontracten van de Belastingdienst komt daarom een ‘opdrachtgeversverklaring’ die duidelijkheid en zekerheid moet geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid voorkomt. Daarnaast wordt er een minimumtarief geïntroduceerd. Zzp’ers moeten straks tenminste 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Verder worden zelfstandigen niet verplicht zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel met verzekeraars in gesprek om een beter verzekeringsaanbod te bevorderen.

De plannen uit het regeerakkoord moeten natuurlijk nog worden uitgewerkt en daarna aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer worden voorgelegd. Of en wanneer deze plannen wet zullen worden, is dus nog niet bekend. Dat betekent dat voorlopig alles nog bij het oude blijft.

Heb je vragen over onderwerpen uit dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail fenstra@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

 

Posted in

LegalMatters.com

Wekelijks op de hoogte blijven van juridisch nieuws?

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | april 18, 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het wettelijk minimumloon al aangepast van 23 jaar naar 22 jaar. Nu schrijft de wet andere regels voor met betrekking tot minimumloon en de vakantietoeslag bij overwerk. Wat veranderde er? Voor de wijziging…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | maart 31, 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis kan gaan. Nu bespreken wij een andere situatie: een werknemer installeerde voor het minen van bitcoins stiekem een machine op kantoor. Deze werknemer is op staande voet ontslagen. Is dit terecht? De feiten op een rij De werknemer werkte sinds…

#3, Vakblad Aannemer, Schade aan bedrijfseigendommen.LegalMatters

Schade aan bedrijfseigendommen

Door Charlotte van Eeden | maart 29, 2018

Werknemers bezitten vaak bedrijfseigendommen, zoals een bus vol gereedschap of een laptop. Maar wie betaalt als er als hier schade aan ontstaat? Onze jurist Charlotte van Eeden legt tegenover Vakblad Aannemer uit hoe het precies zit.

Rechter legt ICI PARIS over de knie: werkneemster onterecht op staande voet ontslagen

Door Charlotte van Eeden | februari 28, 2018

Onlangs publiceerden wij een artikel over Kruidvat die een medewerkster op staande voet ontsloeg, omdat zij een gratis crème gebruikte. Dat de rechter het ontslag goedkeurde, bleek toch niet zo verrassend. Nu is weer een werkneemster ontslagen, dit keer van ICI PARIS XL. Zij gaf haar broer proefjes en gifts mee toen hij een parfum…