Mijn werknemer heeft een burn-out. Ben ik nu aansprakelijk?

Als werkgever kun je door een werknemer aansprakelijk worden gesteld voor een burn-out. Dat kan leiden tot langdurige procedures met grote financiële gevolgen. In dit artikel wordt uitgelegd onder welke omstandigheden je als werkgever aansprakelijk kunt zijn en wat je hiertegen kunt doen.

Mijn werknemer heeft een burnout. Ben ik als werkgever hiervoor aansprakelijk

Zorgplicht van de werkgever
Een burn-out komt steeds vaker voor. Sinds enkele jaren wordt meer dan een derde van alle nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt aan werknemers die wegens psychische redenen arbeidsongeschikt zijn. De meeste van deze klachten hebben betrekking op overspannenheid, depressie en burn-out.

Een werknemer kan schade door een burn-out, die hij heeft gekregen door zijn werk, op zijn werkgever verhalen. Als werkgever heb je namelijk een zogeheten zorgplicht. Deze strekt zich niet alleen uit tot het tegengaan van fysiek letsel, maar ook tot arbeidsomstandigheden die leiden tot psychisch letsel. De werkgever is verplicht tot het treffen van maatregelen hiertegen. Doe je dit onvoldoende dan kun je aansprakelijk zijn.

Burn-out moet komen door het werk
Als de werknemer schadevergoeding op zijn werkgever wil verhalen, moet de werknemer bewijzen dat zijn burn-out is ontstaan door zijn werk. De werknemer moet dus bewijzen dat er een verband bestaat tussen de burn-out en de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werknemer moet zijn burn-out onderbouwen met medische gegevens en aannemelijk maken dat hij de burn-out heeft opgelopen door werk gerelateerde omstandigheden.

Wat kun je als werkgever doen wanneer je aansprakelijk wordt gesteld?
Als werkgever kun je nog aan aansprakelijkheid ontsnappen, door aan te tonen dat de zorgplicht niet is geschonden. Je moet dan bewijzen dat je niet wist dat de werknemer ziek dreigde te worden door het werk. Van belang is of er door de werknemer is geklaagd over bijvoorbeeld een hoge werkdruk, werkstress en/of onderbezetting. Maar er kunnen ook omstandigheden zijn die maken dat de werkgever proactief te werk had moeten gaan waarbij het niet uit maakt of de werknemer heeft geklaagd.

Mogelijk kun je ook nog aan aansprakelijkheid ontsnappen door aan te tonen dat de schade komt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit is alleen vaak wel lastig te bewijzen als werkgever.

Rechtszaak tussen ABN AMRO en werknemer
Dat een werkgever aansprakelijk kan zijn voor de burn-out van een werknemer bleek ook uit een rechtszaak tussen ABN AMRO en een werknemer. Wat speelde er? De heer Nieuwenhuys was in 1969 bij de ABN AMRO in dienst getreden en werkte in de functie van first vice president international private banking. In 1994 verzocht hij de bank om hem in de vut te laten gaan, maar dit verzoek werd afgewezen. In augustus 1996 valt Nieuwenhuys uit wegens ziekte. In een medisch rapport, dat op verzoek van de bedrijfsarts door een psycholoog wordt opgemaakt, wordt geconcludeerd dat Nieuwenhuys een ernstige stressreactie heeft gekregen. Onder verwijzing naar dit rapport stelt de werknemer dat hij arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van de slechte werkomstandigheden bij ABN AMRO en vordert daarom betaling van een schadevergoeding.

De kantonrechter wijst de vordering van Nieuwenhuys af omdat onvoldoende is aangetoond dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer aan de werkgever te wijten is. Het Hof Amsterdam acht ABN AMRO wél aansprakelijk met als reden dat de werkdruk in de periode dat de klachten van de werknemer ontstonden aanzienlijk hoger lag vanwege een nieuw beleid dat in die periode werd ingevoerd. ABN AMRO is volgens het Hof aansprakelijk voor de schade van Nieuwenhuys omdat de werkgever onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de zorgplicht is nagekomen.

Andere factoren dan werk bij burn-out
Weet je als werkgever dat een werknemer een verhoogde mate van gevoeligheid heeft dan moet je de zorgplicht daarop afstemmen. Heb je dat niet gedaan en ben je aansprakelijk gesteld dan moet worden bekeken of er sprake is van een zogenoemde predispositie van de werknemer. Een burn-out kent vaak meerdere oorzaken, maar het gaat veelal niet om één oorzaak die de gehele schade kan hebben veroorzaakt. Daarom moet goed worden bekeken in hoeverre de schade door het werk wordt veroorzaakt. Andere factoren kunnen namelijk ook bijdragen aan een burn-out zoals een scheiding of life events. Er moet daarom onderscheid worden gemaakt tussen werkgerelateerde oorzaken, welke in beginsel voor rekening van de werkgever komen, en strikte privéoorzaken, waarbij dat niet het geval is.

Heeft jouw werknemer een burn-out of dreigt dit? En wil je weten wat je moet doen? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail jansen@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

[wpdm_package id=’2819′]

Posted in

Lizzy Jansen

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | juli 31, 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent dat in de praktijk?   Wat speelde zich af? Capri Sun Ag (hierna: Capri Sun) brengt kindervruchtensappen in de bekende ‘sta-zakjes’ op de markt onder het merk CAPRI SUN. Capri Sun heeft in 1997 een Internationale aanvraag voor een vormmerk…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | juli 10, 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de bank: het Tijgernootje. Sinds 1993 produceert en verhandelt Frito-Lay, eigenaar van Duyvis, de welbekende pinda waarvan de buitenste laag twee verschillende kleuren heeft waardoor er een tijgerpatroon ontstaat. Onlangs boog de rechtbank Gelderland zich over een zaak waarin het uiterlijk…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | juli 17, 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige overeenkomst tot stand te laten komen. Er moet sprake zijn van een aanbod en van de aanvaarding van dat aanbod. Dit klinkt heel simpel, maar vaak ligt het toch iets genuanceerder dan dat. Een goed voorbeeld hiervan is de zaak…

#4, Vakblad Aannemer, waarschuwingsplicht

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | april 30, 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval vaak op het standpunt dat er sprake is van wanprestatie, en houdt de aannemer aansprakelijk voor de schade. Aansprakelijk zijn voor schade vindt niemand prettig en zeker niet als de schade groot is. Daarom proberen aannemers hun aansprakelijkheid vaak contractueel…