Wanneer mag je een werknemer schorsen?

Wanneer mag je een werknemer schorsen?

Verdenking van diefstal. Fraude. Verduistering. Als een werknemer iets doet dat echt niet door de beugel kan, wil je hem voorlopig niet meer op de werkvloer hebben. Schorsen kan dan een oplossing zijn. Sommige werkgevers houden tijdens de schorsing ook het loon in. Maar mag dit wel? En wanneer mag je een werknemer eigenlijk schorsen?

Wanneer mag je een werknemer schorsen?

Wat is een schorsing?
Een schorsing is hetzelfde als een ‘op non-actiefstelling’ en als een ‘vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden’. De termen op non-actiefstelling en een vrijstelling van het verrichten van werkzaamheden klinken alleen wat vriendelijker. Het komt er op neer dat de werknemer geen arbeid meer hoeft te verrichten en dus niet meer op het werk hoeft te verschijnen. Schorsing is een disciplinaire maatregel.

Wanneer kun je een werknemer schorsen?
In de wet is niets geregeld over het schorsen van werknemers. Een werknemer heeft in beginsel recht op werk. Je moet als werkgever dan ook een zeer goede reden hebben om jouw werknemer niet meer op de werkvloer toe te laten. Vaak komen de verhoudingen door een schorsing (nog meer) op scherp te staan.

Gegronde redenen voor schorsing van een werknemer kunnen zijn:

  • verwijtbaar handelen;
  • het doen van onderzoek i.v.m. een eventuele grond voor een ontslag op staande voet;
  • verstoorde arbeidsrelatie;
  • ongeoorloofd verzuim;
  • verdenking of ontdekking van een strafbaar feit op het werk (diefstal, fraude, mishandeling, etc.).

Waarmee moet je rekening houden?
In het kader van goed werkgeverschap is het van belang dat je als werkgever een belangenafweging maakt voordat je overgaat tot schorsing van een werknemer. Een schorsing is namelijk een ingrijpende maatregel en je mag daarom niet voor elk wissewasje een werknemer schorsen. Bij het maken van de belangenafweging moet je rekening houden met onderstaande punten:

  • er is een gegronde reden voor de schorsing;
  • er is geen andere – minder ingrijpende – mogelijkheid dan schorsing van de werknemer;
  • de schorsing mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk;
  • de schorsing moet in verhouding staan tot de gegronde reden;
  • de werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van loon.

Mag je het loon inhouden tijdens de schorsing?
Nee. Het loon van een werknemer mag je in principe niet inhouden. De werknemer heeft in beginsel recht op doorbetaling van loon tijdens de schorsing. Dit kan voor jou als werkgever ongerechtvaardigd overgekomen omdat de werknemer het er zelf naar heeft gemaakt. Daarnaast staat in de wet ‘geen arbeid, geen loon’. Maar wat ook in de wet staat, is dan een werknemer wél recht heeft op loon wanneer de reden voor het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werkgever komt. De Hoge Raad heeft in 2003 bepaald dat een schorsing in de risicosfeer van de werkgever ligt en een oorzaak is die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.  De werkgever is dus in principe verplicht om ook tijdens een schorsing het loon van de werknemer door te betalen.

Voorbeeld
Een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 juni 2017 laat zien hoe dit in de praktijk werkt.

Een werknemer is sinds 1998 in dienst bij GVB in de functie van tramconducteur.  GVB heeft meerdere malen grote depottekorten geconstateerd. De werknemer heeft het geld gebruikt voor privéomstandigheden – waaronder voor zijn ernstig zieke kleinzoon – alsook een parkeerboete, broodjes, de Febo en sigaretten. GVB heeft hulp aangeboden aan de werknemer. De werknemer heeft er desondanks toch voor gekozen om geld uit het depot te ‘lenen’.

GVB heeft de werknemer geschorst. Na het starten van een ontbindingsprocedure heeft GVB een derde van het salaris van de werknemer ingehouden omdat in de cao GVB is bepaald dat dit mag bij een dergelijke ontslagprocedure. De werknemer heeft in dezelfde procedure volledige betaling van loon gevorderd.

De kantonrechter beslist dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer en wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter heeft verder bepaald dat een schorsing voor rekening en risico van de werkgever komt, waardoor de werknemer alsnog het volle loon moet krijgen. De vordering van de werknemer wordt dan ook toegewezen. Maar GVB mocht het loon toch inhouden volgens de cao? De rechter oordeelt dat die bepaling uit de cao in strijd is met de wet.

Conclusie 
Ook deze uitspraak laat zien dat ook al heb je als werkgever een gegronde reden om een werknemer te schorsen, je toch verplicht bent het loon van de werknemer door te betalen. Zelfs in het geval wanneer er in de cao is bepaald dat je een gedeelte van het loon mag inhouden wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

Wil je weten welke disciplinaire maatregel je als werkgever het beste kunt nemen? Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail saricanvanhees@legalmatters.com of via 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…