Trumps ‘covfefe’ als merk registreren, kan dat eigenlijk wel?

Trumps ‘covfefe’ als merk registreren, kan dat eigenlijk wel?

President Donald J. Trump slingerde onlangs een raadselachtige tweet de wereld in: “Despite the constant negative press covfefe”. Al snel stond het internet vol met theorieën over de betekenis van de term ‘covfefe’. ‘Covfeve’ leidde tot grote hilariteit. Bedrijven en personen sprongen hier handig op in door de term als merk te deponeren bij de merkenbureaus. Maar kan dat eigenlijk wel? Wanneer kan een merkdepot überhaupt geweigerd worden?

Trumps ‘covfefe’ als merk registreren, kan dat eigenlijk wel?

Rijen bij de merkenbureaus
Wat de betekenis van de term ook moge zijn, verschillende individuen en bedrijven klopten aan bij merkenbureaus wereldwijd om ‘covfefe’ te deponeren. Op dit moment zijn er 58 merkaanvragen ingediend, vooral voor de Verenigde Staten. Een Zwitser springt eruit met zes merkaanvragen, waarvan één aanvraag de primeur heeft als eerste geregistreerde ‘covfefe’ merk. Dit merk is geregistreerd voor kleding, schoeisel, hoofddeksels en de behandeling daarvan in Zwitserland.

Tot zover zijn er nog geen merkaanvragen ingediend voor het merk ‘covfefe’ in de Benelux. De vraag is of een dergelijke aanvraag kans van slagen heeft in de Benelux.

Wanneer kan een merkdepot geweigerd worden?
Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: Benelux Merkenbureau) mag merkdepots weigeren indien deze absoluut ontoelaatbaar zijn. Dit is het geval wanneer het deponeerde teken:
a. geen onderscheidend vermogen heeft;
b. in strijd is met de openbare orde of goede zeden;
c. misleidend is voor het publiek.

Daarnaast mag het teken in beginsel geen officieel wapen, vlag of embleem zijn, tenzij de betreffende staat of organisatie toestemming voor gebruik heeft gegeven.

Ook nadat het Benelux Merkenbureau een merkaanvraag heeft aanvaard, kunnen belanghebbenden of het OM nog altijd de nietigverklaring op absolute gronden inroepen bij de civiele rechter.

a. Merk heeft geen onderscheidend vermogen
Wanneer ontbreekt onderscheidend vermogen bij een merkdepot? Allereerst heeft een teken in beginsel geen onderscheidend vermogen indien het – kort gezegd – te eenvoudig of juist te ingewikkeld is om als merk te worden ervaren door het publiek.

Ook soortaanduidingen hebben geen onderscheidend vermogen. Denk aan fantasienamen als 'vaseline' en 'hagelslag'. Die worden zo veelvuldig en algemeen gebruikt dat het een soortnaam wordt. Een soortnaam kan niet als merk worden ingeschreven.

Ten derde kunnen merken niet uitsluitend bestaan uit tekens die in de handel kunnen dienen als aanduiding van een eigenschap als soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van voortbrenging. Te denken valt aan het recent geweigerde woordmerk ‘Kaasmeester’ ter aanduiding van kaas en kaasproducten. Daarentegen is bijvoorbeeld het merk ‘Domicilie’ wel aanvaard voor makelaarsdiensten in onroerend goed.

Ook bij tekens die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel hebben geen onderscheidend vermogen. Daarbij is niet van belang of deze tekens eigenschappen van de waren of diensten omschrijven. Denk bij gebruikelijke tekens  bijvoorbeeld aan een afbeelding van een koeienkop voor zuivelproducten of termen als ‘Tae Bo’ voor bewegingssporten.

b. Merk is in strijd met de openbare orde of goede zeden
Ook kan een merk geweigerd worden op grond van strijd met de goede zeden of de openbare orde. Dit komt in de praktijk niet vaak voor. Het Benelux Merkenbureau keurt veel goed. Een voorbeeld van een merk dat in de Benelux is geweigerd op basis van deze grond, is het merk ‘JODEN’ voor douchekoppen. Het beeldmerk 'Davelaar Jodenkoeken' is wel ingeschreven voor koeken voor banketbakkerswaren.

c. Merk leidt tot misleiding van het publiek
Merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, zullen ook worden geweigerd door het Benelux Merkenbureau. Of een teken misleidend is, moet voortvloeien uit de relatie tussen het teken en de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd en hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo is het woordmerk ‘Trapistenbrood’ geweigerd voor niet uit een trappistenklooster afkomstig brood of ‘Homeopatheek’ voor niet-homeopathische middelen.

Optreden tegen een merkdepot
Op het moment dat het Benelux Merkenbureau een merkdepot publiceert, hebben oudere merkhouders (onder voorwaarden) twee maanden de tijd om oppositie in te stellen. Wanneer deze oppositietermijn is verstreken, kan de oudere merkhouder doorhaling van het nieuwe merk vorderen bij de rechter.

‘Covfefe’ deponeren dan maar?
Zal ‘covfefe’ door de keuring komen van het Benelux Merkenbureau? Ja, die kans is heel groot. Dus mocht je nog willen meeliften op deze uitspraak van Trump, sla je slag en registreer ‘covfefe’ als merk. ‘Covfefe’ mist namelijk geen onderscheidend vermogen, is niet in strijd met de openbare orde en is ook niet misleidend. Het Benelux merkenbureau zal het depot ook niet weigeren als er al op een eerder moment ‘covfefe’ als merk zou zijn gedeponeerd door een derde in de Benelux of Europese Unie.

Zonder nader onderzoek naar eerdere overeenstemmende merkregistraties in de Benelux is het wel lastig te voorspellen of oudere merkhouders een oppositieprocedure zullen instellen of een civiele procedure zullen starten tegen het gebruik van ‘covfefe’. Indien je meer inzicht en zekerheid wenst, is het verstandig om voorafgaand aan elke merkregistratie zorgvuldig te laten onderzoeken of geen conflict kan ontstaan met eerder geregistreerde merken. Schakel daarom altijd een juridisch specialist in.

Wij hepen jou graag bij het onderzoeken van de merkbeschikbaarheid en de haalbaarheid van jouw merkdepot. Is jouw merk eenmaal geregistreerd dan kunnen wij het merk ook goed bewaken en jouw merkrechten beschermen tegen inbreuken door anderen.

Wil je jouw merk laten registreren? Of heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail habets@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

De kogel is door de kerk per 1 januari 2020 ziet het arbeidsrecht er (weer) anders uit

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2020 ziet het arbeidsrecht er (weer) anders uit

Door Daisy Kruijver | 13 jun 2019

Nadat de Tweede kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (in het kort: WAB) op 5…

5 zaken die jij als aannemer helder voor ogen moet hebben

5 zaken die jij als aannemer helder voor ogen moet hebben

Door Charlotte van Eeden | 06 jun 2019

Als aannemer ben je natuurlijk vooral bezig met het klaren van je klussen en (liever)…

Reviews gereviewd de mogelijke juridische gevolgen van online gesjoemel

Reviews gereviewd: de mogelijke juridische gevolgen van online gesjoemel

Door Meike Dobbelaar | 29 mei 2019

Wie ontevreden is over een product of bedrijf, kan zich op websites, social media of…

Werknemer liegt tijdens een sollicitatieprocedure. En dan

Werknemer liegt tijdens een sollicitatieprocedure. En dan?

Door Leonie Rodenburg | 27 mei 2019

Het zal je overkomen: je denkt de perfecte kandidaat te hebben gevonden voor je vacature.…