Toch weer ruimere ontslagregeling voor werknemers?

De hoogte van de billijke vergoeding is mede afhankelijk van de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Dat besliste de Hoge Raad onlangs. Hiermee lijkt een deel van het maatwerk van het oude ontslagrecht terug te komen. De ruimere ontslagregeling geldt voor werknemers die op een verkeerde manier of op onjuiste gronden zijn ontslagen.

Transitievergoeding
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 heeft een werknemer die wordt ontslagen recht op een wettelijke ontslagvergoeding. Dit wordt de transitievergoeding genoemd. Het gaat dan om werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn. De vergoeding wordt volgens een vaste wettelijke formule berekend. Dit zijn strikte regels.

Bekijk ook: ‘Whitepaper  Ontslagvergoeding

Meer ruimte voor billijke vergoeding
Wanneer een werknemer op een verkeerde manier of op onjuiste gronden wordt ontslagen, kan de werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. De wet geeft geen handvatten om de hoogte van de billijke vergoeding te berekenen. Rechters gingen hier erg verschillend mee om. De gedachte was dan ook dat die billijke vergoeding niet snel wordt toegekend.

Door de recente uitspraak van de Hoge Raad blijkt die gedachte niet helemaal juist. Als een werkgever de arbeidsovereenkomst op een verkeerde manier beëindigt of in strijd met een opzegverbod opzegt, heeft de rechter wel degelijk ruimte om een billijke vergoeding toe te kennen.

Persoonlijke gevolgen van het ontslag mede bepalend
De procedure bij de Hoge Raad draaide om een kapster die aanspraak maakte op de billijke vergoeding, omdat haar werkgever haar arbeidsovereenkomst had opgezegd zonder haar instemming of toestemming van het UWV.

Het hof vond dat de hoogte van de vergoeding een punitief en afschrikwekkend karakter moest hebben, zodat de werkgever in de toekomst wel even na zou denken voor hij weer tot een onjuiste opzegging over zou gaan. De billijke vergoeding die het hof vervolgens toekende bedroeg ongeveer achttien maandsalarissen. Dat kwam neer op een bedrag van alsnog maar € 4.000,-.

De kapster ging in cassatie. De Hoge Raad besloot dat, als er eenmaal een grond aanwezig is voor een billijke vergoeding, de persoonlijke gevolgen van het ontslag voor de werknemer een rol kunnen spelen bij het bepalen van de hoogte van hiervan.

Berekening van de billijke vergoeding
De Hoge Raad geeft in haar uitspraak meer duidelijkheid over de  berekening van de billijke vergoeding in het geval er sprake is van een vernietigbare opzegging. Een werknemer kan in het geval van een vernietigbare opzegging ervoor kiezen de opzegging te vernietigen (zodat hij in dienst blijft) maar kan ook kiezen voor een billijke vergoeding.

De Hoge Raad geeft de volgende handvatten voor het vaststellen van de billijke vergoeding:

 • De rechter mag kijken naar het loon dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij toch had gekozen voor de vernietiging van het ontslag. Dit hangt mede af van:
  • de mate waarin de werkgever een verwijt valt te maken;
  • of de redenen waarom de werknemer heeft afgezien van vernietiging aan de werkgever zijn toe te rekenen;
 • Van welke fictieve duur van de arbeidsovereenkomst de rechter vervolgens uit mag gaan hangt af van de vragen,
  • of de werkgever een grond had op basis waarvan hij wel goed had kunnen opzeggen;
  • en op welke termijn dat vermoedelijk zou zijn gebeurd;
 • Vervolgens kan de rechter kijken naar de huidige en te verwachten financiële situatie van de werknemer.
  • Heeft hij al ander werk gevonden of is dat te verwachten?
 • Tot slot moet de rechter rekening houden met de transitievergoeding die de werknemer ontvangt.

Wat betekent deze uitspraak?
Het blijft van cruciaal belang dat het dienstverband met een werknemer op een juiste grond en op de juiste manier wordt beëindigd. Doe je dat niet dan heeft de rechter nu dus een behoorlijke vrijheid om de gevolgen die het ontslag voor de werknemer heeft mee te nemen in de berekening van de billijke vergoeding. En dat zou kunnen betekenen dat je diep in de buidel moet tasten. Het is daarom raadzaam juridisch advies in te winnen voordat je een werknemer ontslaat.

Heb jij te maken met een disfunctionerende werknemer? Is de arbeidsverhouding verstoord? Of heb je vragen over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail rodenburg@legalmatters.com of telefonisch 088 – 6288 388. Ik help je graag verder!

Leonie Rodenburg

Mis niets meer, ontvang wekelijks het laatste juridische nieuws!

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen een waardevolle toevoeging

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: een waardevolle toevoeging?

Door Babette van de Venne | januari 30, 2019

Anno 2019 is het geheimhouden van bedrijfsinformatie een stuk ingewikkelder en complexer dan voorheen. Werknemers stappen vaker over naar een andere werkgever of ze beginnen voor zichzelf. Het komt dan ook met enige regelmaat voor dat een (oud-)werknemer vertrouwelijke informatie kopieert en lekt aan die nieuwe werkgever of aan de concurrent. Daarnaast speelt de digitalisering…

De Wet Affectieschade 4 vragen en antwoorden

De Wet Affectieschade: 4 vragen en antwoorden

Door Meike Dobbelaar | januari 23, 2019

Affectieschade: wat is het eigenlijk? Affectieschade is de immateriële schade die iemand lijdt doordat een persoon – waarmee men een affectieve band heeft – door toedoen van een ander ernstig gewond raakt of overlijdt. Deze immateriële schade kan bestaan uit leed, verdriet of gederfde levensvreugde. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de artikelen 6:107…

#10, Vakblad Aannemer, Retentierecht

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | januari 11, 2019

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…

Het retentierecht de feiten op een rijtje

Het retentierecht: de feiten op een rijtje

Door Michel Zaaijer | oktober 31, 2018

Hopelijk is het niet aan de orde van de dag, maar het komt bij jou als ondernemer vast wel eens voor dat een andere partij niet betaalt. Hoe los je dit nu op? Een mogelijke manier is het uitoefenen van het zogenaamde ‘retentierecht’. Wat dit precies is en welke stappen genomen moeten worden, legt onze…