De 7 meest gemaakte fouten in algemene voorwaarden

De 7 meest gemaakte fouten in algemene voorwaarden

Ondernemers besteden vaak te weinig aandacht aan hun algemene voorwaarden. “De andere partij leest ze toch niet!” “Standaardvoorwaarden vind ik prima.” “Even kippen en plakken van de concurrent! Dat kost mij niets.” Begrijpelijke gedachten, maar wel fout. Herken je je hierin? Dan loop je het risico dat jouw voorwaarden in strijd zijn met de wet, niet aansluiten bij je bedrijf en er cruciale zaken ontbreken. Dit is de top 7 meest gemaakte fouten in algemene voorwaarden.

De 7 meest gemaakte fouten in algemene voorwaarden

Fout 1. Geen voorbehoud maken

Vaak staat er in algemene voorwaarden dat een overeenkomst wordt gesloten zodra de order is geplaatst of de offerte is ondertekend. Daarbij wordt meestal vergeten dat de order/offerte fouten kan bevatten of als gevolg van (onvoorziene) omstandigheden niet uitvoerbaar is. Het laatste wat je dan wil, is dat je gehouden bent tot nakoming van de order/offerte met een mogelijke schadevergoedingsplicht als jij toch niet kan nakomen. Maak daarom altijd een voorbehoud.

Fout 2. Opschorting en verrekening niet uitsluiten

Ben je voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk van tijdige betaling door de opdrachtgever? Zorg er dan voor dat de opdrachtgever geen recht heeft tot opschorting en/of verrekening. Sluit dit uit in jouw algemene voorwaarden!

Fout 3. Levertermijnen fataal laten zijn

Vermeld in jouw algemene voorwaarden altijd dat lever-/oplevertermijnen nooit fatale termijnen zijn. Zo voorkom je dat je gelijk schadeplichtig bent als je een termijn niet haalt.

Fout 4. Garantievoorwaarden niet definieren

Het is van belang de eventuele garantie in de voorwaarden af te stemmen op jouw onderneming. Lever jij veel aan het buitenland? Regel dan in de voorwaarden dat de andere partij bij constatering van het gebrek het product terugstuurt, zodat jij het product niet moet ophalen in het buitenland en misschien ook nog moet demonteren.

Fout 5. Niet of verkeerd de aansprakelijkheid beperken

Een van de grootste gemaakte fouten in algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid beperken tot alleen tot het uitkeringsbedrag van de verzekeraar. Dit betekent dat als er geen uitkering volgt, je alle schade van de andere partij zelf moet betalen. Noem dus altijd een maximum bedrag, dat bijvoorbeeld gelijk is aan de nettoprijs van de opdracht, of de nettoprijs van de fase/werkzaamheden waar de schade direct of indirect uit voortvloeit.

Fout 6. Beëindiging van het contract niet regelen

Maar al te vaak zie je dat partijen niet nadenken over de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst. Het is dus zaak om hiervoor in de algemene voorwaarden een regeling te treffen. Wat gebeurt er met geleverde materialen, intellectuele eigendomsrechten en andere zaken als het contract eindigt? Moeten deze worden teruggegeven of worden vernietigd? Zijn partijen schadevergoeding verschuldigd bij beëindiging van de overeenkomst? Denk hier dus van te voren goed over na en leg dit vast.

Fout 7. Voorwaarden knippen en plakken van anderen

Veel te vaak zien wij dat er standaard algemene voorwaarden worden gebruikt die niet zijn toegespitst op de onderneming van de gebruiker. Bijvoorbeeld omdat deze van de concurrent overgenomen zijn of van internet zijn geplukt. Dit kan nare financiële en juridische gevolgen hebben. Het is belangrijk om de algemene voorwaarden altijd af te stemmen op jouw onderneming en jezelf vragen te stellen. Denk aan vragen als: Aan wie lever ik? Waar lever ik? Wat zijn de risico’s van de producten en diensten die ik lever?

Het is dus zaak om goed na te denken over jouw algemene voorwaarden voordat je deze gaat gebruiken. Het beste schakel je juridische hulp in om de algemene voorwaarden op te stellen, of als je ze al hebt te laten controleren. Met goede algemene voorwaarden kun je bedrijfsrisico’s aanzienlijk verkleinen. Natuurlijk brengt ondernemen altijd risico’s met zich. Maar als je die kunt beperken, is er toch geen reden om dat niet te doen?

Meer weten over algemene voorwaarden? Wil je algemene voorwaarden laten opstellen of controleren? Neem dan contact met mij op per e-mail salome@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Een contract met een arbodienst heb jij er al één

Een contract met een arbodienst: heb jij er al één?

Door Leonie Rodenburg | 25 apr 2018

Als werkgever heb jij nog tot 1 juli 2018 om een basiscontract af te sluiten…

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…