Wie eist, bewijst. Wat betekent dat eigenlijk?

Wie eist, bewijst. Wat betekent dat eigenlijk?

Gelijk hebben en gelijk krijgen. Een veelgehoorde kreet. Het verschil zit ‘m in het bewijzen van je stellingen. Of beter gezegd het bewijzen van feiten die tot stellingen leiden. Hier draait het om als je een zakelijk conflict tot een goed einde wilt brengen en het gelijk aan jouw kant wilt krijgen. Het verzamelen van bewijs is daarom cruciaal. Hoe dat precies werkt? Wij geven je een aantal handige tips.

Michel Zaaijer
mr. Michel Zaaijer - Jurist bij LegalMatters.com

1. Feiten van algemene bekendheid

Het is niet nodig bewijs te leveren als jouw stelling wordt erkend door de tegenpartij of niet wordt tegengesproken. Het is ook niet nodig om bewijs te overleggen als jouw stelling voortvloeit uit een feit van algemene bekendheid. Zo’n feit van algemene bekendheid is bijvoorbeeld dat alcohol de rijvaardigheid beïnvloedt. In dit soort gevallen neemt de rechter jouw stelling voor waar aan ook al ontbreken schriftelijke bewijzen.

Maar het gebeurt veel vaker dat de tegenpartij feiten zal ontkennen of zal beweren dat een gebeurtenis heel anders is verlopen wat weer resulteert in een andere conclusie. Dan komt het aan op gedegen en overtuigende bewijslevering van jouw stelling. Bijvoorbeeld een ondertekende overeenkomst.

2. Maak altijd schriftelijke afspraken

Stel: A zegt geld te hebben geleend aan B, maar B ontkent dat. Het is dan aan A om de geldlening te bewijzen inclusief de eventuele randvoorwaarden zoals rentes en betalingstermijnen.

Mondelinge afspraken zijn net zo goed rechtsgeldig, maar zorgen hier al gauw voor (bewijs)problemen. In dit voorbeeld is het voor B in principe voldoende om de geldlening te ontkennen. Een (origineel) ondertekende en heldere geldleningsovereenkomst biedt dan uitkomst, want deze is per definitie overtuigend en een rechter zal een dergelijke overeenkomst in principe voor waar moeten aannemen.

Zorg er dus voor dat je afspraken altijd op papier zet. Los van de (procedurele) handigheden van schriftelijke bewijsstukken is een goede overeenkomst vaak reden om met elkaar het zakelijke pad te bewandelen: het staat professioneel en boezemt vertrouwen in.

3. Verzamel ál het mogelijke bewijs

Naast klinkende overeenkomsten is heel veel ander bewijs toegestaan waaraan jouw stellingen door de rechter kunnen worden getoetst. In principe mag je met alles jouw stellingen onderbouwen. Het is zeldzaam dat een civiele rechter het aangedragen bewijs als onrechtmatig ziet. Daarbij komt nog eens dat de civiele rechter veel vrijheid heeft in de beoordeling van het bewijs.

Belangrijk is dus om altijd en zoveel mogelijk relevant bewijs te verzamelen. Tips hiervoor zijn:

  • sommatiebrieven of ingebrekestellingen per aangetekende post verzenden (gaat om bewijs van verzending);
  • fotomateriaal om een bestaande toestand vast te leggen of een toestand van vóór en ná een gebeurtenis;
  • geluidsopnames (ook zonder toestemming kunnen opnames als bewijs dienen);
  • e-mailcorrespondentie opslaan (bij voorkeur met de nodige ontvangstbevestigingen);
  • sms- en WhatsApp-gesprekken opslaan;
  • schriftelijke getuigenissen, liefst meerdere en uit eerste waarneming.

4. Gebruik bewijs strategisch

Het is belangrijk om de bewijzen goed en strategisch in te zetten. De feiten moeten helder en begrijpelijk kunnen worden gestaafd aan de (juiste) bewijzen, en als het even kan ook aansluiten op een beschouwend feitenrelaas. Zo kan het verstandig zijn om de getuigenissen achter de hand te houden en de verklaringen niet meteen op tafel te leggen. Schakel daarom altijd een jurist in om hiervoor een plan te maken.

5. Zet bewijs in om er samen uit te komen

Verzamelen van bewijs is niet alleen nuttig in een gerechtelijke procedure maar juist ook voor de fase die daaraan vooraf gaat: de minnelijke fase. Dit is de fase waarin je vaak met elkaar correspondeert om te proberen een gezamenlijke oplossing te bereiken, zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Een stevige bewijspositie (relevant bewijs in handen) geeft een comfortabele onderhandelingspositie die erop gericht is om een langdurige en kostbare procedure uit de weg te gaan.

Bewijs is cruciaal

Over het leveren van bewijs mag niet lichtvaardig worden gedacht. Het is cruciaal om gelijk te krijgen en het geschil tot een einde te brengen. Motiveer daarom altijd jouw standpunten met zoveel mogelijk bewijs en schakel een jurist in om jou daarbij te helpen. Een goede aanpak kan complexe en kostbare procedures voorkomen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail zaaijer@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Sleurhut of chalet is dat eigenlijk onroerend goed

Sleurhut of chalet: is dat eigenlijk onroerend goed?

Door Matthijs Roos | 21 mrt 2019

Als je een bedrijfspand of woning koopt is het wel duidelijk: dat is onroerend goed.…

Lees verder
Opgepast schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Opgepast: schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Door Lizzy Jansen | 20 mrt 2019

In vele beroepsgroepen heb je te maken met een zogenaamde zorgplicht. Zo moeten bankiers, notarissen…

Lees verder
Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie wie betaalt

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie: wie betaalt?

Door Daisy Kruijver | 20 mrt 2019

Je wil als werkgever natuurlijk dat je werknemers optimaal presteren. Werknemers willen op hun beurt…

Lees verder
Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

Lees verder
#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…

Lees verder