Do’s en dont’s bij een tijdelijk arbeidscontract (5 tips)

Do’s en dont’s bij een tijdelijk arbeidscontract (5 tips)

Eindelijk de perfecte kandidaat gevonden voor een openstaande vacature binnen jouw bedrijf? Meestal wordt dan eerst voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst gekozen. Maar wat mag je daarin nou eigenlijk precies afspreken? En wat niet? Wij geven je vijf belangrijke tips & adviezen.

Do’s en dont’s bij een tijdelijk arbeidscontract (5 tips)

1. Proeftijd

Om te bekijken of er echt zo’n klik is als tijdens de sollicitatiegesprekken, kan het beste een proeftijd worden overeengekomen. Mocht er toch geen klik zijn, kan tijdens de proeftijd het dienstverband door de werkgever of werknemer worden opgezegd. Dit kan bovendien met ‘onmiddellijke ingang’ gebeuren, dus er hoeft dan geen opzegtermijn in acht worden genomen.

Maar let op: niet in elke tijdelijke arbeidsovereenkomst mag een proeftijd worden afgesproken. Bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of korter mag zelfs helemaal geen proeftijd worden overeengekomen. Is de arbeidsovereenkomst voor een langere duur dan zes maanden aangegaan, mag een proeftijd van maximaal één maand worden afgesproken. Alleen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van twee maanden worden overeengekomen.

2. Tussentijds opzegbeding

Een veel gehoorde vraag is of een tijdelijk arbeidscontract kan worden opgezegd. Als partijen de mogelijkheid willen hebben om tijdens de looptijd van het contract op te zeggen  dan moet dit expliciet worden opgenomen in de overeenkomst. Is er geen tussentijds opzegbeding opgenomen, dan kan de arbeidsovereenkomst niet tussentijds beëindigd worden en loopt deze door tot de einddatum van het tijdelijke contract. Het contract eindigt dan van rechtswege.

Voorbeeld

Het botert toch niet zo met jouw werknemer en in plaats van de aanvankelijke duur van het dienstverband van één jaar, wil je na acht maanden het dienstverband beëindigen. Zonder tussentijds opzegbeding is dit niet mogelijk en loopt het dienstverband nog vier maanden door. Dit kan voor beide partijen erg vervelend zijn. Belangrijk beding dus!

3. Concurrentiebeding

Een ander belangrijk beding is het concurrentiebeding. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is het in principe niet meer toegestaan om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Dit zou de werknemer – die al slechts een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft – te veel benadelen.

Op deze regel bestaat wel een uitzondering. In geval van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ kan een concurrentiebeding tóch worden opgenomen in een tijdelijk arbeidscontract als dit schriftelijk gemotiveerd wordt. Het schriftelijkheidsvereiste is dus van belang, maar ook de motivering zelf. Er moet echt worden aangegeven waarom voor deze specifieke functie een concurrentiebeding moet worden overeengekomen. Algemene termen en containerbegrippen kunnen hierbij van tafel worden geveegd. Als je een concurrentiebeding wilt afspreken, schenk dan veel aandacht aan het opstellen en motiveren hiervan. Een jurist kan jou hierbij helpen.

4. Aanzegtermijn

Komt het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst in zicht? Dan moet gelet worden op de aanzegtermijn. De wet bepaalt dat een werkgever een werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk informeert over of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet. Wordt de arbeidsovereenkomst verlengd, moet bovendien door de werkgever worden aangegeven onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Vergeet de werkgever op tijd aan te zeggen, dan moet een ‘boete’ aan de werknemer worden betaald van maximaal één bruto maandsalaris. Dit bedrag wordt naar rato berekend. Is een werkgever dus twee weken te laat met aanzeggen dan dient zij circa de helft van het bruto maandsalaris uit te keren.

Zorg er als werkgever voor dat je altijd schriftelijk aanzegt. Niet alleen omdat dit verplicht is, maar ook zodat je dit later kunt bewijzen. Overigens kan bij het sluiten van de tijdelijke arbeidsovereenkomst al worden aangezegd in het contract. Wel zo makkelijk. Of dit voldoet aan de vereisten, is afhankelijk van de formulering van de aanzegging. Het is daarom raadzaam om hierover juridisch advies in te winnen.

5. Ketenregeling

Als de samenwerking vanuit beide kanten goed bevalt, kan de tijdelijke arbeidsovereenkomst worden verlengd. Let hierbij wel op de zogenaamde ‘ketenregeling’. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan namelijk automatisch een vast contract worden omgezet. Dit is het geval als je voor de vierde keer een arbeidsovereenkomst met een werknemer sluit. Deze laatste arbeidsovereenkomst wordt dan aangemerkt als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd als met het dienstverband een periode van 24 maanden wordt overschreden. Als je dit niet wenst, kun je bijvoorbeeld een contract afsluiten van zeven maanden, gevolgd door twee contracten van acht maanden.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over andere juridische zaken? Neem dan contact met mij op per e-mail vaneeden@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Sleurhut of chalet is dat eigenlijk onroerend goed

Sleurhut of chalet: is dat eigenlijk onroerend goed?

Door Matthijs Roos | 21 mrt 2019

Als je een bedrijfspand of woning koopt is het wel duidelijk: dat is onroerend goed.…

Opgepast schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Opgepast: schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Door Lizzy Jansen | 20 mrt 2019

In vele beroepsgroepen heb je te maken met een zogenaamde zorgplicht. Zo moeten bankiers, notarissen…

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie wie betaalt

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie: wie betaalt?

Door Daisy Kruijver | 20 mrt 2019

Je wil als werkgever natuurlijk dat je werknemers optimaal presteren. Werknemers willen op hun beurt…

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…