Partnership? Maak een samenwerkingscontract

Partnership? Maak een samenwerkingscontract

Je hebt eindelijk de deal gesloten met die felbegeerde partner. Je kunt niet wachten om aan de slag te gaan. Jullie vertrouwen elkaar en weten wie wat doet. Maar opeens komt de andere partij de afspraken niet na. Sluit daarom een samenwerkingsovereenkomst. De voordelen hiervan lees je in dit artikel.

Partnership? Maak een samenwerkingscontract

Wat zijn de voordelen van een samenwerkingsovereenkomst?
De samenwerkingsovereenkomst is vooral organisatorisch van groot belang en de waarde van het vastleggen van afspraken merk je pas als zich een probleem voordoet in de samenwerking. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat het partnership niet of niet goed wordt vastgelegd waardoor conflicten ontstaan met alle juridische en financiële gevolgen van dien. Uit de volgende casus blijkt duidelijk hoe belangrijk een goed contract is.

Voorbeeld
Drie investeerders, waarvan één uit Nederland, richtten in Turkije een Turkse Limited op  om in de ontwikkeling van vastgoed te investeren. Investeerder 3 dacht dat elke investeerder € 130.000,- zou inleggen en maakte het bedrag keurig over naar de Turkse Limited. Investeerder 2 meende maar € 25.000,- te hoeven storten en werd daarin gesteund door investeerder 1. Gevolg: er was te weinig geld in kas om de aannemer te betalen en het project lag stil. Investeerder 1 en 2 hebben vervolgens achter de rug om van investeerder 3 het onroerend goed via een andere vennootschap alsnog laten ontwikkelen.

Deze vastgoedzaak werd voor de rechter uitgevochten. Investeerder 3  kreeg uiteindelijk pas bij het gerechtshof zijn gelijk, omdat medewerkers van een andere samenwerking met investeerder 1 verklaringen hebben afgelegd dat mondeling tussen de investeerders is overeengekomen dat elke investeerder € 130.000,- zou investeren. Overigens vond de rechtbank de verklaringen van de getuigen niet overtuigend genoeg en heeft in  eerste instantie de vorderingen van investeerder 3 afgewezen.

Hoe makkelijk zou het zijn geweest en hoeveel tijd en (juridische) kosten zou er bespaard zijn gebleven als er gewoon op papier zou hebben gestaan dat alle investeerders € 130.000,- investeren?

Wat leg je vast in de samenwerkingsovereenkomst?
De samenwerkingsovereenkomst is niet wettelijk geregeld, zoals bijvoorbeeld de huur- of arbeidsovereenkomst dat wel zijn.  Dit geeft partijen veel vrijheid om de samenwerking volgens hun wensen vast te leggen.

In de samenwerkingsovereenkomst leg je  onder andere vast:

  • Het doel van de samenwerking;
  • Ieders taken;
  • Verdeling van de opbrengst van de samenwerking;
  • Wat gebeurt er in het geval jij of je partner niet is in staat is om de taken uit te voeren;
  • Wanneer wordt of kan de samenwerking worden beëindigd;
  • De procedure voor als jullie onderling een geschil hebben; stappen partijen dan naar de rechter  of stellen partijen een arbiter aan en welk recht is van toepassing.

Zet afspraken zwart op wit
Het is niet moeilijk om afspraken op papier te zetten, maar toch doen veel ondernemers dat nog niet. Natuurlijk handel je ook op basis van vertrouwen. Alleen daar heb je weinig aan op het moment dat de andere partij zijn afspraken niet nakomt.Door een partnership goed schriftelijk vast te leggen, kun je een hoop narigheid voorkomen. Dat geldt overigens voor alle afspraken die je in het zakelijke verkeer maakt.

Wil je een samenwerkingsovereenkomst laten opstellen? Of juridisch advies over een huidig partnership? Neem dan contact met mij op per e-mail salome@legalmatters.com of telefonisch 088 – 628 388. Ik help je graag verder!

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…