De 5 meest bizarre ontslagzaken

De 5 meest bizarre ontslagzaken

Een grap uithalen met de leidinggevende op Facebook, een piloot die even een dutje doet, een uit de hand gelopen kerstborrel, pesten op het werk en een bejaarde een nacht op het toilet laten zitten. Slechts een kleine greep uit vele opvallende ontslagzaken die voor de rechter werden uitgevochten. Wat was er precies aan de hand en wat oordeelde de rechter?

De 5 meest bizarre ontslagzaken

1. Piloot verlaat cockpit om te gaan slapen, co-piloot maakt foto van lege stoel.

Even een dutje doen, kan best. Dat moet de gezagvoerder hebben gedacht die tijdens een vlucht van Zürich naar Münster-Osnabrück achterin het vliegtuig meer dan een uur ging slapen. De co-piloot moest noodgedwongen in zijn eentje het vliegtuig besturen. Hij maakte van de lege stoel naast hem foto’s die hij naar zijn moeder stuurde via WhatsApp met daarbij onder meer de tekst “Wat klopt er niet?”. De werkgever ontslaat de gezagvoerder op staande voet. In de ontslagbrief staat dat het slapen in de cabine als gevolg waarvan de co-piloot ruim een uur in zijn eentje moest vliegen in strijd is met de wet en de binnen de werkgever geldende Operation Manuals.

De captain vecht het ontslag aan en betwist dat er sprake zou zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet en stelt dat de foto’s en WhatsApp-berichten zijn gemanipuleerd. De rechter geeft een deskundige de opdracht om de foto’s en berichten op de telefoon van de co-piloot te onderzoeken. Ook draagt de rechter de werkgever op om te bewijzen dat er sprake is van een dringende reden.

Uiteindelijk acht de rechter het slapen in de cabine bewezen, maar niet ruim één uur. Toch blijft het ontslag op staande voet in stand. Dit omdat aangenomen moet worden dat de gezagvoerder bekend was met de geldende regelgeving met betrekking tot de bezetting in de cockpit en dat overtreding van die veiligheidsvoorschriften reden kan zijn voor een ontslag op staande voet. De tijdsduur van het ‘slaapincident’ is volgens de rechter niet relevant voor de beoordeling of sprake is van een dringende reden.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:9794

2. Bakkerij-medewerker stuurt via Facebook misplaatste grap naar leidinggevende.

“Verdomme jongens, ik weet niet wat jullie gisteren allemaal uitgespookt hebben, maar het is één grote bende hier. En dat moest nou maar is afgelopen zijn. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.”

Dat stuurde een werknemer van een bakkerij bij wijze van grap via Facebook Messenger naar zijn leidinggevende op een zaterdag. Hij deed het voorkomen alsof het bericht afkomstig was van de manager.

Dit bericht zorgt bij de leidinggevende voor onrust. Hij gelooft dat het bericht echt was en dat zijn manager boos was over de staat waarin de bakkerij vrijdag was achtergelaten. Pas op maandag is hem gebleken dat het een grap van de werknemer was. De werkgever heeft de werknemer vervolgens op staande voet ontslagen. De werknemer berustte in het ontslag, maar eist wel diverse vergoedingen.

De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer met zijn grap de grenzen van het acceptabele heeft overschreden. Hij heeft zijn leidinggevende bang willen maken voor sancties van de kant van de werkgever en hij heeft de leidinggevende pas maandag verteld dat het om een grap ging. Aan de andere kant vindt de rechter het ook weer niet zo ernstig dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag. De werkgever had moeten kiezen voor een minder zware sanctie. De werkgever moet daarom aan de werknemer vergoedingen van totaal circa € 45.000 bruto betalen en de niet genoten vakantiedagen uitbetalen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:6938

3. Verzorger vergeet dementerende bejaarde van het toilet te halen.

Oeps. Op een ochtend treft een medewerker van een verzorgingshuis een dementerende bejaarde aan, hangend in de tillift boven het toilet in haar woning. Later bleek dat zij daar de avond daarvoor door de verzorger op was gezet, waarna hij haar was vergeten. De nachtdienst had haar ook niet opgemerkt. In een rapportage had de verzorger - niet naar waarheid - genoteerd:

“mw is om 16.00 uur uit bed gehaald, was erg vermoeid. sliep voortdurend aan tafel. Heeft met moeite nog wat pap en vla gegeten. Heb mw hierna naar bed gebracht.”

Het verzorgingshuis bericht een paar weken na het incident aan alle familieleden van de bewoners dat een ernstige calamiteit op de afdeling heeft plaatsgevonden waardoor is besloten om afscheid te nemen van de betrokken medewerker. De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen door de verzorger en wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De verzorger erkent dat hij een ernstige fout heeft gemaakt, maar vindt dat ontbinding te ver gaat.

De rechter is het met de verzorger eens en wijst de vordering af op grond van alle omstandigheden van het geval waaronder de hoge werkdruk en het feit dat de verzorger al meer dan 25 jaar goed gefunctioneerd heeft. Ontbinding is een te zware sanctie en de verzorger moet een laatste kans krijgen.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5940

4. Pestgedrag op de werkvloer werd door werkgever niet serieus genomen.

Een medewerkster heeft sterk het gevoel dat zij door haar collega’s bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd gepest. Gesprekken bij de lift vallen stil als zij aan komt lopen en er wordt geroddeld over drugsgebruik door haar. De medewerkster vindt dat ze met de nek wordt aangekeken. Met haar directe collega’s durft ze het probleem niet te bespreken. Ze stuurt daarom een sms’je naar de directeur van haar afdeling. Er vindt een gesprek plaats waarbij de SVB aangeeft dat er geen bewijs is van het pestgedrag. Afgesproken wordt dat de werkneemster de betreffende collega’s eerst zal aanspreken.

Vier maanden later meldt de medewerkster zich ziek. Er is door de SVB mediation voorgesteld, maar de bedrijfsarts acht de medewerkster daartoe niet in staat. Na twee jaar ziek thuis te hebben gezeten, voelt de medewerkster zich weer goed genoeg om aan de slag te gaan in haar oude functie. Maar de SVB weigert dat en stelt dat het vertrouwen in de medewerkster ernstig is geschonden. De SVB verzoekt de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter oordeelt dat als er al sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding de SVB hiervoor zèlf verantwoordelijk is. De SVB had door het aankaarten van ongewenst gedrag nader onderzoek moeten doen. Dit moet ook volgens nota bene de eigen gedragscode van de SVB. Door zich passief op te stellen en steeds te benadrukken dat medewerkster bepaalde stappen moest ondernemen en dat zij door dat niet te doen onprofessioneel handelde, was het volgens de rechter juist de SVB die verwijtbaar handelde. Het verzoek van SVB wordt afgewezen en de medewerkster mag op haar verzoek weer terug naar haar oude werkplek.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:1088

5. Kerstborrel met bittere nasmaak door werknemer die directeur bedreigt.

Op de jaarlijkse kerstborrel in een café mocht de alcohol rijkelijk vloeien. Een werknemer raakte in gesprek met de directeur van het bedrijf, maar dit eindigde in een ruziënde sfeer. De werknemer zei tegen collega’s dat hij de directeur door midden zou schoppen en voor zijn kop zal slaan. Toen de directeur het café wilde verlaten, vloog de werknemer hem bij de uitgang aan, pakte hem vast en probeerde hem te slaan. Een andere medewerker wist dit uiteindelijk te voorkomen.

De volgende dag zegt de directeur tegen de werknemer dat hij op staande voet wordt ontslagen. Later die dag biedt de werknemer zijn excuses aan, maar dat kon al niet meer helpen. In een brief wordt vervolgens door de werkgever het ontslag op staande voet bevestigd. In de brief staat onder meer dat hem ernstige bedreiging en (poging) tot mishandeling wordt verweten.

De werknemer voert in de gerechtelijke procedure onder andere aan dat hij al 25 jaar goed functioneert en dat alcohol bij een diabetespatiënt, wat hij is, kan leiden tot grof en gewelddadig gedrag. De rechtbank en het Hof maken daarmee korte metten. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het feit dat hij te veel gedronken had. Vooral omdat hij moet hebben geweten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie is. Het ontslag blijft in stand.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9871

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | 04 mrt 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval…

Relatiebeding vervalt door afspreken finale kwijting klopt dat wel

Relatiebeding vervalt door finale kwijting: kan dat?

Door Leonie Rodenburg | 27 feb 2019

Dat het belangrijk is om goed te letten op wat je wel of niet opneemt…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

Door Meike Dobbelaar | 27 feb 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst…