Mijn werknemer is het oneens met de bedrijfsarts, wat nu?

Mijn werknemer is het oneens met de bedrijfsarts, wat nu?

Een van jouw medewerkers heeft zich onlangs ziekgemeld. Maar de bedrijfsarts vindt dat de werknemer zijn werk weer kan hervatten. De werknemer is het hier niet mee eens en weigert aan de slag te gaan. Welke stappen kun je ondernemen?

Mijn werknemer is het oneens met de bedrijfsarts, wat nu?

Veel ondernemers krijgen ermee te maken: een werknemer meldt zich ziek en de toegewezen bedrijfsarts komt tot de conclusie dat van arbeidsongeschiktheid geen sprake is. Aan de slag maar weer zou je denken. Helaas is het in de praktijk zo simpel nog niet. Vaak genoeg wordt door de werknemer het oordeel van de bedrijfsarts in twijfel getrokken. Het komt bijvoorbeeld niet overeen met het advies van de behandelend huisarts, psycholoog of specialist. Wat moet je doen als een werknemer voet bij stuk houdt dat hij zijn werk niet kan verrichten?

Wiens advies is doorslaggevend?

In de praktijk zie ik dat er veel verwarring bestaat over wiens oordeel doorslaggevend is. Belangrijk om te onthouden is dat een huisarts alleen kijkt of iemand ziek is en de bedrijfsarts enkel oordeelt of de werknemer hierdoor zijn werk wel of niet kan uitoefenen. De bedrijfsarts beslist dus puur over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Het kan dus voorkomen dat een werknemer, ondanks ziekte, wel geschikt is om (gedeeltelijk) te werken. Het oordeel van de bedrijfsarts prevaleert dan ook boven het oordeel van een (huis)arts. Wel is het uiteraard van belang dat een bedrijfsarts in bezit is van alle informatie zodat hij een weloverwogen oordeel kan vellen.

Welke stappen kan ik als werkgever nemen?

Wanneer een werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts is het verstandig om met de werknemer in gesprek te gaan. Mogelijk is de situatie makkelijk op te lossen door bijvoorbeeld de werknemer iets meer tijd te geven om te re-integreren. Hierdoor heb je uiteindelijk sneller een arbeidsgeschikte werknemer terug op de werkvloer dan wanneer je star blijft vasthouden aan de strikte opbouw van uren voorgesteld door de bedrijfsarts. Deze oplossing zal helaas niet altijd soelaas bieden.

Verschillen de meningen zo dramatisch dat je er onderling niet uit komt dan rest de optie om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Tot het UWV met een oordeel komt, blijft het advies van de bedrijfsarts leidend en moet de werknemer zich hier aan houden. Doet de werknemer dat niet, dan heb je als werkgever in bepaalde gevallen de mogelijkheid om het loon op te schorten. Zie hiervoor ook mijn blog ‘Zieke werknemer weigert re-integratie, kan ik het loon stopzetten?’.

Mijn werknemer wil een second opinion, moet ik hieraan meewerken?

Voor het bereiken van een onderlinge oplossing kan het verstandig zijn om mee te werken aan een second opinion. Je kunt als werkgever ook zelf voorstellen dat de werknemer naar een andere bedrijfsarts gaat. Het is nog niet verplicht om mee te werken aan een second opinion. Naar verwachting zal het recht op een second opinion in juli 2017 wel in de arbeidsomstandighedenwet worden opgenomen. Deze bedrijfsarts moet aangesloten zijn bij een andere arbodienst, instelling of organisatie dan de bedrijfsarts die het eerste advies heeft gegeven. Alleen bij zwaarwegende belangen zal een werkgever dan kunnen weigeren aan dit verzoek gehoor te geven. Of deze wijziging gaat zorgen voor een versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, wat met de wijziging van de wet wordt beoogd, zal moeten blijken.

Zit je met een zieke werknemer die weigert aan de slag te gaan? En wil je weten hoe je dit verder moet aanpakken? Stuur me dan een e-mail vanlaerhoven@legalmatters.com of bel me even via 088 - 628 8388. Ik help je graag verder!

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…