De 5 grootste fouten bij UWV-ontslag

De 5 grootste fouten bij UWV-ontslag

Als je een of meerdere werknemer(s) moet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen gaat dit via het UWV. Bij het indienen van de ontslagaanvraag bij het UWV worden vaak fouten gemaakt. En dat kan je als werkgever duur komen te staan. Soms zelfs met als gevolg dat het dienstverband gewoon in stand blijft. Daarom hebben we de belangrijkste missers in kaart gebracht, zodat jou dit nooit (meer) gebeurt.

De 5 grootste fouten bij UWV-ontslag

Fout 1. Onzorgvuldige onderbouwing

Wees bij het indienen van de ontslagaanvraag volledig. Als de ontslagaanvraag is ingediend, krijgt de werknemer de kans om zich te verweren. Doet de werknemer dit niet of acht het UWV zich voldoende geïnformeerd voor het nemen van een beslissing, dan zal er geen tweede ronde komen. Je hebt als werkgever dan geen mogelijkheid meer om aanvullende informatie te geven. Doe het dus in één keer goed. Het kan ook zijn dat het UWV na ontvangst van de ontslagaanvraag vragen heeft. Neem de tijd om deze vragen zorgvuldig te beantwoorden. Schroom ook niet om contact op te nemen met het UWV als de vragen onduidelijk zijn.

Fout 2. Onvolledige financiële stukken

Wanneer jouw bedrijf moet reorganiseren of inkrimpen zal het UWV hiervan bewijs willen zien. Overleg de bewijsstukken en licht deze ook toe. Het bijvoegen van bewijs zonder toelichting zal tot problemen leiden. Omvangrijke of ingewikkelde stukken zorgen mogelijk voor misinterpretatie en onnodige frustratie. Soms krijgt de werkgever van het UWV nog de mogelijkheid om de aangeleverde stukken te verhelderen of samen te vatten. Doe je dit niet of te laat dan worden de stukken buiten beschouwing gelaten. Je loopt dan een groot risico dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen.

Fout 3. Geen rekening houden met opzegverboden

Sinds 1 juli 2015 verleent het UWV in de regel geen toestemming wanneer een opzegverbod geldt. Denk bij een opzegverbod aan een zieke werknemer, een werknemer die zwanger is of een werknemer die met bevallingsverlof is. Hierop bestaan wel uitzonderingen. Wil je weten wanneer je ondanks een opzegverbod tòch een aanvraag kan indienen? Schakel dan juridische hulp in voor advies.

Fout 4. De transitievergoeding vergeten

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2015 verplicht om werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn een transitievergoeding (een ontslagvergoeding) te betalen wanneer zij de arbeidsovereenkomst middels een vergunning van het UWV opzeggen. Als je een kleine ondernemer bent en niet beschikt over de financiële middelen om deze vergoeding te betalen, meld dit dan in de ontslagaanvraag. Het UWV zal beoordelen of je geen of een lagere transitievergoeding verschuldigd bent.

Fout 5. De arbeidsovereenkomst niet geldig opzeggen

Wanneer het UWV van mening is dat het voortduren van de arbeidsovereenkomst niet langer wenselijk is, zal zij een ontslagvergunning verlenen. Als werkgever is het van belang dat tijdig gebruik wordt gemaakt van deze vergunning. Binnen vier weken moet je de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Houd hierbij wel rekening met de geldende opzegtermijn, eventueel met aftrek van de proceduretijd bij het UWV.

Bekijk ook: Whitepaper ‘Ontslag via UWV of rechter?’.

Heb je vragen naar aanleiding van deze weergave? Of over andere juridische zaken? Neem dan contact op met ons. Bel LegalMatters.com op 088 6288 388 of stuur een e-mail naar info@legalmatters.com voor vrijblijvend advies.

Werkgever spreekt finale kwijting af met frauderende werknemer hoe zit dat

Werkgever spreekt finale kwijting af met frauderende werknemer: wat nu?

Door Charlotte van Eeden | 19 sep 2018

Soms komen werkgever en werknemer samen tot de conclusie dat de samenwerking niet meer goed…

De reflexwerking van algemene voorwaarden

De reflexwerking van algemene voorwaarden

Door Matthijs Roos | 29 aug 2018

Consumenten worden in het Nederlandse recht goed beschermd. Zo kunnen consumenten ná het sluiten van…

Aannemingsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht

Aannemingsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht

Door Lizzy Jansen | 29 aug 2018

Als ondernemer kun je verschillende soorten overeenkomsten sluiten met andere partijen. Het is daarbij van…

Hoge Raad géén doorbetaling loon na ontslag op staande voet!

Hoge Raad: géén doorbetaling loon na ontslag op staande voet!

Door Jolien Mooij | 29 aug 2018

Bij een ontslag staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct en staakt de werkgever direct…

Werknemer ontslagen om onjuiste informatie op LinkedInprofiel mag dat

Werknemer ontslagen om onjuiste informatie op LinkedInprofiel: mag dat?

Door Daisy Kruijver | 22 aug 2018

LinkedIn is niet meer weg te denken uit de huidige moderne samenleving, waarin het gebruik…