Verbod op te lange betaaltermijnen

Verbod op te lange betaaltermijnen

Grote bedrijven mogen geen betaaltermijn van 60 dagen of langer afspreken met het mkb en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Verbod op te lange betaaltermijnen

Eindeloos rekken

Betaaltermijnen worden door bedrijven soms eindeloos gerekt. Ze nemen een betalingstermijn in acht van maar liefst 90 dagen of soms zelfs 120 dagen of langer. Veel zzp’ers en mkb’ers raken hierdoor zelf in de problemen, maar nemen dit op de koop toe om de relatie niet in gevaar te brengen en te voorkomen dat zij opdrachten mislopen.

Door de nieuwe wet, op initiatief van het CDA en de PvdA, kan in overeenkomst tussen een grote onderneming en een mkb onderneming of zelfstandig ondernemer, waarbij de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier of dienstverlener, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen worden overeengekomen. De datum waarop de nieuwe wet ingaat, is nog niet bekend.

Handelsrente

Een overeenkomst waarbij een groot bedrijf alsnog besluit om een betaaltermijn van langer dan 60 dagen af te spreken is nietig. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt de afnemer pas na die 30 dagen dan moet hij een wettelijke handelsrente betalen over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

De vordering is bij het verstrijken van de 30 dagen ook direct opeisbaar. De vordering blijft dan vijf jaar geldig waardoor ook in een later stadium nog aanspraak gemaakt kan worden op incassokosten en wettelijke rente.

Meer weten over incassokosten? Download onze ‘Checklist Incassokosten’.

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…