Hoe zorg ik dat mijn facturen worden betaald?

Hoe zorg ik dat mijn facturen worden betaald?

Nederlandse bedrijven hebben in 2016 hun facturen iets sneller betaald dan het jaar daarvoor, dat blijkt uit recent onderzoek. Maar ook is naar voren gekomen dat in de loop van vorig jaar het betaalgedrag wel is verslechterd. Elke ondernemer heeft ermee te maken: wanbetalers. Hoe voorkom je dat klanten jouw factuur niet betalen? En als ze niet betalen, wat kun je dan doen om tóch je geld te krijgen?

Hoe zorg ik dat mijn facturen worden betaald?

Tip 1. Backgroundcheck

Voordat je afspraken met elkaar maakt, is het verstandig om eerst het klantenrisico te inventariseren. Kredietverstrekkers moeten elke lening aanmelden bij het Bureau krediet Registratie (BKR). Dat is een wettelijke plicht. Door je als ondernemer aan te sluiten bij het BKR heb je inzicht in de eventuele betalingsachterstanden bij leningen van je klant. Overigens betaalt 91% van de 8,5 miljoen mensen in het systeem wel op tijd.

Tip 2. Correcte factuur

Een factuur moet aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Van belang is dat bij een factuur de datum wordt vermeld en een betalingstermijn wordt opgegeven. De gemiddelde betalingstermijn ligt tussen de veertien en de dertig dagen, tenzij een afwijkende termijn is overeengekomen met de opdrachtgever of in de algemene voorwaarden een andere termijn wordt genoemd.

Tip 3. Eerste herinnering

Heeft de klant na het verstrijken van de afgesproken termijn niet betaald?  Stuur de klant dan een eerste herinnering.  Vermeld hierbij een termijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden en voeg eventueel de factuur of het factuurnummer toe.

Tip 4. Telefonisch contact

Als er na het verstrijken van de termijn van de eerste herinnering geen betaling heeft plaatsgevonden, is het zinvol om telefonisch contact op te nemen met de klant..  Een persoonlijke benadering vergoot de kans op betaling. Daarbij kun je op die manier achter de reden komen waarom de betaling uitblijft.

Tip 5. Tweede herinnering

Nog steeds geen betaling ontvangen? Stuur een tweede herinnering en vermeld hierbij een nieuwe termijn, bijvoorbeeld 7 of 14 dagen, waarbinnen de betaling moet worden voldaan. Wees duidelijk: indien de betaling niet binnen voornoemde termijn plaatsvindt worden nadere stappen ondernomen.

Tip 6. Ingebrekestelling

Heb je nog steeds niets gehoord? Dan wordt het tijd om een ingebrekestelling te zenden. De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om binnen een redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen. De redelijke termijn wordt vaak op twee weken gesteld. Verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar na de termijn in de ingebrekestelling nog steeds zijn verplichtingen niet is nagekomen.  Indien daar aanspraak op wordt gemaakt, kan er in de brief worden opgenomen dat buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht zullen worden. Eventueel kan worden aangegeven dat er een gerechtelijke procedure zal worden gestart wanneer er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen.

Tip 7. Stap naar de rechter

Blijft de betaling, ondanks de verschillende aanmaningen uit, kan de stap naar de rechter worden genomen. Van belang is dat een dagvaarding wordt opgesteld waarin gedetailleerd wordt vermeld wat de eis is, de onderbouwing daarvan, de bewijzen waarover men beschikt en waarom de andere partij wordt aangesproken.

Heb jij te maken met een klant of zakelijke opdrachtgever die niet betaalt? Neem gerust contact met ons op via 088 6288388. Wij helpen je graag verder.

Lizzy Jansen, jurist civiel recht

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…