Uit de praktijk: Dit moet je weten over de AOW-gerechtigde werknemer

Uit de praktijk: Dit moet je weten over de AOW-gerechtigde werknemer

In de rubriek ‘Uit de praktijk’ worden veelgestelde vragen van ondernemers behandeld. Met deze keer: “Ik wil graag mijn oudere werknemers in dienst houden. Zij beschikken namelijk over een schat aan kennis en ervaring. Maar is dat wel handig? Wat zijn de haken en ogen?”
Uit de praktijk: Dit moet je weten over de AOW-gerechtigde werknemer

Er zitten zeer interessante voordelen aan het in dienst nemen of houden van AOW-gerechtigde werknemers. De invoering van twee nieuwe wetten, de Wet werk en zekerheid en de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd, heeft dit voor werkgevers veel aantrekkelijker gemaakt. De belangrijkste voordelen en aandachtspunten heb ik hieronder voor je op een rij gezet.

1. Niet lang doorbetalen bij ziekte

Misschien vind je het een risico om oudere werknemers in dienst te hebben omdat je vreest dat zij sneller ziek worden met alle verplichtingen voor jou als werkgever van dien. Normaal gesproken ben je bij ziekte van een werknemer verplicht het loon twee jaar lang door te betalen. Bij een AOW-gerechtigde werknemer, geldt de loondoorbetalingsplicht voor slechts 13 weken. Hetzelfde geldt voor de re-integratieplicht.

2. Meer tijdelijke contracten

De ketenregeling zorgt ervoor dat je niet onbeperkt tijdelijke contracten kunt sluiten. Wanneer de keten uit meer dan drie arbeidsovereenkomsten bestaat of totaal langer dan twee jaar duurt, ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Voor de AOW-gerechtigde werknemer is deze regeling verruimd. Een AOW-gerechtigde werknemer mag op maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar werken. Pas wanneer de keten uit meer dan zes contracten bestaat of totaal langer dan vier jaar duurt, ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

3. Makkelijker ontslag

De AOW-gerechtigde werknemer kun je makkelijker ontslaan, omdat hij minder beschermd is tegen ontslag dan zijn jongere collega´s. Op grond van de wet kun je de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd. Hiervoor is geen toestemming van het UWV of instemming van de werknemer zelf vereist zoals normaliter bij opzegging het geval is. Voorwaarde hierbij is wel dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-leeftijd.

4. Geen pensioenbeding

Het is aan te raden geen pensioenbeding (een bepaling waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door het bereiken van de AOW-leeftijd) meer op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Wanneer de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt door het bereiken van de AOW-leeftijd en de werknemer nadien blijft doorwerken, is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Deze nieuwe arbeidsovereenkomst is niet aangegaan vóór het bereiken van de AOW-leeftijd en derhalve niet opzegbaar zonder toestemming. Wil je deze arbeidsovereenkomst beëindigen dan moet je dus een redelijke grond voor opzegging hebben en een procedure bij het UWV of de kantonrechter doorlopen. Door geen pensioenbeding op te nemen, voorkom je ingewikkelde en lange procedures.

5. Geen ontslagvergoeding

Het wettelijke uitgangspunt is dat werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding genoemd) van hun werkgever moeten ontvangen. Voor AOW-gerechtigde werknemer geldt dat niet. Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst in verband met of na het bereiken van de AOW-leeftijd hoef je de werknemer géén transitievergoeding te  betalen.

Wil je meer weten over het in dienst nemen of houden van een AOW-gerechtigde werknemers in jouw bedrijf? Stuur me dan een e-mail mooij@legalmatters.com of bel me even via 088 - 628 8388. Ik help je graag verder!

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | 04 mrt 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval…

Relatiebeding vervalt door afspreken finale kwijting klopt dat wel

Relatiebeding vervalt door finale kwijting: kan dat?

Door Leonie Rodenburg | 27 feb 2019

Dat het belangrijk is om goed te letten op wat je wel of niet opneemt…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

Door Meike Dobbelaar | 27 feb 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst…