Rechter tikt werkgevers op de vingers om niet betalen onregelmatigheidstoeslag

Rechter tikt werkgevers op de vingers om niet betalen onregelmatigheidstoeslag

Het zal je toch gebeuren als werkgever: denk je dat je de afgelopen jaren goed én volgens de cao hebt gehandeld, word je tóch door de rechter op de vingers getikt. Steeds meer werkgevers overkomt dit. Heb je werknemers die structureel of regelmatig onregelmatige diensten draaien? Lees dan nu deze blog en voorkom claims van werknemers.

Rechter tikt werkgevers op de vingers om niet betalen onregelmatigheidstoeslag

Ook onregelmatigheidstoeslag bij vakantie

Moet een werkgever ook een onregelmatigheidstoeslag betalen over het salaris wanneer de werknemer met vakantie is? Je denkt misschien van niet. De werknemer werkt immers toch niet onregelmatig als hij of zij met vakantie is? Die gedachte is te begrijpen, maar volgens de rechter onjuist! Dit dringt tot steeds meer werknemers door, waardoor werkgevers in toenemende mate met claims worden geconfronteerd.

Dit ging eraan vooraf

Het balletje is gaan rollen nadat vorig jaar een verpleegkundige, werkend in Den Haag, besloot haar ex-werkgever voor de rechter te slepen. De verpleegkundige werkte uitsluitend nachtdiensten. Hiervoor ontving zij onregelmatigheidstoeslag, net zoals vele verpleegkundigen of andere werknemers die in onregelmatige diensten werken. Maar op het moment dat de verpleegkundige op vakantie was, ontving zij deze onregelmatigheidstoeslag niet. Tijdens haar vakantie kon zij er dus op rekenen dat alleen haar basissalaris op haar rekening werd gestort. De verpleegkundige eiste bij de rechter om nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag over haar vakantiedagen van de afgelopen vijf jaren. De rechter stelde de verpleegkundige in het gelijk.

Wat is vakantieloon?

Om de uitspraak van de rechter te kunnen begrijpen, moet als eerst worden gekeken naar een specifieke uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit Hof heeft zich namelijk uitgelaten over wat onder het ‘vakantieloon’ moet worden verstaan. Het uitgangspunt is dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op ten minste vier weken vakantie met behoud van loon. Een werknemer neemt deze vakantie alleen op, als hij financieel gezien in dezelfde situatie verkeert als wanneer hij werkt, aldus het Hof.

Kortom: als bij het takenpakket van een werknemer hoort dat hij vaak op onregelmatige tijden werkzaam is, hoort de toeslag die hij hiervoor ontvangt mee te worden gerekend tot het vakantieloon. De nationale rechter moet vervolgens beoordelen of de onregelmatige diensten tot het takenpakket van de werknemer toebehoren.

Cao in strijd met de wet

De rechter in Den Haag stelde vast dat de verpleegkundige uitsluitend in nachtdiensten werkte. Deze onregelmatige (nacht)diensten behoorden dus tot het takenpakket van de verpleegkundige, waardoor de toeslag óók tijdens vakanties betaald had moeten worden. Daarbij komt dat in de Nederlandse vakantiewetgeving is bepaald dat hiervan niet ten nadele van een werknemer kan worden afgeweken. Het argument van de werkgever dat in de cao het loon is gedefinieerd als: “bruto-maandsalaris exclusief onder meer vergoeding voor onregelmatige diensten” werd door de rechter van tafel geveegd. Dat het in de cao is opgenomen, neemt namelijk niet weg dat dit in strijd is met de Nederlandse wet, aldus de rechter.

Niet alleen verpleegkundigen!

Sinds deze uitspraak in 2015 zien veel verpleegkundigen hun kans schoon. Verpleegkundige na verpleegkundige spant een procedure aan en wordt in het gelijk gesteld. Inmiddels heeft zelfs het Gerechtshof in Den Haag zich over deze kwestie uitgesproken en je raadt het al: ook door het Gerechtshof is de verpleegkundige in het gelijk gesteld.

Belangrijk voor werkgevers om te weten is dat deze uitspraken niet alleen van belang zijn met betrekking tot verpleegkundigen. Het gaat om werknemers die structureel of regelmatig in onregelmatige diensten werkzaam zijn. Niet alleen verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook beveiligers, piloten, steward(essen)(s) of hotelmedewerkers kunnen aanspraak maken op nabetaling van onregelmatigheidstoeslag. Oppassen dus!

Heb je werknemers in dienst die onregelmatig werken en wil je advies over wat je het beste kunt doen? Of ben je geconfronteerd met een claim van een werknemer? Stuur me dan een e-mail  naar vaneeden@legalmatters.com of bel me even via 088 - 628 8388. Samen kijken we waar ik je mee kan helpen.

Sleurhut of chalet is dat eigenlijk onroerend goed

Sleurhut of chalet: is dat eigenlijk onroerend goed?

Door Matthijs Roos | 21 mrt 2019

Als je een bedrijfspand of woning koopt is het wel duidelijk: dat is onroerend goed.…

Opgepast schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Opgepast: schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Door Lizzy Jansen | 20 mrt 2019

In vele beroepsgroepen heb je te maken met een zogenaamde zorgplicht. Zo moeten bankiers, notarissen…

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie wie betaalt

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie: wie betaalt?

Door Daisy Kruijver | 20 mrt 2019

Je wil als werkgever natuurlijk dat je werknemers optimaal presteren. Werknemers willen op hun beurt…

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…