Privacy: WhatsApp verliest rechtszaak tegen Autoriteit Persoonsgegevens

Privacy: WhatsApp verliest rechtszaak tegen Autoriteit Persoonsgegevens

WhatsApp moet in Nederland een vertegenwoordiger aanwijzen als aanspreekpunt voor gebruikers en privacyinstellingen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De rechter kwam tot deze beslissing omdat dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens nu de chatdienst gegevens verwerkt van Nederlanders. Als WhatsApp geen vertegenwoordiger aanstelt, kost dat een dwangsom van 10.000 euro per dag die maximaal oploopt tot één miljoen euro.

Communiceren via WhatsApp kan grote gevolgen hebben

Deze uitspraak is de uitkomst in een rechtszaak die WhatsApp aanspande tegen een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens had WhatsApp een sanctie afgegeven vanwege een overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens.

De rechter oordeelt dat WhatsApp de gegevens van haar Nederlandse gebruikers verwerkt via de app die zich bevindt op Nederlandse smartphones, waarbij niet kan worden gezegd dat sprake is van enkel doorvoer van gegevens. In dat geval moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens WhatsApp een vertegenwoordiger in Nederland aanwijzen.

WhatsApp voerde aan dat ten onrechte van haar wordt verlangd dat zij een privacy-vertegenwoordiger in Nederland aanwijst, omdat zij haar gegevens opslaat in de Verenigde Staten en ook vanwege het feit dat onder de toekomstige Privacyverordening (treedt in 2018 in werking) er slechts één vertegenwoordiger binnen de EU hoeft te worden aangewezen.

Omdat niet is gebleken dat WhatsApp al een vertegenwoordiger in een andere EU-lidstaat heeft aangewezen, heeft de rechtbank overwogen dat er geen concreet zicht op legalisatie van de bestaande situatie bestaat. WhatsApp zal dus alsnog moeten voldoen aan het sanctiebesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De uitspraak vind je hier.

Een contract met een arbodienst heb jij er al één

Een contract met een arbodienst: heb jij er al één?

Door Leonie Rodenburg | 25 apr 2018

Als werkgever heb jij nog tot 1 juli 2018 om een basiscontract af te sluiten…

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…