Wet DBA op de lange baan, wat betekent dit voor ondernemers?

Wet DBA op de lange baan, wat betekent dit voor ondernemers?

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft de handhaving van de Wet DBA op de lange baan geschoven vanwege de enorme ophef die is ontstaan onder ondernemers. Maar dat betekent niet dat zzp’ers en opdrachtgevers achterover kunnen leunen. Boetes of naheffingen kunnen nog steeds worden afgegeven. Waakzaamheid blijft dus geboden!

Staatssecretaris Wiebes

Wat is de Wet DBA ook alweer?

De Wet DBA zorgt er met name voor dat de opdrachtgever en de zzp’er zelf verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Zij moeten zelf inschatten of dit een arbeidsrelatie is of een overeenkomst van opdracht. Tot 1 mei 2016 gaf de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) daarin zekerheid. Nu kan wel de overeenkomst van opdracht worden voorgelegd aan de Belastingdienst maar als die wordt goedgekeurd, geeft dat enkel zekerheid wanneer partijen ook strikt volgens die overeenkomst werken.

Waarom is er onrust onder ondernemers?

De nieuwe wet heeft tot veel ophef geleid. Opdrachtgevers zijn huiverig om zzp’ers in te huren. Dit komt onder andere door het grote aantal opdrachtovereenkomsten dat de Belastingdienst heeft afgekeurd. Daarnaast zorgt de verschuiving van de naheffingen van de freelancer naar de opdrachtgever er voor dat veel opdrachtgevers huiverig zijn om met een zelfstandige in zee te gaan. Uit angst voor die naheffingen verlenen sommige bedrijven helemaal geen opdrachten meer aan zelfstandigen waardoor zelfstandigen, die vaak met vaste opdrachtgevers werken, in de problemen raken.

Wat zegt staatssecretaris Wiebes erover?

Volgens Wiebes komen nu mensen niet aan het werk die wél zelfstandige zijn. Hij vindt dat de onzekerheid voor ondernemers niet langer mag bestaan en dat het de taak is van het kabinet om dat op te lossen. Daarom stelt hij de handhaving voorlopig uit. Eerst moet er voor iedereen duidelijkheid zijn.

Wat betekent het uitstel van de Wet DBA?

Door de enorme ophef is de handhaving dus in principe nu op de lange baan geschoven. Wat betekent dit nu precies voor jou als ondernemer en welke maatregelen worden genomen?

  • Tot 1 januari 2018 kunnen opdrachtgevers en zzp’ers geen boete of naheffing krijgen. Maar let op! Zzp'ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben kunnen alsnog een boete opgelegd krijgen vanaf mei 2017;
  • De overheid zal duidelijkheid gaan creëren over de vraag wanneer een (model)overeenkomst echt nodig is, maar vooral ook wanneer hij niet nodig is. Het blijft voor jou als ondernemer altijd noodzakelijk om te werken met goede opdrachtovereenkomsten om vervolgens ook echt conform die overeenkomst te werken;
  • Bij de algemene modelovereenkomsten die de overheid heeft ontwikkeld, zal een bijsluiter opgesteld worden zodat duidelijk wordt wanneer je die kunt toepassen;
  • De Belastingdienst gaat een coachende rol vervullen. Zij zal op de werkvloer duidelijk maken wat wel en wat niet kan;
  • Het kabinet zal samen met de sociale partners bekijken hoe de begrippen 'gezag' en 'vrije vervanging' aangepast kunnen worden  aan het huidige maatschappelijke beeld van de arbeidsverhouding.

Een goede opdrachtovereenkomst blijft belangrijk

Hoewel de handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot januari 2018 blijft het van belang dat opdrachtgevers en zzp’ers een goede opdrachtovereenkomst sluiten. Partijen moeten vervolgens ook conform die overeenkomst blijven werken. In de komende tijd zal de overheid trachten meer duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een modelovereenkomst gebruikt moet worden.

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen voor jouw situatie? Heb je een opdrachtovereenkomst nodig? Of wil je jouw opdrachtovereenkomst laten controleren? Stuur me dan een e-mail  naar rodenburg@legalmatters.com of bel me even via 088 - 628 8388. Samen kijken we waar ik je mee kan helpen.

Een contract met een arbodienst heb jij er al één

Een contract met een arbodienst: heb jij er al één?

Door Leonie Rodenburg | 25 apr 2018

Als werkgever heb jij nog tot 1 juli 2018 om een basiscontract af te sluiten…

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…