Ondernemend Nederland in de problemen door Wet DBA

Ondernemend Nederland in de problemen door Wet DBA

Onder zzp'ers en opdrachtgevers heerst grote onrust als gevolg van de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze nieuwe wet bepaalt wie als zelfstandige opdrachten mag aannemen en wie niet. Door de nieuwe regels zijn opdrachtgevers huiverig om zzp’ers in te schakelen en verliezen zzp’ers dus werk. 

Ondernemend Nederland in de problemen door Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Nu regelt de Wet DBA de relatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Dat betekent dat opdrachtgevers en zzp’ers een opdrachtovereenkomst moeten sluiten. De Belastingdienst heeft daarom een aantal zogeheten ‘modelovereenkomsten’ gemaakt die partijen kunnen gebruiken. Maar dit blijkt in de praktijk helemaal niet goed uit te pakken. De Belastingdienst heeft tot op heden slechts een klein deel van de voorgelegde contracten tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers goedgekeurd.

Bloedbad

Uit cijfers die staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) onlangs verstrekte, na een Wob-verzoek van MKB Belangen, blijkt dat de Belastingsdienst massaal zzp-contracten afkeurt. De fiscus heeft de afgelopen tijd 4.481 modelovereenkomsten ontvangen. Daarvan is de helft nog in behandeling. Van de helft die wél is behandeld, zijn er maar liefst 1.033 afgekeurd. Slechts 370 zzp-contracten zijn goedgekeurd. MKB Belangen spreekt van een ‘bloedbad’.

Risico verschuift naar opdrachtgever

Een door de fiscus goedgekeurde opdrachtovereenkomst levert de zzp'er en zijn opdrachtgever het voordeel dat zij niet verrast kunnen worden door een naheffing voor de loonbelasting en andere lasten. De bedoeling van de nieuwe regels is om ook de opdrachtgever verantwoordelijk te maken voor het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Voorheen betaalde alleen de zelfstandige de rekening als er achteraf sprake bleek te zijn van een dienstverband. Opdrachtgevers kunnen nu een hoge boete krijgen als ze toch mensen als zelfstandige laten werken die eigenlijk in een dienstverband thuishoren. Daarnaast krijgen ze dan een naheffing voor de sociale premies en het pensioen.

Angst voor afkeuring overeenkomsten

Heel verrassend zijn de cijfers niet. Uit een eerder onderzoek van MKB Belangen onder circa 2000 zzp’ers en opdrachtgevers bleek namelijk al dat de Wet DBA zorgt voor problemen. Van de deelnemende zzp’ers maakte 94 procent gebruik van de VAR. Opvallend is dat 85 procent nog niet werkt met een modelovereenkomst, terwijl 88 procent wel bekend is met de wijziging van VAR naar Wet DBA. Reden voor uitstel is vooral dat men bang is geen goedkeuring te krijgen van de Belastingdienst. De recente cijfers van de staatssecretaris laten zien dat die angst gegrond is.

Minder opdrachten

Ondernemers die wel de sprong hebben gewaagd, stuiten op een aantal andere problemen die leiden tot frustraties, grote onduidelijkheid en onzekerheid. Zo is niet voor elke situatie een geschikte modelovereenkomst van de Belastingdienst te vinden. Het invullen van de overeenkomsten is bovendien moeilijk en er staan fouten in. Daarbij duurt de controle van de Belastingdienst (te) lang waardoor opdrachten soms niet meer door kunnen gaan.

Daarnaast zorgt de verschuiving van de boete van de freelancer naar de opdrachtgever er voor dat veel opdrachtgevers huiverig zijn om met een zelfstandige in zee te gaan. Uit angst voor de boetes verlenen sommige bedrijven helemaal geen opdrachten meer aan zelfstandigen waardoor zelfstandigen, die vaak met vaste opdrachtgevers werken, in de problemen raken.

Naheffingen voorkomen

De nieuwe wet maakt het werken voor zzp'ers dus bijzonder ingewikkeld. Heb jij geen zin in die papieren rompslomp en gedoe met de Belastingdienst? Maar wil je wel naheffingen voorkomen? Schakel dan tijdig deskundige hulp in om voor jouw situatie een passende oplossing te vinden.

Meer weten? Neem contact met ons op via 088 - 628 8388 of stuur een e-mail naar info@legalmatters.com.

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger wat nu

Bedrag overgemaakt naar verkeerde ontvanger: wat nu?

Door Puk Birnie | 12 jun 2018

Als ondernemer zijn financiële handelingen aan de orde van de dag. Met een alerte controller…

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

De 7 stappen die jij móet nemen als jouw werknemer ziek is

Door Charlotte van Eeden | 06 jun 2018

Helaas horen bij het ondernemerschap ook minder leuke kanten. Zo kan het gebeuren dat één…

#5, Vakblad Aannemer, vervangende schadevergoeding.LegalMatters

Waar kan jouw opdrachtgever aanspraak op maken bij gebreken?

Door Charlotte van Eeden | 04 jun 2018

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als een opdrachtgever niet tevreden is over het door jou…

Een (niet zo’n) schone zaak!

Een (niet zo’n) schone zaak!

Door Lizzy Jansen | 30 mei 2018

Als ondernemer heb jij misschien ook wel te maken met klanten die over de vloer…

Onderschat het belang van een (goede) ingebrekestelling niet!

Onderschat het belang van een ingebrekestelling niet!

Door Matthijs Roos | 23 mei 2018

In onze praktijk merken wij dat cliënten het opstellen van een goede en volledige ingebrekestelling…