Zieke werknemer weigert re-integratie, kan ik het loon stopzetten?

Uit de praktijk: Zieke werknemer weigert re-integratie, kan ik het loon stopzetten?

In de rubriek 'Uit de praktijk' worden veelgestelde vragen van ondernemers behandeld. Met deze keer: "Een van mijn medewerkers is helaas langdurig ziek. We zijn volop bezig met re-integreren voor een paar uur per week, maar nu weigert mijn zieke werknemer re-integratiewerkzaamheden te verrichten. Mag ik het volledige loon stopzetten?”

vZieke werknemer weigert re-integratie, kan ik het loon stopzetten?

Re-integreren

Bij langdurige ziekte zal een werknemer hoogstwaarschijnlijk niet van de een op de andere dag zijn werkzaamheden volledig kunnen verrichten. De bedrijfsarts stelt in dat soort gevallen een opbouwschema op zodat de werknemer geleidelijk het werk kan hervatten. Wanneer een werknemer weigert de voorgestelde uren door de bedrijfsarts te verrichten dan kan de werkgever het loon stopzetten. Stopzetting van het loon is een krachtige maatregel. Eenmaal stopgezet loon zal de werknemer niet meer terug kunnen vorderen, de maatregel is definitief. Dit is anders wanneer een werkgever het loon opschort. Let als werkgever dan ook goed op dat je de juiste terminologie hanteert.

Opschorting of stopzetting

Opschorting van het loon is aan de orde als de werknemer niet meewerkt aan controlevoorschriften die de werkgever in staat stellen om te beoordelen of de werknemer daadwerkelijk ziek is (de werknemer verschijnt bijvoorbeeld niet bij een afspraak met de bedrijfsarts). Stopzetten van het loon is mogelijk als een werknemer zijn ziekte opzettelijk veroorzaakt, zijn herstel belemmert, weigert een plan van aanpak op te stellen of te evalueren of weigert passende arbeid te verrichten.

Volledige of evenredige stopzetting van het loon?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het volledige loon mag worden stopgezet ook al is op dat moment slechts sprake van gedeeltelijke werkhervatting in het kader van de re-integratie. De loonsanctie is namelijk bedoeld als prikkel om de werknemer te laten re-integreren. Van deze prikkel is nauwelijks sprake wanneer de werknemer enkel wordt gekort in het loon van de uren die de werknemer zou moeten hervatten. Vaak gaat het in de opbouwfase immers maar om enkele uren per week.

Tips

Loopt een werknemer tijdens het re-integratieproces de kantjes er vanaf? Grijp dan direct in. Stel de werknemer op de hoogte van de consequenties die het niet nakomen van zijn re-integratie verplichtingen hebben en pas deze consequenties bij aanhoudend gedrag, conform de correcte regels, toe.

Wil je weten wat je het beste kunt doen als jouw werknemer weigert mee te werken? Neem contact op met een van onze juristen via 088 – 6288 38.

Een contract met een arbodienst heb jij er al één

Een contract met een arbodienst: heb jij er al één?

Door Leonie Rodenburg | 25 apr 2018

Als werkgever heb jij nog tot 1 juli 2018 om een basiscontract af te sluiten…

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…