Oproep aan alle huurbemiddelaars: ‘pick a side!’

Oproep aan alle huurbemiddelaars: ‘pick a side!’

Om het nou malafide praktijken te noemen, gaat misschien wat ver. Alleen zuiver is het niet. Hoewel het niet is toegestaan, brengen huurbemiddelaars nog altijd bemiddelingskosten in rekening bij zowel de huurder áls de verhuurder. Om twee keer te kunnen cashen. Maar dat komt de bemiddelaar uiteindelijk duur te staan.

Oproep aan alle huurbemiddelaars, pick a side

Waarom mag een huurbemiddelaar geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen?

Op 1 juli 2016 is de wet ‘dubbele bemiddelingskosten’ in werking getreden die het berekenen van de dubbele bemiddelingskosten tegengaat. Het doel hiervan is de verbetering van de positie van kamerhuurders op de woningmarkt. Nieuw is dit verbod niet. Er bestond al een verbod om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen, maar dit was niet van toepassing op de bemiddeling bij huur voor onzelfstandige woonruimte, kamers dus.

En er is nog een belangrijke verandering. Verhuurders en huurders konden met elkaar afspreken dat de bemiddelingskosten geheel voor rekening van de huurder zou komen. Dit mag nu niet meer.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een bemiddelingsopdracht?

Als er geen courtage in rekening is gebracht aan de verhuurder, maar er wel namens de verhuurder wordt opgetreden, dan is er alsnog sprake van een bemiddelingsopdracht. Het is dan dus niet toegestaan om courtage in rekening bij de huurder te brengen. Ook als er vrijblijvend een te huren woonruimte op de website van de huurbemiddelaar staat, is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst. Het doet er in dat geval niet toe van wie het initiatief uitgaat.

Een uitzondering geldt voor websites die fungeren als elektronisch prikbord. Wanneer de aspirant-verhuurder en aspirant-huurder zonder tussenkomst van de websitebeheerder met elkaar in contact kunnen treden ten behoeve van de totstandkoming van de huurovereenkomst is er géén sprake van huurbemiddeling. Wordt deze mogelijkheid niet geboden en zijn de gegevens van de verhuurder en huurder afgeschermd op de website dan is er weer wel sprake van huurbemiddeling.

Wat mag een huurbemiddelaar wél bij een huurder in rekening brengen?

Bemiddelaars die voor de verhuurder bemiddelen, mogen alleen kosten in rekening brengen bij de huurder die niets met de bemiddeling van de huurovereenkomst te maken hebben. Zo kan een huurder na het sluiten van een huurovereenkomst werkzaamheden laten verrichten door de bemiddelaar en daarmee gebruikmaken van de kennis, ervaring en expertise van de bemiddelaar. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van vergunningen. In dat geval mogen wel kosten bij de huurder in rekening worden gebracht.

Wat kan een huurbemiddelaar doen als een huurder de dubbel in rekening gebrachte bemiddelingskosten terugeist?

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet en de ruchtbaarheid die daaraan gegeven is, trekt een toenemend aantal particuliere huurders aan de bel bij de huurbemiddelaars en vorderen de bemiddelingskosten terug. Een bemiddelaar zal moeten laten zien dat hij zogeheten substantiële tegenprestaties heeft verricht. Het gaat dan dus om prestaties die niets met de bemiddeling van de huurovereenkomst te maken hebben.

Word jij als bemiddelaar ook geconfronteerd met schadeclaims van huurders? Of wil je weten wat je in jouw positie wel en niet mag? Neem gerust contact met ons op via 088 6288388. Wij helpen je graag verder.

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Opgelet bij het ontbinden van overeenkomsten!

Door Puk Birnie | 11 jul 2018

Het gebeurt dagelijks: het sluiten van overeenkomsten. Helaas ontstaan er ook problemen bij de uitvoering…

Niet-geslaagde mediation reden voor ontbinding

Niet-geslaagde mediation reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst?

Door Charlotte van Eeden | 11 jul 2018

Hoewel jij als werkgever hopelijk alleen maar talentvolle werknemers in dienst hebt waar je het…

Da’s pech negen vierkante meter weg!

Da’s pech: negen vierkante meter weg!

Door Matthijs Roos | 04 jul 2018

Stel je voor: je hebt net een huis gekocht en je ontdekt dat het pand…

40 seconden kinderporno geen strafrechtelijke vervolging, wel een dringende reden

40 seconden kinderporno: geen strafrechtelijke vervolging, wel een dringende reden

Door Leonie Rodenburg | 27 jun 2018

We hebben het je vorige week nog laten weten: een ontslag op staande voet kun…

AVG hoe verliep de eerste maand

AVG: hoe verliep de eerste maand?

Door Imme Jane Brand | 27 jun 2018

Inmiddels wordt de AVG ruim een maand gehandhaafd. Veel bedrijven hebben in de afgelopen maanden…