De meest gemaakte fouten in ontslagaanvragen

De meest gemaakte fouten in ontslagaanvragen

Soms is er geen ontkomen aan: je moet een of meerdere werknemer(s) ontslaan om te zorgen dat je onderneming geen zinkend schip wordt. Personeelskosten zijn nu eenmaal de grootste last. De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen voor het UWV moet aan een aantal vereisten voldoen. En dat gaat nogal eens mis. Check hier de zes beste tips om fouten te voorkomen.

De meest gemaakte fouten in ontslagaanvragen

In mijn afgelopen twee blogs heb ik je bijgepraat over de wijze waarop een ontslagaanvraag moet worden ingediend en in welke mate je vrijheid hebt om een werknemer voor ontslag aan te wijzen. Zelfs wanneer je je netjes aan deze regels houdt kan het UWV toch besluiten de ontslagaanvraag niet te verlenen. Waar ligt dat dan aan?

1. Aanvullende vragen UWV

Het kan zijn dat het UWV na ontvangst van de aanvraag aanvullende vragen heeft. Neem de tijd om deze vragen te beantwoorden en wees hierin zorgvuldig. Blijkbaar kan het UWV op basis van de informatie die zij hebben ontvangen geen weloverwogen beslissing nemen. Dit is je kans om je standpunt te verduidelijken. Schroom ook niet om telefonisch contact op te nemen met het UWV als de aanvullende vragen onduidelijk zijn.

2. Zorgvuldige onderbouwing

Wees direct volledig bij het indienen van een ontslagaanvraag. De instelling: “Dat vul ik later nog aan of licht ik later nog toe” kan je duur komen te staan. Als de ontslagaanvraag eenmaal is ingediend krijgt de werknemer de kans om zich tegen de aanvraag te verweren. Laat de werknemer dit na of acht het UWV zich voldoende geïnformeerd voor het nemen van een beslissing, dan zal er geen tweede ronde komen. Je hebt als werkgever dan geen mogelijkheid meer om aanvullende informatie te geven of punten te verhelderen.

3. Onvolledige financiële stukken

Wanneer een bedrijf moet reorganiseren of inkrimpen op grond van bedrijfseconomische redenen zal het UWV hiervan bewijs willen zien. Wees hierin zorgvuldig en licht de bewijsstukken waaruit blijkt dat het bedrijf in slecht weer verkeert toe. Het bijvoegen van de bewijsstukken zonder toelichting in de aanvraag zelf zal leiden tot problemen. Omvangrijke stukken of ingewikkelde informatie zorgt mogelijk voor misinterpretatie en onnodige frustratie. Soms wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld de aangeleverde stukken te verhelderen of samen te vatten. Laat je een dergelijke samenvatting na, of lever je deze te laat aan, dan worden de stukken buiten beschouwing gelaten. Je loopt dan een groot risico dat de ontslagaanvraag wordt afgewezen. Zorg ervoor dat dit je niet overkomt!

4. Opzegverbod

Sinds 1 juli 2015 verleent het UWV in de regel geen toestemming wanneer een opzegverbod geldt. Denk bij een opzegverbod aan een zieke werknemer, een werknemer die zwanger is of een werknemer die met bevallingsverlof is. Hierop bestaan uitzonderingen. Wil je weten wanneer je ondanks een opzegverbod toch een aanvraag kan indienen? Neem dan contact met ons op.

5. Transitievergoeding

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2015 verplicht om werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn een transitievergoeding (een ontslagvergoeding) te betalen wanneer zij de arbeidsovereenkomst middels een verkregen vergunning opzeggen. Als je een kleine ondernemer bent en niet beschikt over de financiële middelen om deze vergoeding te betalen, meldt dit dan in de ontslagaanvraag. Het UWV zal beoordelen of de werkgever geen of een lagere transitievergoeding verschuldigd is.

6. Wordt een aanvraag goedgekeurd, leun dan niet achterover

Wanneer het UWV van mening is dat het voortduren van de arbeidsovereenkomst niet langer wenselijk is, zal zij een ontslagvergunning verlenen. Als werkgever is het van belang dat tijdig gebruik wordt gemaakt van deze vergunning. Binnen vier weken moet je als werkgever de arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Houd hierbij wel rekening met de geldende opzegtermijn (eventueel met aftrek van de proceduretijd bij het UWV).

Wil je meer weten over ontslagaanvragen of het ontslagrecht in het algemeen? Neem gerust contact met ons op via 088 6288388. Wij helpen je graag verder.

E-book

E-book ‘ontslag op staande voet’

Door Charlotte van Eeden | 07 dec 2018

Download hier gratis ons e-book ‘ontslag op staande voet’!

Drama om een hotelbar

Drama om een buitengewoon lelijke hotelbar

Door Lizzy Jansen | 28 nov 2018

Als je een partij opdracht geeft om iets te bouwen, moet je – tot op…

Komst van de WAB ontslagrecht opnieuw op de schop

Komst van de WAB: ontslagrecht opnieuw op de schop?

Door Daisy Kruijver | 28 nov 2018

In 2015 ging ons ontslagrecht met invoering van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) drastisch…

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 21 nov 2018

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…

Duur parkeerplekje van € 4,20 naar € 300,-!

Duur parkeerplekje: van € 4,20 naar € 300,-!

Door Puk Birnie | 14 nov 2018

Op 8 oktober deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een procedure over een parkeerboete. De…