Zo heurt het niet: “Doe je morgen wel je hoge hakken aan?”

Zo heurt het niet: “Doe je morgen wel je hoge hakken aan?”

Hoe heurt het eigenlijk? Veel werkgevers leggen bepaalde kledingvoorschriften aan hun werknemers op. Denk maar aan de medewerkers van vliegtuigmaatschappijen, ziekenhuizen en horecapersoneel. Maar niet alles kan en mag. Ga je over de schreef dan kan het zijn dat je diep in de buidel moet tasten. Krab jezelf dus nog maar eens goed achter de oren voor je je werkneemster vraagt om bijvoorbeeld nauwsluitende satijnen kleding of hoge hakken te dragen.

Een zaak die voorkwam bij de Rechtbank Midden-Nederland laat zien dat werkgevers toch soms niet helemaal weten hoe het hoort.

Doe je morgen wel je hoge hakken aan

Wat was er precies aan de hand?

Een secretaresse bij een ingenieursbureau is aan het begin van haar dienstverband haar op het hart gedrukt dat zij zich representatief moest kleden. Volgens de leidinggevende zou het dragen van satijnen kleding en hoge hakken namelijk leiden tot het binnenhalen van opdrachten. Het ging zelfs zo ver de secretaresse naar huis werd gestuurd om zich om te kleden als zij niet aan het kledingvoorschrift voldeed. Als zij hier geen gehoor aan gaf, werd zij de rest van de dag genegeerd, beledigd, vernederd of gekwetst. De secretaresse is naar de HR-manager gestapt en heeft gezegd dat zij het dragen van satijn niet op prijs stelde en dat de leidinggevende haar bovendien aanraakte. Dit leidde tot niets. De HR-manager ondernam geen actie en zei alleen maar dat de werkneemster het zelf maar bij de leidinggevende moest aankaarten.

Seksuele intimidatie

Al met al heeft werkgever naar aanleiding van een door haar geopperd ‘verbetertraject’, een ziekmelding door werkneemster en een mislukt mediationtraject een ontbindingsverzoek bij de rechter ingediend om afscheid van elkaar te kunnen nemen. Het verzoek baseerde de werkgever op basis van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever vond dat zij de werkneemster geen ontslagvergoeding hoefde te betalen, omdat  de verstoorde arbeidsverhouding aan werkneemster zelf te wijten zou zijn. De werkneemster stelde daartegenover dat er geen sprake was van disfunctioneren, maar van seksuele intimidatie.

Toverbroek

Het argument van de werkgever over disfunctioneren werd door de rechter al snel van tafel geveegd. Er hadden maar twee functioneringsgesprekken plaatsgevonden waar bovendien vijftien maanden tussen zaten. Daarnaast is in deze gesprekken aangegeven dat de werkgever verbetering verwachtte, maar hoe werkneemster op haar verbeterpunten begeleid is, is niet duidelijk geworden. Ook is er geen concreet verbeterdoel en –traject vastgelegd. Goed dus om hierop te letten als werkgever!

De rechter stelde wel vast dat er sprake is geweest seksuele intimidatie omdat de werkgever  direct onderscheid maakte naar geslacht. Alleen van de vrouwelijke werkneemsters werd namelijk verwacht dat zij satijnen kleding, die de contouren van het vrouwelijke lichaam sterk accentueren, en hoge hakken droegen. Dat bleek ook uit verklaringen van andere vrouwelijke collega’s. De rechter besliste mede hierom dat het kledingvoorschrift een seksuele bijbetekenis had en dat het bovendien niet om een vrijblijvend kledingvoorschrift ging. Dat de leidinggevende ook weleens zijn satijnen ‘toverbroek’ droeg deed daar niet aan af. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden en de secretaresse kreeg een flinke zak geld mee.

Conclusie

Kledingvoorschriften zijn binnen bedrijven de normaalste zaak van de wereld. Soms is bepaalde kleding zelfs noodzakelijk om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te waarborgen. Je doet er sowieso goed aan om de kledingvereisten schriftelijk vast te leggen zodat je werknemers weten wat van hen wordt verwacht. Maar zoals bovenstaand voorbeeld laat zien, is dit niet onbegrensd.

Wil je weten welke kledingvoorschriften je kunt opleggen? Neem gerust contact met ons op via 088 6288388. Wij helpen je graag verder.

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…