Dreigend faillissement: wat gebeurt er met het gehuurde bedrijfspand?

Dreigend faillissement: wat gebeurt er met het gehuurde bedrijfspand?

Fysieke winkels hebben het momenteel zwaar. Faillissementen dreigen en zowel huurders als verhuurders vragen zich af hoe zij hiermee moeten omgaan. Wat gebeurt er met de huurafspraken over het bedrijfspand? Huurrechtjurist Pien Kramps legt het uit.

Dreigend faillissement: wat gebeurt er met het gehuurde bedrijfspand?

Faillissement raakt huurovereenkomst niet

Een huurovereenkomst is een voorbeeld van een wederkerige duurovereenkomst. Dit betekent dat partijen elkaar over en weer tot bepaalde aspecten verplichten voor een (on)bepaalde periode. Een belangrijk gevolg van dit type overeenkomst is dat een faillissement in beginsel geen invloed heeft op de overeenkomst. De huurovereenkomst blijft in geval van faillissement dus bestaan. Toch hebben we te maken met een probleem. Als een van de partijen namelijk failliet gaat (of dit nu huurder of verhuurder is) is het goed mogelijk dat bepaalde verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. Hoe dan te handelen? En wat zijn de gevolgen?

Huurder failliet – tussentijdse opzegging mogelijk

Als een huurder failliet gaat, biedt de wet de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Deze tussentijdse beëindiging kan zowel door curator als door de verhuurder worden gedaan. De huurprijs is vanaf het faillissement tot het einde van de huurovereenkomst een boedelschuld.

Bij deze tussentijdse beëindiging moet verder rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn is maximaal drie maanden. Ook moet de verhuurder rekening houden met de belangen van de (failliete) huurder. Een verhuurder mag geen misbruik maken van zijn positie.

Heeft de huurder geen huurachterstand? Kan de huurder voldoende financiële zekerheid bieden waarmee hij de huur kan voldoen (bijvoorbeeld door een uitkering)? Dan zou opzegging onredelijk zijn. Pas als duidelijk is dat de failliete huurder zijn verplichtingen echt niet zal kunnen nakomen, is tussentijdse opzegging mogelijk.

Verhuurder failliet – nakoming of schadevergoeding

De tussentijdse opzegging kan niet als de verhuurder failliet gaat. We komen dan terug bij de basisregel: het faillissement raakt de huurovereenkomst niet. Maar een failliete verhuurder kan dan niet meer het huurgenot verschaffen. Wat kun je als huurder dan doen?

Als een verhuurder failliet gaat, kan de huurder de curator verzoeken om de overeenkomst na te komen. Indien de curator hiertoe overgaat, blijft de huurovereenkomst bestaan. Anders kan de huurder de huurovereenkomst ontbinden en mogelijk schadevergoeding vorderen.

Ben je huurder of verhuurder en heb je te maken met (dreigend) faillissement? En wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn? Neem gerust contact met ons op via 088 6288388. Wij helpen je graag verder.

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…