Dreigend faillissement: wat gebeurt er met het gehuurde bedrijfspand?

Dreigend faillissement: wat gebeurt er met het gehuurde bedrijfspand?

Fysieke winkels hebben het momenteel zwaar. Faillissementen dreigen en zowel huurders als verhuurders vragen zich af hoe zij hiermee moeten omgaan. Wat gebeurt er met de huurafspraken over het bedrijfspand? Huurrechtjurist Pien Kramps legt het uit.

Dreigend faillissement: wat gebeurt er met het gehuurde bedrijfspand?

Faillissement raakt huurovereenkomst niet

Een huurovereenkomst is een voorbeeld van een wederkerige duurovereenkomst. Dit betekent dat partijen elkaar over en weer tot bepaalde aspecten verplichten voor een (on)bepaalde periode. Een belangrijk gevolg van dit type overeenkomst is dat een faillissement in beginsel geen invloed heeft op de overeenkomst. De huurovereenkomst blijft in geval van faillissement dus bestaan. Toch hebben we te maken met een probleem. Als een van de partijen namelijk failliet gaat (of dit nu huurder of verhuurder is) is het goed mogelijk dat bepaalde verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. Hoe dan te handelen? En wat zijn de gevolgen?

Huurder failliet – tussentijdse opzegging mogelijk

Als een huurder failliet gaat, biedt de wet de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Deze tussentijdse beëindiging kan zowel door curator als door de verhuurder worden gedaan. De huurprijs is vanaf het faillissement tot het einde van de huurovereenkomst een boedelschuld.

Bij deze tussentijdse beëindiging moet verder rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De opzegtermijn is maximaal drie maanden. Ook moet de verhuurder rekening houden met de belangen van de (failliete) huurder. Een verhuurder mag geen misbruik maken van zijn positie.

Heeft de huurder geen huurachterstand? Kan de huurder voldoende financiële zekerheid bieden waarmee hij de huur kan voldoen (bijvoorbeeld door een uitkering)? Dan zou opzegging onredelijk zijn. Pas als duidelijk is dat de failliete huurder zijn verplichtingen echt niet zal kunnen nakomen, is tussentijdse opzegging mogelijk.

Verhuurder failliet – nakoming of schadevergoeding

De tussentijdse opzegging kan niet als de verhuurder failliet gaat. We komen dan terug bij de basisregel: het faillissement raakt de huurovereenkomst niet. Maar een failliete verhuurder kan dan niet meer het huurgenot verschaffen. Wat kun je als huurder dan doen?

Als een verhuurder failliet gaat, kan de huurder de curator verzoeken om de overeenkomst na te komen. Indien de curator hiertoe overgaat, blijft de huurovereenkomst bestaan. Anders kan de huurder de huurovereenkomst ontbinden en mogelijk schadevergoeding vorderen.

Ben je huurder of verhuurder en heb je te maken met (dreigend) faillissement? En wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn? Neem gerust contact met ons op via 088 6288388. Wij helpen je graag verder.

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | 31 jul 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent…

Promotionele kansspelen

Kansspel als promotie: wat zijn de spelregels?

Door Piet-Hein Boekel | 24 jul 2019

We worden er vrijwel elke dag mee geconfronteerd: de verleiding om bijvoorbeeld een product aan…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | 17 jul 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | 10 jul 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de…

Datalek door een verlopen domeinnaam

Datalek door een verlopen domeinnaam

Door Mark Wiggelaar | 03 jul 2019

Het is een veel voorkomende situatie: een ondernemer start een nieuw bedrijf, kiest de bedrijfsnaam…