Hoe flexibel ben jij eigenlijk?

Hoe flexibel ben jij eigenlijk?

Steeds meer werkgevers doen een beroep op de flexibiliteit van werknemers of op een flexibele schil. Maar hoe flexibel ben jij als werkgever eigenlijk? Denk je net je personeelsplanning op orde te hebben, komt er een verzoek van een werknemer om meer of juist minder uren te werken. Sinds 1 januari 2016 wordt door de nieuwe Wet flexibel werken nóg meer flexibiliteit van werkgevers verwacht.

Hoe flexibel ben jij eigenlijk?

Een werknemer heeft nu het recht om zijn werkgever te verzoeken de werktijden te wijzigen en/of op een andere arbeidsplaats te mogen werken. Dit is geregeld in de nieuwe Wet flexibel werken. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet aanpassing arbeidsduur.

Verplicht flexibel of toch niet?

Als je werknemer een verzoek indient om aanpassing van het aantal uren dat hij werkt (arbeidsduur) en/of de werktijden, dan ben je als werkgever verplicht het verzoek te honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstenbelangen zich daartegen verzetten. Hiervan is in ieder geval sprake indien:

  • vermindering van uren leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering bij herbezetting vrijgekomen uren, op het gebied van veiligheid of van roostertechnische aard;
  • vermeerdering van uren leidt tot ernstige problemen van financiële of organisatorische aard, wegens onvoldoende werk of omdat de vastgestelde personeelsbegroting ontoereikend is;
  • aanpassing van de werktijden leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, roostertechnische aard of financiële of organisatorische aard.

Al met al geldt voor deze verzoeken een zware toets!

Voor het verzoek van de werknemer om aanpassing van de plek waar hij zijn werkzaamheden uitvoert, geldt een lichtere toets. Dit verzoek hoef je slechts serieus te overwegen. Als je het verzoek gaat afwijzen moet je dat wel bespreken met de werknemer. Het criterium van zwaarwegende bedrijfs- of dienstenbelangen is hier dus niet aan de orde.

Headlines Wet flexibel werken

Dit zijn de belangrijkste aspecten van de nieuwe wet die je in ieder geval moet kennen:

  • Een verzoek kan worden ingediend zodra werknemer minimaal 6 maanden in dienst is;
  • Het verzoek van de werknemer en de beslissing werkgever moeten schriftelijk zijn;
  • De werknemer dient het verzoek ten minste 2 maanden vóór de beoogde ingangsdatum in;
  • Let op: heb je een maand voor de beoogde ingangsdatum geen reactie op het verzoek van werknemer gegeven? Dan geldt het verzoek als gehonoreerd!
  • Het verzoek van de werknemer is geen grond voor beëindiging van arbeidsrelatie.
Sleurhut of chalet is dat eigenlijk onroerend goed

Sleurhut of chalet: is dat eigenlijk onroerend goed?

Door Matthijs Roos | 21 mrt 2019

Als je een bedrijfspand of woning koopt is het wel duidelijk: dat is onroerend goed.…

Opgepast schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Opgepast: schending zorgplicht leidt tot betalen schadevergoeding van bijna € 7.000,-

Door Lizzy Jansen | 20 mrt 2019

In vele beroepsgroepen heb je te maken met een zogenaamde zorgplicht. Zo moeten bankiers, notarissen…

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie wie betaalt

Werknemer treedt uit dienst na volgen kostbare studie: wie betaalt?

Door Daisy Kruijver | 20 mrt 2019

Je wil als werkgever natuurlijk dat je werknemers optimaal presteren. Werknemers willen op hun beurt…

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…