Battle in rechtszaal om slogan: Bavaria vs. Yourhosting

Battle in rechtszaal om slogan: Bavaria vs. Yourhosting

"Zo, nu eerst naar de cloud", dat was de nieuwe slagzin van webhostingprovider Yourhosting. Bavaria vond dat teveel lijken op haar "Zo, nu eerst een Bavaria" en stapte naar de rechter.

Battle in rechtszaal om slogan: Bavaria vs. Yourhosting

Zo, nu eerst een Bavaria. Of doe eigenlijk toch maar een flesje champagne, want Bavaria heeft net een kort geding gewonnen tegen Yourhosting B.V. De webhostingprovider had op BNR Nieuwsradio de slagzin “Zo, nu eerst naar de cloud” gebruikt.  Maar de rechter floot Yourhosting terug. Yourhosting moet nu voor 30k langs de kassa bij Bavaria voor de door Bavaria gemaakte  advocaatkosten. Toch geld waar je best een Biertje van kunt drinken…

Hoe kwam de rechter tot deze wijsheid?

De rechter kijkt kort samengevat naar twee dingen:
a. Is de uit 1985 daterende slagzin van Bavaria auteursrechtelijk beschermd?, en
b . Wordt er door Yourhosting inbreuk gemaakt op deze slagzin?

a. Auteursrechtelijke bescherming?

De slagzin is een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Hiervoor is vereist dat het te beschermen werk het resultaat is van creatieve keuzes. Het mag daarbij niet gaan om banale of triviale elementen. De rechter bepaalde dat de slagzin “Zo, nu eerst”  ’pakkend’ met een zekere “kwinkslag” is. Kort en goed: de slagzin is beschermd. Deze toets is heel laagdrempelig in Nederland, waardoor rechters vrij snel tot deze beslissing komen.

b. Inbreuk?

Voor de inbreukvraag moeten de ‘totaalindrukken’ van de slagzin worden vergeleken. Daarbij moet in aanmerking worden genomen welke elementen van de slagzin auteursrechtelijk beschermd zijn. Dat is volgens de rechter “Zo, nu eerst…”. Overigens met daarin een duidelijke pauze na “Zo”. Het deel “een Bavaria” is vooral beschrijvend van wat er dan gedaan zal worden: een biertje van Bavaria drinken. Het auteursrechtelijkbeschermde deel wordt geheel overgenomen in de uiting van Yourhosting “Zo, nu eerst naar de cloud.”. De toevoeging “naar de cloud” is niet kenmerkend en beschrijft evenzeer de actie die ondernomen wordt of dient te worden, aldus de rechter. En dus is er sprake van inbreuk.

Bonnetje

Naast het niet geringe bedrag dat Yourhosting moest betalen aan advocaatkosten is zij verder veroordeeld om opgave te doen van alle uitingen in de media, op internet en anderszins waarin en data waarop de uiting of een nagenoeg gelijke uiting is gebezigd. Na ontvangst kan Bavaria haar totale schadebonnetje opmaken. Als partijen niet een minnelijke regeling treffen over de schade dan zal Bavaria vermoedelijk een bodemprocedure starten om haar gelijk te halen

Wordt het toch wel een dure campagne zo. Zo zie je maar, drank maakt meer kapot dan je lief is.

Hoe kun je dit voorkomen?

Of een slagzin voldoet aan de criteria voor auteursrechtelijke bescherming is subjectief en of er vervolgens inbreuk wordt gemaakt ook. Procederen brengt risico’s met zich mee. It’s a lawyers paradise! Maar was hier geen sprake van een parodie? Parodiëren mag toch onder bepaalde voorwaarden? In mijn volgende bijdrage zal ik hierop ingaan. Wordt vervolgd!

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Doktersassistente gaat geregistreerd partnerschap aan met patiënt om erfenis

Door Charlotte van Eeden | 13 mrt 2019

Voordat een rechter een arbeidscontract kan ontbinden, moet er allereerst sprake zijn van een redelijke…

#2, Vakblad Aannemer, redelijke hersteltermijn

Waarom jij er verstandig aan doet om een redelijke hersteltermijn te geven

Door Matthijs Roos | 08 mrt 2019

Dat heb jij weer: heb je een nieuwe vloer laten leggen in de bedrijfskantine, zitten…

‘Er blijft weinig van de eerste etage van de woning over’ voldoende waarschuwing

‘Er blijft weinig over van de eerste etage’: voldoende waarschuwing?

Door Babette van de Venne | 04 mrt 2019

Bij het uitvoeren van aannemingswerkzaamheden kan schade ontstaan. De opdrachtgever stelt zich in zo’n geval…

Relatiebeding vervalt door afspreken finale kwijting klopt dat wel

Relatiebeding vervalt door finale kwijting: kan dat?

Door Leonie Rodenburg | 27 feb 2019

Dat het belangrijk is om goed te letten op wat je wel of niet opneemt…

Een bedrogen bruid

Een bedrogen bruid?

Door Meike Dobbelaar | 27 feb 2019

Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, bestaan er over en weer verplichtingen. Voor een geldige overeenkomst…