Niet doen: knippen en plakken van contracten

Niet doen: knippen en plakken van contracten

Met lede ogen zie ik dat nog altijd heel wat overeenkomsten tot stand komen door klakkeloos knip- en plakwerk. Lekker makkelijk natuurlijk. Maar als de contractspartijen elkaar aanspreken op tekortkomingen in de overeenkomst wordt deze afgestoft en dan kan al dat knippen en plakken zich behoorlijk tegen je keren. Begeef je niet op glas ijs en check deze tips voordat je een overeenkomst sluit.

Niet doen: knippen en plakken van contracten

 1. Ken de bedrijfsactiviteiten van de ander
  Het is belangrijk te weten welke precieze bedrijfsactiviteiten jouw contractpartij verricht. Afhankelijk van die activiteiten zijn bepaalde bijzondere regels al dan niet van toepasing. Dit heeft gevolgen voor de rechten en plichten over en weer. Zo moet de partij die goederen verkoopt de regels over ‘koop’ op het netvlies hebben en laten terugkomen in de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor de partij die zich bezighoudt met dienstverlening dat (waarschijnlijk) wordt beheerst door de regels van de overeenkomst van opdracht.
 2. Spreek (g)een opzegmogelijkheid af
  Het komt nog al eens voor dat naar eigen inzicht een koopovereenkomst wordt gewijzigd in een overeenkomst van opdracht of andersom. Hier kleven risico’s aan. Eén daarvan is dat de opdrachtgever de overeenkomst op basis van de wet altijd kan opzeggen. Ook in de fase dat je nog bezig bent investeringen terug te verdienen. Op deze situatie zit je niet te wachten, juist niet als het verdienmodel gebaseerd is op een duurrelatie van een jaar of langer. Met een goede en strikte formulering kan de opzegbevoegdheid tussen partijen worden uitgesloten. Ook kun je afspreken dat wel mag worden opgezegd, maar onder bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden.
 3. Verzeker je van de juiste verhouding: B2B of B2C?
  Wat nog meer van belang is te onderzoeken wie de contractpartij is. Moet de overeenkomst worden geschreven voor de consument of voor de niet-consument? Dit maakt nogal uit. Wanneer je bepalingen gebruikt uit een overeenkomst bestemd voor de consument maar toepast op de niet-consument, kan dit niet voorziene en ongewenste verplichtingen in het leven roepen. Verder is het goed te weten dat in de overeenkomst tussen professionals (B2B) meer ruimte is afspraken en aansprakelijkheden uit te sluiten. In zo’n relatie werkt de wet in mindere mate aanvullend. Dan heb je dus minder back-up en ben je aangewezen op je eigen afspraken.
 4. Maak een duidelijke forumkeuze
  In een forumkeuzeclausule kun je vastleggen aan welke instantie een voorkomend geschil (als dat tussen partijen ontstaat) wordt voorgelegd. Veelal gaat het om (onduidelijke) modelbedingen die worden overgenomen in overeenkomsten en naar later blijkt niet is toegesneden op de ‘business’ van partijen. Ook komt het voor dat in het modelbeding een (niet zelden kostbare) arbitragecommissie wordt voorgeschreven die niet de benodigde deskundigheid in huis heeft. Dit alles kan ertoe leiden dat eerst een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd over welke instantie bevoegd is het geschil te behandelen en te beoordelen. Je bent dan een hoop gedoe en heel wat centen verder voordat überhaupt het probleem kan worden behandeld.
 5. Stel heldere algemene voorwaarden op
  Tot slot: de algemene voorwaarden. Tal van (harde) afspraken maken op een zo efficiënt mogelijke manier, dat is de gedachte. Een ieder heeft ‘de kleine lettertjes’ weleens gezien maar zijn ze duidelijk en te begrijpen? Daar wringt geregeld de schoen wat zo maar kan uitmonden in een falend beroep op net die belangrijke bepaling. Dit zou jammer zijn. Ook is het zo dat rechters in B2C-overeenkomsten kijken of de algemene voorwaarden wel redelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat extra goed moet worden nagedacht over de inhoud van algemene voorwaarden. Een beroep op een bepaling in de algemene voorwaarden kan dus stuklopen op de vaagheid van die bepaling. Daarnaast kan het stuklopen op de geldigheid van de algemene voorwaarden. Hier zijn regels voor en als die niet worden gevolgd bestaan de algemene voorwaarden niet.

Waterdicht

Voorkom uitglijers en laat je goed adviseren voordat je een contract voorlegt aan de andere partij of er eentje tekent. Vertrouwen hebben in elkaar is goed, maar het beste fundament voor een goede rechtsverhouding is een waterdicht en uitgedacht contract.

Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon hoe zit dat

Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon: hoe zit dat?

Door Charlotte van Eeden | 15 mei 2019

Als een werknemer werkt, moet je hem loon betalen. Je zou daarom denken dat een…

Werknemer wil geen ‘grote mensen contract ’ en komt terug op opzegging

Werknemer wil geen ‘grote mensen contract’ en komt terug op opzegging

Door Jolien Mooij | 08 mei 2019

Een werknemer kan om diverse redenen ontslag nemen. Om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen, moet…

Een tweedehands Porsche 911 een kat in de zak

Een tweedehands Porsche 911: een kat in de zak?

Door Matthijs Roos | 08 mei 2019

De koop en verkoop van tweedehands auto’s leidt helaas regelmatig tot juridische geschillen. Een tweedehands…

#3, Vakblad Aannemer, geluidsopname

Geluidsopname als bewijs: mag dat?

Door Matthijs Roos | 07 mei 2019

Het komt vaak voor dat partijen hun standpunt bewijzen door het laten horen van een…

Blog plaatje (37)

Eerste gratis robot-jurist voor Google Home

Door Mark Wiggelaar | 01 mei 2019

Vragen stellen aan jouw jurist wanneer het jou uitkomt. Dat kan vanaf vandaag met onze…