Hoe kom je van een overeenkomst af?

Hoe kom je van een overeenkomst af?

Een win-win situatie, daar ga je vanuit als je een samenwerking aangaat. Toch kan er een moment komen dat je misschien van dat partnership af wilt. Maar hoe? Als je daarover niets hebt afgesproken, kan het zomaar eenzijdig stoppen juridische en financiële gevolgen hebben. Hier wat tips & tricks hoe je het beste een overeenkomst kunt beëindigen.

Hoe kom je van een overeenkomst af?

Opzeggen in het algemeen

Spreek altijd de mogelijkheid tot het (tussentijds) beëindigen van de overeenkomst af en leg dit schriftelijk vast. Zo weet je zeker dat je van de afspraken af kunt komen. Zet ook eventueel zwart op wit onder welke voorwaarden de opzegging mogelijk is en of er een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Ook handig: prik de datum waarop de overeenkomst voor het eerst kan worden opgezegd.

Wat is een duurovereenkomst?

Stel: je hebt een bedrijf en je neemt al jarenlang producten af van dezelfde leverancier. Dan kan het zijn dat jij door dit frequente handelen en de opgebouwde vertrouwensband de indruk hebt gewekt dat hij op je kan rekenen. Het kan namelijk voorkomen dat de samenwerking tussen twee partijen eigenlijk bestaat uit een reeks van losse overeenkomsten en dat deze reeks gezien moet worden als één ondeelbare overeenkomst. Dit noem je ook wel een duurovereenkomst.

Of er sprake is van een duurovereenkomst hangt sterk af van de omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan de duur van de samenwerking, de exclusiviteit van de samenwerking en het gewekte vertrouwen. De voornaamste vraag is of er tussen partijen (in de loop der jaren) een dusdanig hecht samenwerkingsverband is opgebouwd op grond waarvan de ene partij erop mocht vertrouwen dat hij jouw vaste partner is en ook zal blijven.

Opzeggen van duurovereenkomsten

Als er sprake is van een duurovereenkomst betekent dit dan dat je nooit meer naar een andere leverancier kunt overstappen? Jawel hoor, als je de mogelijkheid tot opzeggen hebt afgesproken met elkaar. Maar wat als je dit niet hebt gedaan? Ben je dan voor eeuwig met handen en voeten gebonden aan die ene leverancier? Het korte antwoord daarop is: nee. Wel blijkt uit vaste rechtspraak dat met een aantal criteria rekening moet worden gehouden. Ik zet dit kort en puntsgewijs uiteen.

a. Het uitgangspunt is dat een duurovereenkomst kan worden opgezegd, ook al is dat niet afgesproken.

b. Soms brengen de redelijkheid en billijkheid mee dat opzegging alleen mogelijk is als een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.

c. De opzegging kan niet van de een op de andere dag plaatsvinden. Het zou immers niet redelijk te zijn om na een jarenlange trouwe dienst van de een op de andere dag vaarwel te zeggen. Dit betekent dat er soms alleen kan worden opgezegd als een opzegtermijn in acht wordt genomen.

d. Het kan ook zijn dat - in plaats van het hanteren van een opzegtermijn - schadevergoeding moet worden aangeboden. Schadevergoeding kan ervoor zorgen dat je gemakkelijker en sneller van de overeenkomst afkomt.

e. Bij een regelmatige opzegging (als er een opzegtermijn in acht is genomen) is er principe geen grond meer voor schadevergoeding.

Onaangename verrassingen

Het is concluderend van groot belang om afspraken en opzegmogelijkheden schriftelijk vast te leggen. Hiermee voorkom je onaangename verrassingen. Houd ook rekening met het gedrag en het vertrouwen dat over en weer gewekt wordt.

Opletten met overwerk wijziging WML!

Opletten met overwerk: wijziging WML!

Door Charlotte van Eeden | 18 apr 2018

Per 1 januari 2018 wijzigde de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Vorig jaar is de…

Privacy en personeelszaken is jouw interne organisatie al privacyproof

Privacy en personeelszaken: is jouw interne organisatie al privacyproof?

Door Imme Jane Brand | 18 apr 2018

Zoals inmiddels wel bekend komt er een hoop kijken bij de invoering van de AVG.…

Het partnerverlof op de schop

Het partnerverlof op de schop

Door Jolien Mooij | 11 apr 2018

Nederland kent in vergelijking met andere landen in Europa een nogal zuinige regeling op het…

Het licentiebeding denk na over de formulering!

Het licentiebeding: denk na over de formulering!

Door Lennert Salome | 11 apr 2018

In een licentieovereenkomst geeft de ene partij aan de andere partij toestemming – een licentie…

Werknemer installeert bitcoinmachine en wordt ontslagen mag dat

Werknemer installeert stiekem een bitcoinmachine en wordt ontslagen: mag dat?

Door Charlotte van Eeden | 31 mrt 2018

Onlangs schreven wij al een artikel over het investeren in bitcoins, en wat hierbij mis…