Gouden tips voor succesvol reorganiseren (deel 1)

Gouden tips voor succesvol reorganiseren (deel 1)

Sinds de V&D, DA en Macintosh onlangs failliet zijn verklaard, verkeren hun medewerkers in grote onzekerheid. Of een doorstart en behoud van hun baan tot de mogelijkheden behoort zal nog maar moeten blijken. Ook bij bedrijven waar een faillissement nog niet op de loer ligt kunnen financiële strubbelingen al een enorme impact hebben. Reorganiseer daarom op tijd en doe dit op de juiste manier.

Gouden tips voor succesvol reorganiseren (deel 1)

Technologische ontwikkelingen zorgen er in toenemende mate voor dat werkzaamheden efficiënter kunnen worden ingericht of in zijn geheel geautomatiseerd kunnen worden. Personeel wordt dan overbodig. Digitalisering kan aanleiding zijn om het bedrijf anders in te richten en eventueel  in te krimpen. Hoe dat in zijn werk gaat wordt je in drie blogs  uitgelegd:

  1. Een ontslagaanvraag indienen, hoe doe ik dat?
  2. Mag je zomaar een willekeurige werknemer aanwijzen voor ontslag?
  3. Waar loopt een ontslagaanvraag bij het UWV stuk op?

Nu eerst: "Een ontslagaanvraag indienen, hoe doe ik dat?"

Tip 1. Ga naar het UWV

Sinds 1 juli 2015 moet een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (dus bij tegenvallende bedrijfsresultaten) worden voorgelegd aan het UWV. De route via de rechter is niet langer mogelijk. Lees voor meer informatie hierover onze blog “Ontslagroutes bij gedwongen ontslag: UWV of kantonrechter?”.

Tip 2. Check of er een uitzondering is

Controleer altijd of er sprake is van de uitzonderingsregel. Wanneer uit een cao blijkt dat er een zogeheten onafhankelijke ontslagcommissie bestaat dan moet een ontslagaanvraag aan deze commissie worden voorgelegd en dus niet aan het UWV.

Tip 3. Vul de ontslagaanvraag in

De ontslagaanvragen kunnen tegenwoordig digitaal worden ingediend bij het UWV via het werkgeversportaal. De aanvraag bestaat uit drie delen. Deel A en C zijn algemene formulieren. Die moeten één keer ingevuld worden als meerdere werknemers worden voorgedragen voor ontslag. Formulier B moet per werknemer te worden ingevuld. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer alle formulieren volledig zijn ingevuld. Vanaf deze dag begint de procedure officieel te lopen. Deze totale looptijd wordt uiteindelijk afgetrokken van de geldende opzegtermijn.

De onderbouwing van de bedrijfseconomische redenen en het noodzakelijke ontslag staat uitgeschreven in formulier C. De werkgever moet aannemelijk maken dat de arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen, dat de juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld én dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Dit is het belangrijkste onderdeel van de aanvraag en moet dan ook met zorg worden samengesteld. Bovendien kan een goed onderbouwde aanvraag ervoor zorgen dat het UWV sneller tot een beslissing komt.

Let op! Voor uitzendwerkgevers moet in plaats van deel C het formulier “Aanvraag ontslag door uitzendwerkgever” worden gebruikt.

4. Laat je bij een collectief ontslag juridisch bijstaan

Wanneer het bedrijf een grote inkrimping staat te wachten en het noodzakelijk is om meer dan 20 medewerkers te ontslaan, houd dan rekening met aanvullende vereisten. Zo moet een dergelijk ontslag bijvoorbeeld vooraf gemeld worden bij het UWV. En ook de vakbonden moeten hierover worden geraadpleegd. Er gelden meer bijzondere vereisten bij collectief ontslag. Laat je daarom bij een collectief ontslag altijd juridisch bijstaan. Wanneer namelijk achteraf blijkt dat een werkgever zich niet aan de Wet Melding Collectief Ontslag heeft gehouden kan het ontslag worden teruggedraaid. Dan ben je weer terug bij af.

Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon hoe zit dat

Werknemer werkt niet maar heeft toch recht op loon: hoe zit dat?

Door Charlotte van Eeden | 15 mei 2019

Als een werknemer werkt, moet je hem loon betalen. Je zou daarom denken dat een…

Werknemer wil geen ‘grote mensen contract ’ en komt terug op opzegging

Werknemer wil geen ‘grote mensen contract’ en komt terug op opzegging

Door Jolien Mooij | 08 mei 2019

Een werknemer kan om diverse redenen ontslag nemen. Om de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig te beëindigen, moet…

Een tweedehands Porsche 911 een kat in de zak

Een tweedehands Porsche 911: een kat in de zak?

Door Matthijs Roos | 08 mei 2019

De koop en verkoop van tweedehands auto’s leidt helaas regelmatig tot juridische geschillen. Een tweedehands…

#3, Vakblad Aannemer, geluidsopname

Geluidsopname als bewijs: mag dat?

Door Matthijs Roos | 07 mei 2019

Het komt vaak voor dat partijen hun standpunt bewijzen door het laten horen van een…

Blog plaatje (37)

Eerste gratis robot-jurist voor Google Home

Door Mark Wiggelaar | 01 mei 2019

Vragen stellen aan jouw jurist wanneer het jou uitkomt. Dat kan vanaf vandaag met onze…