Gouden tips voor succesvol reorganiseren (deel 1)

Gouden tips voor succesvol reorganiseren (deel 1)

Sinds de V&D, DA en Macintosh onlangs failliet zijn verklaard, verkeren hun medewerkers in grote onzekerheid. Of een doorstart en behoud van hun baan tot de mogelijkheden behoort zal nog maar moeten blijken. Ook bij bedrijven waar een faillissement nog niet op de loer ligt kunnen financiële strubbelingen al een enorme impact hebben. Reorganiseer daarom op tijd en doe dit op de juiste manier.

Gouden tips voor succesvol reorganiseren (deel 1)

Technologische ontwikkelingen zorgen er in toenemende mate voor dat werkzaamheden efficiënter kunnen worden ingericht of in zijn geheel geautomatiseerd kunnen worden. Personeel wordt dan overbodig. Digitalisering kan aanleiding zijn om het bedrijf anders in te richten en eventueel  in te krimpen. Hoe dat in zijn werk gaat wordt je in drie blogs  uitgelegd:

  1. Een ontslagaanvraag indienen, hoe doe ik dat?
  2. Mag je zomaar een willekeurige werknemer aanwijzen voor ontslag?
  3. Waar loopt een ontslagaanvraag bij het UWV stuk op?

Nu eerst: "Een ontslagaanvraag indienen, hoe doe ik dat?"

Tip 1. Ga naar het UWV

Sinds 1 juli 2015 moet een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (dus bij tegenvallende bedrijfsresultaten) worden voorgelegd aan het UWV. De route via de rechter is niet langer mogelijk. Lees voor meer informatie hierover onze blog “Ontslagroutes bij gedwongen ontslag: UWV of kantonrechter?”.

Tip 2. Check of er een uitzondering is

Controleer altijd of er sprake is van de uitzonderingsregel. Wanneer uit een cao blijkt dat er een zogeheten onafhankelijke ontslagcommissie bestaat dan moet een ontslagaanvraag aan deze commissie worden voorgelegd en dus niet aan het UWV.

Tip 3. Vul de ontslagaanvraag in

De ontslagaanvragen kunnen tegenwoordig digitaal worden ingediend bij het UWV via het werkgeversportaal. De aanvraag bestaat uit drie delen. Deel A en C zijn algemene formulieren. Die moeten één keer ingevuld worden als meerdere werknemers worden voorgedragen voor ontslag. Formulier B moet per werknemer te worden ingevuld. De aanvraag wordt pas in behandeling genomen wanneer alle formulieren volledig zijn ingevuld. Vanaf deze dag begint de procedure officieel te lopen. Deze totale looptijd wordt uiteindelijk afgetrokken van de geldende opzegtermijn.

De onderbouwing van de bedrijfseconomische redenen en het noodzakelijke ontslag staat uitgeschreven in formulier C. De werkgever moet aannemelijk maken dat de arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen, dat de juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld én dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Dit is het belangrijkste onderdeel van de aanvraag en moet dan ook met zorg worden samengesteld. Bovendien kan een goed onderbouwde aanvraag ervoor zorgen dat het UWV sneller tot een beslissing komt.

Let op! Voor uitzendwerkgevers moet in plaats van deel C het formulier “Aanvraag ontslag door uitzendwerkgever” worden gebruikt.

4. Laat je bij een collectief ontslag juridisch bijstaan

Wanneer het bedrijf een grote inkrimping staat te wachten en het noodzakelijk is om meer dan 20 medewerkers te ontslaan, houd dan rekening met aanvullende vereisten. Zo moet een dergelijk ontslag bijvoorbeeld vooraf gemeld worden bij het UWV. En ook de vakbonden moeten hierover worden geraadpleegd. Er gelden meer bijzondere vereisten bij collectief ontslag. Laat je daarom bij een collectief ontslag altijd juridisch bijstaan. Wanneer namelijk achteraf blijkt dat een werkgever zich niet aan de Wet Melding Collectief Ontslag heeft gehouden kan het ontslag worden teruggedraaid. Dan ben je weer terug bij af.

Goedkoop is duurkoop!

Ketting Cartier: goedkoop is duurkoop!

Door Lizzy Jansen | 13 feb 2019

Bij De Bijenkorf ziet een klant online een witgouden 18k ketting van Cartier met 176…

Vervolg Deliveroo bezorgers toch geen zzp’ers

Vervolg Deliveroo: bezorgers toch geen zzp’ers

Door Daisy Kruijver | 13 feb 2019

Afgelopen juli besliste de rechtbank Amsterdam nog dat de overeenkomst tussen Deliveroo en de zelfstandige…

Werkgever betaalt schadevergoeding wegens niet-verlengen contract om zwangerschap

Werkgever betaalt schadevergoeding wegens niet-verlengen contract om zwangerschap

Door Charlotte van Eeden | 06 feb 2019

Onlangs schreven wij al een artikel over het gebruiken van geluidsopnames als bewijs. Zo’n geluidsopname…

#1, Vakblad Aannemer, oplevering

Wanneer is er sprake van oplevering?

Door Matthijs Roos | 31 jan 2019

Opdrachtgever en aannemer discussiëren nogal eens over de vraag of er sprake is geweest van…

Lastige labradoodle

Lastige labradoodle

Door Lizzy Jansen | 30 jan 2019

Als ondernemer vind jij het misschien lastig om je afspraken op papier te zetten. Toch…