Waarom je beter vader kunt worden in Amerika

Waarom je beter vader kunt worden in Amerika

Het lijkt een trend in techland: Netflix, Google, Twitter en Facebook bieden hun werknemers maandenlang betaald ouderschapsverlof. Zo kondigde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg onlangs nog aan twee maanden betaald verlof te nemen na de geboorte van zijn dochter Max. Netflix gaat zelfs nóg een stap verder: nieuwbakken ouders mogen daar zelfs een jaar lang zoveel betaald verlof nemen als ze willen. Moeten Nederlandse bedrijven volgen?

Kraam- en ouderschapsverlof in Nederland

Hoe zit dat nu in Nederland, recht op kraam- en ouderschapsverlof? In de wet is geregeld dat kersverse vaders recht hebben op twee dagen betaald kraamverlof. Deze dagen kunnen worden opgenomen tot vier weken na de bevalling. Daarnaast heb je als ouder – dus zowel vaders als moeders – recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit ouderschapsverlof kan opgenomen worden voor maximaal 26 keer de arbeidsduur per week.

Voorbeeld: een werknemer met een 40-urige werkweek kan maximaal 1.040 uur ouderschapsverlof opnemen. Bij de geboorte van een tweede kind kan weer aanspraak worden gemaakt op dezelfde regeling.

Because it’s right

Waarom zou je als werkgever willen dat werknemers langer (dan twee dagen) betaald ouderschapsverlof mogen opnemen? Wat heeft de Amerikaanse techbedrijven hiertoe doen besluiten?

Facebooks HR-manager Lori Goler verklaarde, heel toepasselijk op Facebook, dat het bedrijf vier maanden betaald verlof aanbiedt ‘because it’s the right to do for our people and their families’. Daarmee bedoelt ze wellicht dat vaders die verlof opnemen veel meer tijd kunnen steken in het opvoeden van hun kind. En dat is goed voor het kind, goed voor de vader en hoogstwaarschijnlijk ook voor de relatie tussen vader en moeder. Netflix zegt daarnaast uit ervaring te merken dat mensen beter presteren wanneer ze zich geen zorgen maken over hun thuissituatie. Daarnaast zou langer verlof voor vaders mogelijk meer ruimte scheppen op de werkvloer voor de moeders.

Maar er is een ander, zakelijker, voordeel van deze regeling: het is een verdraaid goede secundaire arbeidsvoorwaarde. En dat maakt een bedrijf als Facebook een stuk aantrekkelijker voor jonge talenten met een kinderwens dan bijvoorbeeld een zakenbank als Goldman Sachs, dat jonge vaders vier weken betaald verlof aanbiedt (wat alsnog aanzienlijk meer is dan in Nederland).

Het toeval wil dat zowel Facebook als Goldman Sachs uit dezelfde, kleine, vijver van bijvoorbeeld quants (mensen met een flinke wiskundeknobbel) vissen. En waar wil je liever heen als quant met kinderwens? Een bedrijf dat je vier maanden betaald verlof aanbiedt, of een bedrijf waar je vier weken betaald verlof krijgt? In ieder geval niet naar Nederland, waar je recht hebt op slechts twee dagen betaald verlof. Nu we te kampen hebben met een groot tekort aan technici zou verruiming van het verlof voor quants misschien reden zijn om sneller naar Nederland te komen. Wie weet.

Geen probleem

Langzaam maar zeker lijkt het ook in Nederland door te dringen dat langer verlof helemaal zo’n gek idee nog niet is. Afgelopen zomer lekte uit dat het kabinet plannen heeft om het betaalde ouderschapsverlof uit te bereiden van twee naar vijf dagen in 2017. Volgens vice-premier Asscher is het goed voor het kind en ouders als vaders betrokken zijn bij de eerste dagen. De verlenging kost zo’n 75 miljoen per jaar.

Fel tegen dit plan zijn VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zien geen enkele reden om de huidige situatie te veranderen. De werkgeversorganisaties hebben aangegeven vaders hier nooit over te hebben gehoord en dat er dus geen probleem is.

Dat iets geen probleem zou zijn, wil natuurlijk niet zeggen dat het ook niet beter kan. Dus de stellingname van de koepelorganisaties lijkt een beetje kort door de bocht. Daarbij valt vijf dagen nog wel te overzien. In Noorwegen krijgen vaders maar liefst 60 dagen verlof.

Conclusie

Al met al is het misschien wel de moeite waard om het vaderschapsverlof zelfs nog verder uit te breiden dan vijf dagen. Hierin lijkt vooral een taak weggelegd voor ondernemend Nederland om dit in de praktijk te testen. Het Bredase bedrijf Yonego volgt al de trend die in de VS gaande is. Zij maakte begin dit jaar bekend dat haar mannelijke werknemers voortaan maar liefst vier weken betaald verlof te geven. Wie volgt?

Geen concurrentiebeding en relatiebeding in tijdelijke contracten

Door Charlotte van Eeden | 14 jul 2015

Geen concurrentiebeding en relatiebeding in tijdelijke contracten Heel gebruikelijk was het om concurrentiebedingen standaard op…

Nieuwe ketenregeling: werknemer krijgt eerder vast contract

Door LegalMatters.com | 01 jul 2015

Nieuwe ketenregeling: werknemer krijgt eerder vast contract Door de nieuwe ketenregeling zal onder andere na…

Nieuwe ontslagrecht jaagt werkgevers op kosten

Door LegalMatters.com | 30 jun 2015

‘Nieuwe ontslagrecht jaagt werkgevers op kosten’ Werkgevers krijgen door het nieuwe ontslagrecht, dat op 1…

Proeftijd mag niet meer in kort arbeidscontract

Door Charlotte van Eeden | 30 jun 2015

Proeftijd mag niet meer in kort arbeidscontract De bevoegdheid van de werkgever om een proeftijd…

5 situaties waarin je een zieke werknemer kunt ontslaan

Door LegalMatters.com | 12 jun 2015

  5 situaties waarin je een zieke werknemer kunt ontslaan Een zieke werknemer mag je…