5 tips om te zorgen dat iemand zijn afspraken nakomt

5 tips om te zorgen dat iemand zijn afspraken nakomt

Iedereen vindt het irritant als een ander zijn afspraken niet nakomt. Toch gebeurt dit aan de lopende band. Het is een belangrijke oorzaak van veel conflicten. Dagelijks krijgen we de vraag van opdrachtgevers wat zij moeten doen als iemand afspraken aan zijn laars lapt. De belangrijkste tips hebben we voor je op een rij gezet.

5 tips om te zorgen dat iemand zijn afspraken nakomt

Tip 1. Zet afspraken altijd op papier

Veel afspraken worden mondeling gemaakt. Dat is natuurlijk makkelijk en gebeurt op basis van vertrouwen. Hoewel mondelinge afspraken rechtsgeldig zijn, heb je al snel een bewijsprobleem. Een vordering gebaseerd op een mondelinge afspraak zal dan ook over het algemeen door een rechter worden afgewezen. Leg dus altijd belangrijke afspraken vast in een (uiteraard getekend) contract! Zo voorkom je bijvoorbeeld kostbare getuigenverhoren.

Tip 2. Achterhaal de reden van niet-nakoming

Maar wat als je wél een afspraak in een contract hebt vastgelegd, maar de andere partij de afspraak niet nakomt? Je krijgt bijvoorbeeld niet de juiste hoeveelheid goederen geleverd of je bent niet tevreden hoe de andere partij de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd. Wat dan? Probeer dan eerst zelf te achterhalen waarom de wederpartij niet nakomt. Misschien is er sprake van een communicatiefout waardoor het probleem makkelijk te tackelen is. Dit kan je een kostbare procedure besparen.

Tip 3. Stel de wederpartij in gebreke

Misschien heb je al een aantal keren gebeld of gemaild naar jouw contractspartij, maar heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Het liefst zou je deze partij direct voor de rechter slepen en aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Stop! Dit kan niet zomaar. In de meeste gevallen mag dit (nog) niet.

De wet stelt namelijk dat je de andere partij eerst in de gelegenheid moet stellen alsnog zijn afspraken na te komen. In een aangetekende brief stel je hem een redelijke termijn om alsnog zijn afspraken na te komen. Het aanmanen van een wederpartij om zijn afspraken na te komen heet een ingebrekestelling. Wat een redelijke termijn is, is van geval tot geval verschillend. Ook moet het de wederpartij duidelijk zijn wat de gevolgen zijn, mocht hij binnen de door jou gestelde termijn zijn afspraken niet nakomen.

Stuur je niet zo’n brief dan kan dat tot grote problemen leiden in het vervolg van een juridische procedure. In de meeste geschillen is het niet mogelijk om direct een overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.

Tip 4. Laat een derde de afspraken uitvoeren

Wanneer binnen de door jou gestelde redelijke termijn nog niet wordt gepresteerd, is de wederpartij ‘in verzuim’. Je kunt er dan voor kiezen om de werkzaamheden door een andere partij te laten uitvoeren en de kosten die hiermee gemoeid zijn verhalen op degene die de afspraak niet is nagekomen (vervangende schadevergoeding). Op het moment dat je hiervoor kiest, vaak spoedeisende werkzaamheden, dien je vooraf bij de wederpartij te melden (schriftelijk) dat je expliciet aanspraak maakt op een schadevergoeding en dat hij dus de overeenkomst niet meer mag nakomen.

Tip 5. Ontbindt de overeenkomst

Bij verzuim kun je in de plaats van een derde te laten presteren ervoor kiezen om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. De ontbinding van een overeenkomst roep je in door de wederpartij een brief te sturen waarin je aangeeft dat je de overeenkomst wenst te ontbinden. Vaak is gehele ontbinding niet mogelijk omdat er al een gedeelte van de werkzaamheden/afspraken is uitgevoerd die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Meestal is een gedeeltelijke ontbinding van het contract dan nog wel een optie. Waarbij de nog uit te voeren werkzaamheden/afspraken niet meer uitgevoerd mogen worden door de wederpartij en je de daardoor opgetreden schade wil verhalen.

Heb jij te maken met iemand die zijn afspraken niet nakomt en weet je niet wat je moet doen? Wij helpen je graag.

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | 17 jul 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | 10 jul 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de…

Datalek door een verlopen domeinnaam

Datalek door een verlopen domeinnaam

Door Mark Wiggelaar | 03 jul 2019

Het is een veel voorkomende situatie: een ondernemer start een nieuw bedrijf, kiest de bedrijfsnaam…

De kogel is door de kerk per 1 januari 2020 ziet het arbeidsrecht er (weer) anders uit

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2020 ziet het arbeidsrecht er (weer) anders uit

Door Daisy Kruijver | 13 jun 2019

Nadat de Tweede kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (in het kort: WAB) op 5…