Verdien geld met algemene voorwaarden

Verdien geld met algemene voorwaarden

Ben je ondernemer én verkoop je producten aan consumenten? Neem dan een paar minuten de tijd om dit blog over algemene voorwaarden te lezen. Het juiste gebruik van algemene voorwaarden levert jouw bedrijf juridisch en financieel voordeel op.

Stel: je hebt je eigen webshop en via het online bestel- en betalingssysteem worden dagelijks tientallen bestellingen gedaan. Bedenk hierbij dan goed dat bij elke bestelling via de webshop een nieuwe koopovereenkomst tot stand komt. In deze koopovereenkomst wordt kort gezegd vastgelegd wat partijen met elkaar hebben afgesproken, en over en weer van elkaar mogen verwachten.

Tot zover is dit voor jou als ondernemer natuurlijk gesneden koek maar waarom verdient dit onderdeel toch jouw extra aandacht?

Omdat juist op dit moment – nét voordat de koop tot stand komt – nog kan worden bepaald onder welke voorwaarden de koop wordt gesloten. Voor zowel de ondernemer als de consument is het namelijk van belang dat alle rechten en plichten (vanaf het begin) helder zijn. Op deze manier kan hierover achteraf geen onduidelijkheid ontstaan.

In veel koopovereenkomsten (lees: digitale orderbevestiging) worden vaak alleen de productnaam, de prijs, de levertijd en de contractspartijen opgenomen. Vanuit juridisch oogpunt doe je er goed aan om vóór het aangaan van de overeenkomst ook duidelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld beperking van aansprakelijkheid, de geldende garantie, de risico-overgang bij aflevering, eventuele incassokosten en de bevoegde rechter (ingeval er een geschil ontstaat).

Geldigheid

Hoe maak ik deze aanvullende voorwaarden? Voor zover jou dit nog niet bekend is, is het gebruikelijk om voor deze bepalingen een lijst algemene voorwaarden op te (laten) stellen.

Als de gewenste voorwaarden op papier staan, dan is de volgende stap dat deze voorwaarden ook daadwerkelijk onderdeel van de koopovereenkomst worden. Om de voorwaarden van toepassing te laten zijn, is het voor ondernemers dan ook wettelijk verplicht de algemene voorwaarden - voorafgaand aan de koop - aan de consument te overhandigen, op te sturen en/of (elektronisch) naar te verwijzen zodat de consument in ieder geval bekend kan zijn met de inhoud. Wordt niet aan dit vereiste voldaan dan zijn de voorwaarden simpelweg niet geldig. Dit zou natuurlijk zonde zijn.

Het (juiste) gebruik van algemene voorwaarden kan jouw bedrijf dus vrij eenvoudig juridisch en financieel voordeel opleveren.

Online-verkoop

Bij het verstrekken van algemene voorwaarden gelden voor online-verkoop andere regels dan voor fysieke winkels. Op deze wijzen mogen webshops de consument van algemene voorwaarden voorzien:

  • Tijdens het verkoopproces wordt de consument elektronisch in de gelegenheid gesteld de voorwaarden te lezen én voor akkoord te ondertekenen (door middel van een vinkje en/of een muisklik); of
  • De algemene voorwaarden worden (voorafgaande aan de koop) verstrekt aan de consument in een pdf-bestand, bijvoorbeeld per e-mail; of
  • Een digitale verwijzing naar Kamer van Koophandel waar de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd. Hierbij geldt wel dat als de consument hiertoe verzoekt de ondernemer verplicht is de voorwaarden alsnog door te sturen.

Reguliere winkels

En op deze wijzen mogen de algemene voorwaarden aan de consument bij een ‘normale’ verkoop worden verstrekt:

  • De algemene voorwaarden moeten – voor of bij de aankoop - fysiek worden overhandigd. Let op: hierbij is het toegestaan de belangrijkste voorwaarden op de achterzijde van de bon of offerte te zetten, met een verwijzing hiernaar op de voorkant; of
  • Met uitdrukkelijke toestemming van de consument mogen de voorwaarden ook alleen per e-mail worden verzonden.

Maakt jouw bedrijf nog geen gebruik van algemene voorwaarden en/of zou je hierover meer informatie willen ontvangen? Neem voor advies gerust contact op met een van onze juristen!

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | 31 jul 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent…

Promotionele kansspelen

Kansspel als promotie: wat zijn de spelregels?

Door Piet-Hein Boekel | 24 jul 2019

We worden er vrijwel elke dag mee geconfronteerd: de verleiding om bijvoorbeeld een product aan…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | 17 jul 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | 10 jul 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de…

Datalek door een verlopen domeinnaam

Datalek door een verlopen domeinnaam

Door Mark Wiggelaar | 03 jul 2019

Het is een veel voorkomende situatie: een ondernemer start een nieuw bedrijf, kiest de bedrijfsnaam…