Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren?

Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren?

Algemene voorwaarden kunnen misschien vanwege hun vrij onopvallende verschijningsvorm ondergeschikt overkomen, maar zijn daarentegen van cruciaal belang. Met name voor ondernemers zijn de kleine lettertjes onmisbaar. De vaak als droge juridische kost betitelde plicht zorgt er immers voor dat veel zaken op voorhand goed geregeld worden en voorkomt dat er over bepaalde aspecten herhaaldelijk onderhandeld moet worden.

Battle of forms: wie wint de strijd der formulieren?

Algemene voorwaarden moet je vóór of bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing verklaren én ter hand stellen aan jouw contractspartij. Doe je dat niet, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Maar wat gebeurt er als beide contractspartijen verwijzen naar hun eigen set algemene voorwaarden? Er is dan sprake van de zogeheten 'battle of forms'. Welke voorwaarden zijn dan van toepassing?

First shot rule

Voor de strijd over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geeft de wet een vuistregel. In principe gelden de algemene voorwaarden die als eerste van toepassing zijn verklaard. De wet maakt hierop een uitzondering. De algemene voorwaarden van de eerste verwijzer gelden namelijk niet als de tweede verwijzer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de eerste verwijzer uitdrukkelijk van de hand wijst.

Dit laatste vereiste levert in de praktijk vaak discussies op. Het enkel van toepassing verklaren van de eigen algemene voorwaarden is namelijk niet voldoende. Zelfs niet als in de algemene voorwaarden expliciet wordt vermeld dat zij exclusief van toepassing zijn. Het van de hand wijzen zal op een dusdanige manier moeten gebeuren dat dit de andere partij niet kan zijn ontgaan. Als vuistregel kan aangehouden worden dat de afwijzing in principe niet mag onderdoen voor de verwijzing die door de aanbieder is gedaan. Het is daarom raadzaam om in een schriftelijke reactie aan de contractspartij te vermelden welke algemene voorwaarden je wel aanvaardt en welke voorwaarden niet. Ook als je met deze contractspartij al eerder zaken hebt gedaan.

Onderhandelingen

Als de algemene voorwaarden op de juiste manier van de hand zijn gewezen, dan is er juridisch gezien geen overeenkomst tot stand gekomen. Immers, een uitdrukkelijke afwijzing (en verwijzing naar de eigen algemene voorwaarden) wordt gezien als een verwerping van het aanbod. Partijen zullen de onderhandelingen dan moeten voortzetten (mits zij uiteraard nog steeds een overeenkomst met elkaar willen sluiten) en moeten bepalen welke van de twee algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Ook kan zich de situatie voordoen dat beide partijen de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand wijzen. Zoals reeds geschreven geeft de wet hiervoor de vuistregel van de first shot rule. Hier kan echter wel van worden afgeweken. Zo kunnen de omstandigheden van het geval ertoe aanleiding geven dat de algemene voorwaarden van beide partijen niet van toepassing zijn. Vaak worden de algemene voorwaarden dan aan de kant gelegd en onderhandelen partijen (verder) over contractuele bepalingen.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat partijen overeenstemming moeten hebben bereikt over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien beide partijen algemene voorwaarden gebruiken, dan dienen partijen overeenstemming te bereiken óf, en zo ja, welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Het is voor een ondernemer daarom raadzaam om haar contractspartij te verzoeken om de algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en haar hiervoor te laten tekenen. Vice versa geldt hetzelfde; wijs de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand. Dit om onzekerheid te voorkomen en ervoor te zorgen dat de strijd der formulieren niet hoeft te worden gevoerd.

Pien Kramps is jurist civiel recht en huurrecht

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte

Waarom Capri Sun haar vormmerk kwijtraakte. Vrijbrief om de nietigheid van haar modelregistraties in te roepen?

Door Roos Sibbes | 31 jul 2019

Capri Sun, producent van kinderdrankjes in de bekende sta-zakjes, raakt haar vormmerk kwijt. Wat betekent…

Promotionele kansspelen

Kansspel als promotie: wat zijn de spelregels?

Door Piet-Hein Boekel | 24 jul 2019

We worden er vrijwel elke dag mee geconfronteerd: de verleiding om bijvoorbeeld een product aan…

Koop is koop

De man met de hamer: koop is koop!

Door Babette van de Venne | 17 jul 2019

Op grond van de wet moet aan twee ‘simpele’ vereisten worden voldaan om een rechtsgeldige…

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Intersnack kraakt een harde noot met het merkrecht op Tijgernootjes

Door Bodil Koppejan | 10 jul 2019

Iedereen kent de lekkernij wel van een feestje of van een gezellig avondje op de…

Datalek door een verlopen domeinnaam

Datalek door een verlopen domeinnaam

Door Mark Wiggelaar | 03 jul 2019

Het is een veel voorkomende situatie: een ondernemer start een nieuw bedrijf, kiest de bedrijfsnaam…